Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

Вимоги до рекламних матеріалів

1. Загальні положення

Ці вимоги є обов'язковими до застосування при розміщенні реклами з використанням Продуктів 2GIS.

Вимоги до виробництва, розміщення та розповсюдження реклами незалежно від місця її розміщення встановлюються Законом України «Про рекламу» від 03.07.1996 р № 270/96-ВР (далі - Закон «Про рекламу»).

Реклама повинна відповідати вимогам Закону «Про рекламу», зокрема в Продуктах 2GIS не допускається недобросовісна, недостовірна реклама, реклама, яка містить інформацію або зображення, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності і т.д.

Відповідно до ст. 8 Закону «Про рекламу», в рекламі забороняється:

1) поширювати інформацію щодо товарів, виробництво, обіг чи ввезення на митну територію України яких заборонено законом;

2) містити твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, які дискредитують товари інших осіб;

3) надавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення законодавства, завдають чи можуть завдати шкоди здоров'ю або життю людей та / чи довкіллю, а також спонукають до нехтування засобами безпеки;

4) використовувати засоби і технології, які діють на підсвідомість споживачів реклами;

5) наводити твердження, дискримінаційні щодо осіб, які не користуються рекламованим товаром;

6) використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, звучання Державного Гімну України, зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, а також офіційні назви державних органів, органів місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених законами України у сфері інтелектуальної власності;

7) рекламувати товари, які підлягають обов'язковій сертифікації або виробництво чи реалізація яких вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії, у разі відсутності відповідного сертифіката, дозволу, ліцензії;

8) розміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім'я без письмової згоди цієї особи;

9) імітувати або копіювати текст, зображення, музичні чи звукові ефекти, що застосовуються в рекламі інших товарів, якщо інше не передбачено законами України у сфері інтелектуальної власності;

10) рекламувати послуги, пов'язані з концертною, гастрольною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, без інформації про використання чи невикористання фонограм виконавцями музичних творів.

Таким чином, реклама послуг, пов'язаних з концертною, гастрольної, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю повинна містити одне з двох попереджень: «Фонограма» / «Живий звук».

Ця інформація повинна займати на афішах, інших рекламних засобах щодо конкретної послуги не менше 5 відсотків загальної площі обсягу всієї реклами;

11) поширювати рекламу (включаючи анонси кіно- і телефільмів), яка містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської честі та гідності. Анонси фільмів, які мають обмеження щодо глядацької аудиторії, розміщуються лише у час, відведений для показу таких фільмів;

12) поширювати рекламу про будівництво житлового будинку з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, в тому числі в управління, без набуття / отримання суб'єктами господарської діяльності, які здійснюють його будівництво чи інвестування та / або фінансування, відповідно права власності або користування земельною ділянкою, ліцензії на здійснення будівельної діяльності, дозволу на виконання будівельних робіт або дозволу / ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових послуг або свідоцтва про реєстрацію випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечується одиницею нерухомості, що споруджується;

13) поширювати рекламу послуг з ворожіння і гадання.

Розповсюджувачі реклами не можуть поширювати рекламу, якщо відповідно до законодавства види діяльності або товари, які рекламуються, підлягають обов'язковій сертифікації або їх виробництво чи реалізація вимагає наявності відповідних дозволів, ліцензій, а рекламодавець не надав розповсюджувачу реклами копії таких сертифіката, дозволу, ліцензії, засвідчених в установленому порядку.

Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, визначено в ст.9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000г. № 1775-III.

Відповідно до спеціальних законів ліцензуванню підлягають також такі види господарської діяльності:

 1. банківська діяльність;
 2. професійна діяльність на ринку цінних паперів;
 3. з надання фінансових послуг;
 4. зовнішньоекономічна діяльність;
 5. діяльність в сфері телебачення і радіомовлення;
 6. діяльність в сфері електроенергетики та використання ядерної енергії;
 7. діяльність в сфері освіти;
 8. виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;
 9. діяльність в сфері телекомунікацій;
 10. будівельна діяльність;
 11. надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом.

Господарська діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів, а також охоронна діяльність підлягають ліцензуванню з урахуванням особливостей, визначених законами України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 р № 60/95-ВР, «Про лікарські засоби» та «Про охоронну діяльність» від 04.04.1996 р № 123/96-ВР.

Реклама про проведення конкурсів, лотерей, розіграшів призів, заходів рекламного характеру тощо повинна містити інформацію про строки та місце проведення цих заходів та вказувати інформаційне джерело, з якого можна дізнатися про умови та місце проведення цих заходів. Інформація про будь-які зміни умов, місця та строків проведення конкурсів, лотерей, розіграшів призів, заходів рекламного характеру тощо має подаватися у тому ж порядку, в якому вона була поширена.

Реклама про знижку цін на продукцію, про розпродаж повинна містити відомості про місце, дату початку і закінчення знижки цін на продукцію, розпродаж, а також про співвідношення розміру знижки до попередньої ціни реалізації товару.

Інформація про ціни на товари, тарифи на послуги, наведені в рекламі, яка розміщується чи розповсюджується на території України, зазначається виключно у гривні.

Особи, винні в порушенні законодавства про рекламу, несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законом.

2. Реклама товарів при дистанційній торгівлі (інтернет-магазини, замовлення по каталогам, за описом і т.п.)

Реклама товарів при дистанційному способі їх продажу, включаючи рекламу реалізації товарів через інтернет-магазини, повинна відповідати вимогам ст. . 702 Цивільного кодексу України, Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України 19.04.2007р, №103 (далі - Правила продажу товарів на замовлення).

«Дистанційна торгівля» - форма продажу товарів поза торговельними або офісними приміщеннями, за якої вибір товару та його замовлення не збігаються у часі з безпосереднім передаванням вибраного товару споживачеві.

Під інтернет-магазином розуміється будь-який сайт, який дозволяє споживачу здійснити замовлення товару дистанційним способом.

На підставі п. 1.15 названих вище Правил продажу товарів на замовлення реклама товарів, які пропонуються до продажу на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями здійснюється відповідно до вимог законодавства про рекламу.

3. Реклама про проведення конкурсів, лотерей, розіграшів призів

На підставі ст. 8 Закону «Про рекламу» реклама про проведення конкурсів, лотерей, розіграшів призів, заходів рекламного характеру тощо повинна містити інформацію про строки та місце проведення таких заходів і вказувати на інформаційне джерело, з якого можна отримати інформацію про умови та місце проведення цих заходів.

Інформація про будь-які зміни умов, місця та строків проведення конкурсів, лотерей, розіграшів призів, заходів рекламного характеру і т.п. повинна подаватися в такому самому порядку, в якому вона була поширена.

Законом України «Про державні лотереї в Україні» встановлено принцип державної монополії на запровадження лотерей, який полягає у забороні запровадження та проведення на території України будь-яких лотерей, крім державних, які проводяться операторами лотерей, що одержали право на їх проведення, в порядку, визначеному цим Законом.

Відповідно до Закону України «Про державні лотереї в Україні» забороняється:

1) організація, реклама, розповсюдження лотерей, що не має статус державних;

2) поширення лотерей, організованих за межами України, включно з їх рекламою, а також участь в них;

3) організація та проведення ігор, участь в яких беруть особи, які перебувають за межами приміщення, де проводиться гра, якщо така гра не має статусу державної лотереї;

4) організація і проведення ігор з накопичувальним (спільним) головним призом, якщо місце прийому плати за участь в грі знаходяться за межами одного приміщення і така гра не має статусу державної лотереї.

4. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби

4.1 реклама тютюнових виробів, реклама знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби

Відповідно до ст. 22 Закону «Про рекламу» реклама тютюнових виробів, реклама знаків для товарів і послуг (торгових марок), інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, забороняється в довідкових виданнях, в мережі Інтернет, крім веб-сайтів, призначених для повнолітніх осіб, обов'язковою умовою доступу до яких є попередня ідентифікація віку користувачів.

У зв'язку з цим:

Реклама тютюнових виробів, реклама знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, заборонена в Продуктах 2GIS.

Вказівка ​​в будь-яких рекламних матеріалах сайтів в мережі Інтернет, що містять рекламу тютюнових виробів, рекламу знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби можливо лише щодо сайтів, призначених для повнолітніх осіб, обов'язковою умовою доступу до яких є попередня ідентифікація віку користувачів.

4.2. реклама алкогольних напоїв, реклама знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої

Відповідно до ст. 22 Закону «Про рекламу» реклама алкогольних напоїв, реклама знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, заборонена на перших і останніх сторінках газет, на обкладинках журналів та інших видань. Відповідно, така реклама не приймається для розміщення на позиції «Модуль на старті», «Модуль на фініші».

Реклама алкогольних напоїв, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої:

1) забороняється із використанням осіб віком до 18 років як фотомоделей;

2) не повинна містити зображення процесу споживання алкогольних напоїв;

3) не може формувати думку, що вживання алкоголю є важливим фактором досягнення успіху в спортивній, соціальній, сексуальній або інших сферах життя;

4) не повинна створювати враження, що вживання алкогольних напоїв сприятиме розв'язанню особистих проблем;

5) не може формувати думку, що алкоголь мають лікувальні якості або що вони є стимулюючими чи заспокійливими засобами;

6) не повинна заохочувати до вживання алкогольних напоїв чи негативно розцінювати факт утримування від вживання алкогольних напоїв;

7) не може містити зображень лікарів та інших професійних медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів;

8) не повинна створювати враження, що більшість людей вживають алкогольні напої;

Спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів з використанням знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, забороняється. Дозволяється спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів з використанням знаків для товарів і послуг, під якими випускаються алкогольні напої.

Реклама будь-яких товарів або послуг не повинна містити зображення тютюнових виробів або процесу паління тютюнових виробів.

Заборонені такі види діяльності з рекламування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби:

1) спонсорування заходів, призначених переважно для осіб віком до 18 років, з використанням знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби та алкогольні напої;

2) поширення і продаж будь-яких товарів (крім товарів, які пов'язані з вживанням тютюнових виробів, запальничок, сірників, попільничок) з використанням знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби та алкогольні напої;

3) проведення заходів з обміну тютюнових виробів на будь-які інші товари, роботи, послуги;

4) надання права участі в лотереї, грі, конкурсі та інших розважальних заходах, якщо умовою надання права участі є придбання тютюнових виробів;

5) зображення тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, в місцях проведення розважальних заходів для неповнолітніх осіб та на автотранспортних засобах;

6) зображення тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, або процесу паління тютюнових виробів, на упаковці або під час реклами будь-яких інших товарів чи послуг, які не пов'язані з вживанням тютюнових виробів;

7) продаж тютюнових виробів у наборі з будь-якими іншими товарами, які не пов'язані з вживанням тютюнових виробів;

8) направлення повідомлень невизначеному колу осіб поштою, електронною поштою, засобами мобільного зв'язку.

Реклама алкогольних напоїв, а також знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються дані вироби та напої, повинна супроводжуватися текстами попередження такого змісту:

 «Надмірне вживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я». Такому попередженню має бути відведено не менше 15 відсотків площі (обсягу) всієї реклами. Колір тексту попередження має бути чорним, а колір фону попередження - білим. Текст попередження в рекламі в друкованих засобах масової інформації має розміщуватися горизонтально, внизу рекламного зображення.

На підставі Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995г. № 481/95-вр ліцензуванню підлягають:

1) виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

2) імпорт, експорт і оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами.

5. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації

Вимоги до реклами лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації встановлені в ст. 21 Закону «Про рекламу».

У Продуктах 2GIS дозволена реклама тільки тих лікарських засобів, медичних виробів і методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, що в установленому порядку дозволені центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, до застосування в Україні; а також тих лікарських засобів, які відпускаються без рецепта лікаря та які не внесені центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я до переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування.

Перелік лікарських засобів, які відпускаються без рецепта лікаря та заборонені до рекламування вказано в наказі Міністерства охорони здоров'я України від 06.11.2012г. № 876.

У Продуктах 2GIS забороняється реклама лікарських засобів, застосування та відпуск яких дозволені тільки за рецептом лікаря, а також внесених до переліку заборонених до рекламування лікарських засобів; забороняється реклама допінгових речовин та / або методів для їх використання у спорті.

У Продуктах 2GIS реклама лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації повинна містити:

1) об'єктивну інформацію про лікарський засіб, медичний виріб, метод профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та здійснюватися так, щоб було зрозуміло, що наведене повідомлення є рекламою, а рекламований товар є лікарським засобом, медичним виробом, методом профілактики, діагностики, лікування, реабілітації;

2) вимога про необхідність консультації з лікарем перед застосуванням лікарського засобу чи медичного виробу;

3) рекомендацію щодо обов'язкового ознайомлення з інструкцією на лікарський засіб;

4) текст попередження такого змісту: «Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я», яке займає не менше 15 відсотків площі (тривалості) всієї реклами.

У Продуктах 2GIS реклама лікарських засобів, медичних виробів і методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації не може містити посилань на терапевтичні ефекти стосовно захворювань, які не піддаються або важко піддаються лікуванню.

У рекламі лікарських засобів, медичних виробів і методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється розміщення:

1) відомостей, які можуть справляти враження, що за умови застосування лікарського засобу чи медичного виробу консультація з фахівцем не є необхідною;

2) відомостей про те, що лікувальний ефект від застосування лікарського засобу чи медичного виробу є гарантованим;

3) зображень зміни людського тіла або його частин внаслідок хвороби, поранень;

4) тверджень, які сприяють виникненню або розвитку страху захворіти або погіршити стан свого здоров'я через невикористання лікарських засобів, медичних виробів і медичних послуг, що рекламуються;

5) тверджень, що сприяють можливості самостійного встановлення діагнозу для хвороб, патологічних станів людини та їх самостійного лікування з використанням медичних товарів, що рекламуються;

6) посилань на лікарські засоби, медичні вироби, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації як на найбільш ефективні, найбільш безпечні, виняткові щодо відсутності побічних ефектів;

7) порівнянь з іншими лікарськими засобами, медичними виробами, методами профілактики, діагностики, лікування і реабілітації з метою посилення рекламного ефекту;

8) посилань на конкретні випадки вдалого застосування лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації;

9) рекомендацій або посилань на рекомендації медичних працівників, науковців, медичних закладів та організацій щодо рекламованих товару чи послуги;

10) спеціальних виявлень подяки, вдячності, листів, уривків з них із рекомендаціями, розповідями про застосування та результати дії рекламованих товару чи послуги від окремих осіб;

11) зображень і згадок імен популярних людей, героїв кіно-, теле- та анімаційних фільмів, авторитетних організацій;

12) інформації, яка може вводити споживача в оману щодо складу, походження, ефективності, патентної захищеності товару, який рекламується.

У Продуктах 2GIS забороняється реклама лікарських засобів, медичних виробів і методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації за участю лікарів та інших професійних медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів.

У Продуктах 2GIS забороняється вміщувати в рекламі лікарських засобів інформацію, яка дозволяє припустити, що лікарський засіб є харчовим, косметичним чи іншим споживчим товаром або що безпечність чи ефективність цього засобу обумовлена ​​його природним походженням.

У рекламі товарів та методів, що не належать до лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, а також в рекламі харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок забороняється посилатися на те, що вони мають лікувальні властивості.

У Продуктах 2GIS забороняється реклама проведення цілительства на масову аудиторію, а також реклама нових методів профілактики, діагностики, реабілітації та лікарських засобів, які знаходяться на розгляді в установленому порядку, але ще не допущені до застосування.

Реклама послуг народної медицини (цілительства) та осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності відповідного спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством), виданого центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику в сфері охорони здоров'я, і ​​повинна містити номер, дату видачі зазначеного дозволу та назву органу, який його видав.

6. Реклама послуг з працевлаштування

Згідно ст. 24.1 Закону «Про рекламу» забороняється в рекламі про вакансії (прийом на роботу) зазначати вік кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, висувати вимоги, які надають перевагу жіночого або чоловічого підлозі, представникам певної раси, кольору шкіри (крім випадків, визначених законодавством, та випадків специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі), щодо політичних, релігійних та інших переконань, членства у професійних спілках або інших об'єднаннях громадян, етнічного та соціального походження , майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Текст реклами про діяльність суб'єкта господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні, повинен містити примітку, що отримувати від громадян, яким надані послуги з пошуку роботи та сприяння в працевлаштуванні, інші пов'язані з цим послуги, гонорари, комісійні або інші винагороди забороняється.

7. Реклама зброї

Відповідно до ст. 23 Закону «Про рекламу» реклама зброї до розміщення в Продуктах 2GIS не допускається.

8. Реклама послуг, пов'язаних із залученням коштів населення

Особливості реклами послуг, пов'язаних із залученням коштів населення, визначені ст. 24 Закону «Про рекламу».

Реклама послуг (банківських, страхових, інвестиційних тощо), пов'язаних із залученням коштів населення, або осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності спеціального дозволу, ліцензії, які підтверджують право на здійснення такого виду діяльності. Така реклама повинна містити номер дозволу, ліцензії, дату їх видачі та найменування органу, який видав цей дозвіл, ліцензію. Це положення не застосовується у випадках, коли дається тільки реклама знака для товарів і послуг, назви особи (без реклами послуг).

У рекламі таких послуг або осіб, які їх здійснюють, забороняється повідомляти розміри очікуваних дивідендів, а також інформацію про майбутнього прибутку, крім фактично виплачених за результатами не менше одного року.

10. Реклама цінних паперів та фондового ринку

Особливості реклами цінних паперів та фондового ринку визначені в ст. 25 Закону «Про рекламу».

Рекламою цінних паперів та фондового ринку визнається інформація рекламного характеру про:

1) інститути спільного інвестування;

2) цінні папери, які емітуються, і / або емісійні цінні папери, які перебувають (перебували) в обігу;

3) товари та / або послуги, які пропонуються професійним учасником фондового ринку;

4) товари та / або послуги, які пропонуються саморегулівної організацією професійних учасників фондового ринку;

5) послуги уповноваженого рейтингового агентства.

Чи не є рекламою цінних паперів та фондового ринку:

1) інформація, яка відповідно до закону і нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підлягає обов'язковому оприлюдненню;

2) інформація про господарську діяльність осіб, зазначених вище в частині другій цієї статті, якщо така інформація не пов'язана з діяльністю на фондовому ринку;

3) інформація щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів на фондовій біржі, яка публікується такий фондовою біржею.

Рекламодавцями реклами цінних паперів та фондового ринку можуть бути:

1) щодо інститутів спільного інвестування - виключно корпоративний інвестиційний фонд або компанія з управління активами відповідного інвестиційного фонду;

2) щодо цінних паперів, щодо яких здійснюється емісія, та / або емісійних цінних паперів, які перебувають (перебували) в обороті, - виключно емітент або власник зазначених цінних паперів, а також андеррайтер на підставі відповідного договору андеррайтингу, укладеного з емітентом;

3) щодо товарів і / або послуг професійного учасника фондового ринку та його діяльності - виключно професійний учасник фондового ринку. Професійному учаснику фондового ринку забороняється рекламувати іншого професійного учасника фондового ринку;

4) щодо товарів і / або послуг саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку - виключно така саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку;

5) щодо послуг уповноваженого рейтингового агентства - виключно таке уповноважене рейтингове агентство.

Не допускається поширення державними органами реклами цінних паперів та фондового ринку, крім реклами, пов'язаної з розміщенням та обігом державних цінних паперів і цінних паперів, які перебувають у державній власності.

Не допускається поширення органами місцевого самоврядування реклами цінних паперів та фондового ринку, крім реклами, пов'язаної з розміщенням та обігом облігацій місцевих позик та цінних паперів, які перебувають у комунальній власності.

Реклама цінних паперів повинна містити відомості щодо реєстрації відповідного випуску цінних паперів, зазначені у свідоцтві про реєстрацію цього випуску.

Реклама інститутів спільного інвестування повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про внесення таких інститутів до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, які підтверджують право на здійснення діяльності у сфері спільного інвестування, із зазначенням номера свідоцтва, дати його видачі, терміну діяльності інституту спільного інвестування.

Реклама товарів і / або послуг професійних учасників фондового ринку повинна містити відомості щодо наявності ліцензії, які підтверджують право на здійснення відповідного виду діяльності на фондовому ринку, із зазначенням серії та номера ліцензії, дати її видачі та терміну дії, найменування органу, який видав ліцензію.

Реклама товарів і / або послуг саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про реєстрацію саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку із зазначенням номера та дати видачі свідоцтва.

Реклама послуг уповноважених рейтингових агентств повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств із зазначенням номера та дати видачі свідоцтва.

Інші відомості, які повинна містити реклама цінних паперів та фондового ринку, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до закону.

Будь-яка реклама (зміни до реклами) цінних паперів та фондового ринку не береться до розміщення в Продуктах 2GIS.

13. Реклама і діти

Відповідно до ст. 20 Закону «Про рекламу» забороняється реклама:

1) з використанням зображень дітей, які споживають або використовують продукцію, призначену тільки для дорослих чи заборонену законом для придбання або споживання неповнолітніми;

2) з інформацією, яка може підірвати авторитет батьків, опікунів, піклувальників, педагогів та довіру до них дітей;

3) містить заклики до дітей придбати продукцію або звернутися до третіх осіб з проханням зробити покупку;

4) з використанням зображень справжньої або іграшкової зброї, вибухових пристроїв.

Реклама не повинна містити зображення дітей у небезпечних ситуаціях чи за обставин, імітація яких може завдати шкоди дітям або іншим особам, а також інформації, здатної викликати зневажливе ставлення дітей до небезпечних для здоров'я і життя ситуацій.

Реклама не повинна завдавати дітям моральної чи фізичної шкоди, викликати у них відчуття неповноцінності.

Реклама не повинна вказувати на можливість придбання рекламованого товару, розрахованого переважно на дітей, кожною сім'єю без урахування можливостей її бюджету.

Реклама не повинна створювати у дітей враження, що володіння продукцією, що рекламується дає їм перевагу над іншими дітьми.

14. Реклама еротичного змісту

На підставі ст.8 Закону «Про рекламу» з використанням Продуктів 2GIS не допускається реклама порнографічних матеріалів (включаючи видовищні заходи порнографічного характеру), проституції, а також реклама, яка містить елементи жорстокості, насильства, цинізму, приниження людської честі та гідності.

Реклама еротичних матеріалів і послуг повинна відповідати загальноприйнятим в суспільстві визнаним моральним і етичним стандартам, не повинна носити ображає честь і гідність характер, не повинна спонукати до насильства, не повинна ображати релігійні почуття віруючих, а також відповідати іншим вимогам, що пред'являються законодавством. Тому рекламні матеріали не повинні містити зображення оголених натур і демонструвати еротичні товари, не допускається також включення в тексти рекламних матеріалів будь-яких матеріалів еротичного змісту. Така реклама не приймається для розміщення на позиції «Модуль на старті», «Модуль на фініші», а також на позиції «Старт в Онлайн-версії».

15. Реклама об'єктів будівництва

Відповідно до положень ст. 25.1 Закону України «Про рекламу» реклама об'єктів будівництва з метою продажу житлових і нежитлових приміщень, в тому числі пов'язаних із залученням коштів населення, дозволяється лише за наявності ліцензії (дозволу) на здійснення будівельної діяльності та дозволу на виконання будівельних робіт на конкретному об'єкті, який рекламується. Така реклама повинна містити номер ліцензії (дозволу), дату її видачі та найменування органу, який видав ліцензію (дозвіл).

16. Реклама послуг, що надаються з використанням електрозв'язку

Згідно ст. 15 Закону «Про рекламу» реклама послуг, що надаються з використанням електрозв'язку, в тому числі телефонного, при її поширенні повинна містити точну інформацію про:

 1. зміст рекламованої послуги;
 2. вартість рекламованої послуги;
 3. вікові та інші обмеження, встановлені законодавством і виробником послуги щодо кола споживачів рекламованої послуги;
 4. платне або безкоштовне використання каналу телефонного зв'язку при наданні рекламованої послуги і вартість однієї хвилини телефонного зв'язку при отриманні послуги у відповідному регіоні;
 5. повне ім'я, найменування, адресу особи, що надає послугу.

Зазначена інформація повинна наводитися шрифтом не менше половини розміру шрифту, яким подано номер телефону, який використовується при наданні рекламної послуги.

17. Прикінцеві положення

Кожне первинне розміщення реклами в Продуктах 2GIS обумовлене рекламодавцем гарантійного листа за формою розповсюджувача реклами.

Чинна редакція цих Вимог розміщена на Сайті в мережі Інтернет за адресою:http://law.2gis.ua/advert-rules/requirements/ .   

Редакція від 01.02.2015 р.