Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

Правова інформація по API 2GIS

Угода API Довідники 2GIS
Угода API 1.0 Карти 2GIS
Угода API 2.0 Карти 2GIS

Угода API Довідники 2GIS

Цей документ «Угода API Довідники 2GIS» визначає порядок укладення та містить умови договору про використання сервісу API Довідники 2GIS (далі - «Сервіс») між Вами (далі по тексту - «Ви» або «Користувач» ) і компанією 2GIS LIMITED, зареєстрованої в відповідно до законодавства Кіпру (далі по тексту - «Правовласник»).

1. Терміни та визначення

1.1. Слова і вирази, що використовуються в цій Угоді, вживаються у такому значенні, якщо інше прямо не визначено далі по тексту:

а) API Довідники 2GIS - інтерфейс програмування додатків, що надається в рамках Сервісу, який дозволяє отримувати Продукти Правовласника та здійснювати їх подальше використання в Додатку Користувача на викладених в цій Угоді умовах.

б) Документація - технічна, маркетингова і інша документація API Довідники 2GIS, яку Правовласник може надати Користувачеві або зробити для нього доступною в іншій формі (в тому числі на Сайті або з використанням API Довідники 2GIS) стосовно або у зв'язку з використанням Інструментів API. Викладені в Документації положення і вимоги є обов'язковими для Сторін цієї Угоди.

в) Інструменти API - API Довідники 2GIS, Ключ доступу, Документація, Продукти, технічна підтримка і всі інші матеріали, послуги та інформація щодо API Довідники 2GIS і Продуктів, які надаються Правовласником Користувачеві з використанням API Довідники 2GIS або іншим способом.

г) Продукти - доступні в рамках наданого за цією Угодою Сервісу:

 • дані з Довідника 2GIS (в тому числі, географічні координати будівель),
 • додаткові матеріали.

д) Додаткові матеріали - певні в Документації матеріали, включаючи Рекламу, Відгуки, зображення, аудіо- та відеофайли і іншу інформацію, які можуть надаватися Користувачеві на розсуд Правовласника через API Довідники 2GIS.

е) Рекламні матеріали/Реклама - дані, що передаються з використанням API Довідники 2GIS і містять інформаційні матеріали або вказівки ​​на вчинення певних дій з інформацією про організацію з Довідника 2GIS, спрямовані на залучення до неї уваги Споживачів, розміщення або виконання яких допускається відповідно до Правил надання рекламних та інформаційних послуг з використанням Продуктів 2GIS». Зазначені Правила опубліковані і доступні в мережі Інтернет на Сайті за адресою http://law.2gis.ua/advert-rules і є обов'язковими для Сторін цієї Угоди.

є) Відгуки – створені користувачами мережі Інтернет відгуки про одну або більше організації з Довідника 2GIS, які можуть надаватися на розсуд Правовласника через API Довідники 2GIS для спільного відображення з даними з Довідника 2GIS і іншими Додатковими матеріалами.

ж) Буклет - сторінка інтернет-сайту, розміщеного в домені, що знаходиться під управлінням домену 2gis.ua, створена користувачем мережі Інтернет щодо організації з Довідника 2GIS за завданням такої організації.

з) Довідник 2GIS – база даних електронного довідника, що належить Правовласнику, яка включає інформацію про найменування, місцезнаходження, телефони, адреси електронної пошти та сайтів, видах вироблених і реалізованих товарів (робіт, що виконуються, надаються), посилання на Буклети та інші відомості про організації та індивідуальних підприємців, які перебувають в межах певної території, а також інших підприємствах на розсуд Правовласника.

и) Ключ доступу – унікальна комбінація знаків, що надається Користувачеві, асоційована з Ідентифікатором Додатку Користувача і дозволяє забезпечити програмну взаємодію Сервісу з даним Додатком Користувача.

і) Ідентифікатор –  мережева адреса Інтернет-майданчика (URL) або дані, що дозволяють чітко ідентифікувати Веб-додаток, зазначені Користувачем в заявці на підключення до Сервісу або привласнені Правовласником в результаті розгляду такої заявки.

к) Додаток Користувача – Інтернет-майданчик та інші Веб-додатки (включаючи мобільні), що належать або використовуються Правовласником на законних підставах під власним товарним знаком або іншим засобом індивідуалізації, за допомогою яких Продукти показуються і/або доводяться до відома Споживачів.

л) Інтернет-майданчик – інтернет-сайт, розміщений в домені за адресою (URL), вказаною Користувачем в заявці на підключення до Сервісу, на якому Продукти доводяться до відома споживачів відповідно до функціональних можливостей Сервісу з використанням мережі передачі даних.

м) Веб-додаток – програма для ЕОМ (включаючи програму для мобільних пристроїв) з певним Ідентифікатором, за допомогою якої Продукти показуються і/або представляються в іншій формі до відома споживачів відповідно до функціональних можливостей Сервісу з використанням мережі передачі даних.

н) Сторінка видачі – асоційована і призначена для відображення в Додатку Користувача веб-сторінка в форматі html, wml і т.п., яка створена Користувачем з використанням Продуктів, наданих Правовласником через API Довідники 2GIS у відповідь на Запит, що надійшов від сервера Користувача. Сторінка видачі може бути показана і/або представлена ​​Споживачеві виключно у вигляді Результату пошуку, Сторінки профілю, Сторінки Відгуку, а також інших сторінок, явно зазначених у Документації.

о) Результат пошуку – Сторінка видачі, що містить інформацію, яка стосується двох і більше організацій з Довідника 2GIS, включаючи обов'язкову до відображення в Додатку Користувача інформацію: про найменування зазначених організацій, присвоєних їм Правовласником розширеннях за видами діяльності та посилання на Буклети; а також інші матеріали на розсуд Користувача, якщо це не порушує положення цієї Угоди. Додаткові вимоги до кількості, складу і поданням Продуктів і матеріалів, що відображаються в Результатах пошуку, можуть бути вказані Правовласником окремо в Документації.

п) Сторінка Профілю – Сторінка видачі, яка містить інформацію, що стосується однієї організації з Довідника 2GIS, включаючи обов'язкову до відображення в Додатку Користувача інформацію: про найменування, адресу, номери телефонів організації та посилання на Буклети, Фотографії, Відгуки, посилання на побудову маршруту і на пошук входу в будівлю, при кліці на будь-яку з яких відбувається відкриття Сторінки результатів пошуку про організації, і факультативну інформацію про графік роботи, адреси електронної пошти та сайтів організації, видах вироблених і реалізованих товарів (робіт, що виконуються, надаються), а також інші відомості про організацію згідно Документації, які Правовласник може періодично змінювати на власний розсуд без додаткового повідомлення. Сторінка профілю може бути доповнена іншими матеріалами на розсуд Користувача, якщо це не порушує положення цієї Угоди.

р) Сторінка Відгуку – Сторінка видачі, яка містить інформацію з відгуками про одну організації з Довідника 2GIS і може бути доповнена іншими матеріалами на розсуд Користувача, якщо це не порушує положення цієї Угоди.

с) Запит – http-запит, що надійшов від сервера Користувача до API Довідники 2GIS і суворо відповідає зазначеним в Документації параметрам.

т) Посилання – включена в Сторінку видачі реферальне гіпертекстове посилання, за допомогою якого здійснюється переадресація Споживача, що звернувся до неї за допомогою Кліка, до інформаційного ресурсу (сайту) в мережі Інтернет, адреса (URL) якого вказано в складі переданих даних з Довідника 2GIS або Рекламного матеріалу в складі Додаткових матеріалів, що стосуються відповідної організації.

у) Показ – відображення Сторінки видачі в Додатку Користувача в результаті окремого Запиту.

ф) Клік – звернення Споживача за Посиланням після показу і/чи доведення до відома такого Споживача Продукту, що містить зазначене Посилання.

х) Користувач – особа, що уклала договір на умовах цієї Угоди з Правовласником в своєму інтересі або в інтересі власника Додатку Користувача відповідно до вимог застосовного права і цієї Угоди.

ч) Споживач – будь-яка особа, що використовує Додаток Користувача за функціональним призначенням.

ш) Сайт Правовласника – інтернет-сайти, розміщені в домені 2gis.ua, а також інших доменах, що входять в домен 2gis.ua.

щ) Комерційне використання – використання Сервісу і/або Продуктів дозволеними за цією Угодою способами фізичною особою з метою отримання доходу, а індивідуальним підприємцем або організацією - з метою отримання підприємницької вигоди, в тому числі з метою надання на їх основі відплатних послуг, тобто за плату або будь зустрічну надання товарів, робіт, послуг, або з одночасним наданням товарів, робіт, послуг на оплатній основі в тому чи іншому вигляді.

1.2. Для цілей цієї Угоди можуть бути використані інші терміни та визначення, які не вказані в п.1.1. Угоди. В цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно до тексту Угоди. У разі відсутності однозначного тлумачення терміна або визначення в тексті Угоди слід керуватися його тлумаченням, певним: в першу чергу - ліцензованими, в другу чергу - законодавством Республіки Кіпр, і в подальшому - звичаями ділового обороту і наукової доктрини. 

2. Порядок укладення договору і підключення до Сервісу

2.1. Для отримання доступу до Сервісу Користувачеві необхідно звернутися до Правовласника і повідомити такі відомості:

 • Ідентифікатор Інтернет-майданчика або Веб-додатка;
 • тематика Додатка Користувача;
 • дані, що ідентифікують Користувача;
 • адреса електронної пошти Користувача для відправки Ключа доступу і нотифікації;
 • кількість передбачуваних http-запитів до API Довідники 2GIS в день.

2.2. За результатами розгляду поданих відомостей Правовласник передає Користувачеві відповідний Ключ доступу. Правовласник має право відмовити в наданні доступу до Сервісу за власним розсудом без пояснення причин відмови і без додаткового повідомлення Користувача.

Надання Вам Ключа доступу вважається пропозицією Правовласника укласти договір про використання Сервісу на умовах цієї Угоди і Умов партнерства, що є його невід'ємною частиною, розміщених за адресою http://api.2gis.ru/about/rules/ (Далі - «Умови партнерства») і Ліцензійної угоди на використання програмних продуктів і/або онлайн-сервісів 2GIS (далі - «Ліцензійна угода»), розміщеної за адресою http://law.2gis.ua/licensing-agreement.

2.3. Подальша процедура підключення до Сервісу та забезпечення програмної взаємодії з Додатком Користувача описана в документації.

2.4. Використання Ключа доступу створює договір між Правовласником і Вами (Користувачем) на умовах цієї Угоди і невід'ємних його частин Умов партнерства і Ліцензійної угоди.

2.5. Скориставшись Ключем доступу, Ви підтверджуєте, що:

а) ознайомилися з умовами цієї Угоди та Ліцензійної угоди в повному обсязі до початку використання Сервісу;

б) приймаєте всі умови цієї Угоди та Ліцензійної угоди в повному обсязі без будь-яких вилучень і обмежень з Вашого боку і зобов'язуєтесь їх дотримуватись або припинити використання Сервісу;

в) Угода (у тому числі будь-яка з його частин) може бути змінено Правовласником без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Правовласника, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.

2.6. Приймаючи цю Угоду, Ви підтверджуєте та гарантуєте, що:

а) Ви володієте всіма необхідними правами і повноваженнями для укладення цієї Угоди та її виконання;

б) використання Сервісу і Продуктів буде здійснюватися Вами виключно для цілей, дозволених цією Угодою з дотриманням його положень, а так само вимог застосовного права і загальноприйнятої практики;

в) Ви не будете вчиняти будь-яких дій, які вступають в протиріччя або перешкоджають наданню Сервісу (або роботі відповідного обладнання, мереж, або програмного забезпечення, за допомогою яких надається Сервіс);

г) використання Вами Сервісу для конкретних цілей не порушує майнових і/або особистих немайнових прав третіх осіб, а так само заборон і обмежень, встановлених відповідним законом, включаючи без обмеження: авторські та суміжні права, права на товарні знаки, знаки обслуговування і найменування місць походження товарів, права на промислові зразки, права на використання зображень людей, і Вами отримані всі необхідні дозволи від уповноважених осіб.

2.7. На період розробки довідкового сервісу Додаток Користувача Правовласник має право надати Користувачеві Ключ доступу в демо-режимі. Використання такого Ключа доступу створює договір між Правовласником і Користувачем на умовах цієї Угоди і невід'ємних його частин Умов партнерства і Ліцензійної угоди з урахуванням таких особливостей:

 • під довідковим сервісом Додатку Користувача розуміється довідковий розділ Інтернет-майданчика або іншого Веб-додатку (включаючи мобільні), що належать або використовуються Користувачем на законних підставах, за допомогою якого Продукти будуть доводитись до відома Споживачів;
 • Користувач має право використовувати Продукти для показу і/або доведення до відома споживачів, які є співробітниками (працівниками) Користувача, за допомогою довідкового сервісу Додатку Користувача, доступного виключно співробітникам (працівникам) Користувача;
 • кількість Запитів до Сервісу обмежена граничною величиною 10 в секунду і (або) 1000 в місяць для одного Ключа доступу. Дана кількість Запитів може бути збільшено тільки за погодженням з Правовласником.

Після повідомлення Правовласника про завершення розробки довідкового сервісу Додатки Користувача демо-режим Ключа доступу припиняється, зазначені вище в цьому пункті особливо не застосовуються. 

3. Ліцензія

3.1. З моменту передачі Ключа доступу Користувачеві надається проста (невиключна) ліцензія на використання Сервісу і Продуктів на викладених в цій Угоді і Ліцензійнії угоді умовах.

3.2. Користувач має право використовувати Сервіс і одержувані з його допомогою Продукти суворо в межах визначених Правовласником функціональних можливостей Сервісу.

Продукти можуть бути використані виключно для показу і/або доведення до відома споживачів у складі Сторінки видачі, що відображається в Додатку Користувача, доступ до якої здійснюється з використанням мережі передачі даних.

3.3. В рамках надання простої (невиключної) ліцензії за цією Угодою Користувач не має права використовувати Продукти:

 • для показу і/або доведення до відома споживачів, які є співробітниками (працівниками) Користувача, за допомогою Додатку Користувача, доступного виключно співробітникам (працівникам) Користувача, якщо інше не передбачено пунктом 2.7. цієї Угоди;
 • для показу і/або доведення до відома споживачів за допомогою Додатку Користувача, право на використання якого надається Користувачем третім особам на оплатній основі;
 • для показу і/або доведення до відома споживачів за допомогою Додатку Користувача, використовуваного для купівлі-продажу і/або оренди нерухомого майна (якщо кількість Запитів до Сервісу від такого Додатку протягом 1 (одного) календарного місяця перевищує 10 000 (десять тисяч));
 • для генерації маршрутів (в логістичних ланцюгах);
 • одночасно з використанням Користувачем цифрового плану (карти), право на використання якого надано Користувачеві третьою особою.

3.4. Правовласник дозволяє Користувачеві здійснювати Комерційне використання Сервісу і Продуктів виключно в рамках способів, зазначених в п. 3.2 цієї Угоди, та за умови повного дотримання інших вимог і обмежень, передбачених цією Угодою, Документацією та Ліцензійною угодою.

3.5. Права і способи використання Сервісу і Продуктів в явному вигляді не надані/недозволені Користувачеві за цією Угодою, вважаються ненаданими/забороненими Правовласником.

3.6. Правовласник має право розміщувати в Додаткових матеріалах будь-які інформаційні і/або рекламні матеріали і посилання на інтернет-сайти третіх осіб, а також надавати право використання Додаткових матеріалів зазначеним способом третім особам за окремою ліцензійною угодою.

3.7. Будь-показ окремого виду Продукту і / або доведення його до відома Споживача має супроводжуватися посиланням на Правовласника, що включає текст «Дані надані 2GIS» або «Дані надані 2GIS», і асоційовану з ним гіпертекстове посилання «http://2gis.ua», які повинні розміщуватися в межах видимості першого екрану показу Продуктів на Інтернет-майданчику, як визначено в Умовах партнерства.

При цьому «2GIS», «2GIS» може замінюватися на наданий Правовласником логотип. Використання Вами логотипу Правовласника здійснюється відповідно до окремого дозволу Правовласника, що видається Вам виключно на розсуд Правовласника.

Додаткові вимоги до складу та порядку відображення повідомлень про права Правовласника на Сервіс та Продукти, що надаються Користувачеві, можуть бути вказані Правовласником окремо в Документації. 

4. Взаємодія з Сервісом

4.1. При здійсненні взаємодії зі Споживачем і Сервісом Користувач погоджується діяти у відповідності з усіма вимогами, встановленими і час від часу змінюваними Правовласником, які викладені в цій Угоді, Ліцензійнії угоді та Документації.

Зокрема, Користувач зобов'язується дотримуватися правил формування і направлення Запиту, отримання у відповідь на Запит відповідних Продуктів, їх показу і/або доведення до відома Споживача, відстеження та реєстрації дій Споживачів, а також надання звітності за направленими Запитам і доступу Споживачів до Сторінок видачі та відображених на них Продуктів, включаючи переходи за посиланнями, розміщених в Продуктах або наданих спільно з ними.

4.2. Для здійснення відстеження і реєстрації дій Споживачів Користувач зобов'язується встановити в Додатку Користувача об'єктний код програми-лічильника, що надається або вказується в явному вигляді Правовласником, без внесення будь-яких модифікацій, а також виконувати інші зазначені в Документації дії для забезпечення належної фіксації Показів і збору іншої статистичної інформації про поведінку Споживачів.

4.3. Користувач зобов'язується робити Запити на отримання Продуктів, тільки ініційовані Споживачем і відповідні за змістом запиту або поведінки такого Споживача в Додатку Користувача.

Запити, ініційовані Споживачем, повинні передаватися на API Довідники 2GIS наскільки це можливо відповідно до Документації без редагування, модифікації або фільтрації індивідуально або в сукупності.

4.4. Користувач зобов'язується не редагувати, не виключати, що не маскувати і передавати Правовласнику службові відомості про Споживача, включаючи повні дані про user agent, referring URL, serverURL, IP адресу, ID сесії, даних браузера, унікальних cookie або URL-tags Споживача чи інших анонімних ідентифікаторів Споживача, які використовує і присвоює йому Користувач. Користувач гарантує отримання ним згоди Споживача на передачу зазначених вище даних Правовласнику до моменту такої передачі.

4.5. Користувач зобов'язується співпрацювати з Правовласником відповідно до звичаїв ділового обороту для скорочення автоматичного, шахрайського або неякісного трафіку, включаючи без обмеження вимикати, блокувати і іншим чином усувати трафік від джерел, визначених Правовласником як невідповідний або проблемний, настільки швидко, наскільки це можливо після отримання нашого повідомлення (але в будь-якому випадку не пізніше, ніж через 24 години після такого повідомлення).

Правовласник визначає відповідність і якість всього трафіку на свій власний розсуд і зберігає право самостійно вивчати будь-які дії, які можуть порушувати цю Угоду, включаючи без обмеження використання програмного забезпечення для здійснення доступу до Продуктів або інша участь у діяльності, забороненої цією Угодою.

4.6. Правовласник надає Користувачеві Продукти тільки у відповідь на Запит, що надійшов, складений відповідно до визначених Правовласником параметрами пошуку (наприклад, найменування, адресу або вид діяльності організації), на власний розсуд і при наявності можливості.

Релевантність Продуктів, що надаються, Запиту, що надійшов визначається Правовласником самостійно.

4.7. Користувач зобов'язується показувати Споживачеві Продукти, які Правовласник надав через API Довідники 2GIS у відповідь на ініційований Споживачем Запит, повністю або в частині, що допускається цією Угодою та Документації.

Користувач не має права кешувати будь-які Продукти і/або отриману з них інформацію, а також змінювати зміст Продуктів, наданих йому в відповідь на Запит, що надійшов.

Здійснюваний Користувачем показ і доведення до відома Споживачів Продуктів повинні відповідати вимогам цієї Угоди та Документації.

4.8. Одержані за допомогою Сервісу Продукти повинні використовуватися в Додатку Користувача для спільного доведення до відома споживачів у тому ж обсязі, вигляді, формі і поданні, як вони надаються через Сервіс без будь-яких вилучень і доповнень, якщо інше не передбачено в цьому розділі Угоди.

4.9. Допускається тільки скорочення Продуктів, які відображаються і/або доводяться до відома Споживача на Сторінці профілю, шляхом повного або часткового виключення факультативної інформації про організацію. При цьому, інформація про найменування, адресу і номери телефонів такої організації, а також посилання на Буклети, Фотографії, Відгуки, посилання на побудову маршруту і на пошук входу в будівлю, при кліці на будь-яку з яких відбувається відкриття Сторінки результатів пошуку про організації, обов'язкові до відображення на Сторінці профілю з можливими доповненнями в частині відомостей, що відносяться до такої організації.

4.10. Відгуки повинні відображатися на Сторінці відгуків в Додатку Користувача «як є» без будь-яких скорочень, уточнень і доповнень.

4.11. Надана у відповідь на Запит Реклама повинна відображатися в Додатку Користувача спільно з даними з Довідника 2GIS і/або відгук, з якими вона передана (пов'язана). Зазначені Рекламні матеріали мають бути показані і/або доводитися до відома Споживача в незмінному вигляді.

4.12. Правовласник має право встановлювати будь-які ліміти і обмеження у використанні Сервісу і наданих з його допомогою Продуктів, включаючи (але не обмежуючись): за обсягом та складом даних з Довідника 2GIS, кількості і формату Запитів, і може змінювати їх на власний розсуд без попереднього повідомлення Користувача.

4.13. Кількість Запитів до Сервісу обмежена граничною величиною 100 в секунду і (або) 50000 в день для одного Ключа доступу, якщо інше не передбачено пунктом 2.7. цієї Угоди. Кількість Запитів до Сервісу, які направляються Користувачем з метою отримання географічних координат будівель, обмежена граничною величиною 10000 в місяць для одного Ключа доступу. Дана кількість Запитів може бути збільшено тільки за погодженням з Правовласником.

4.14. Правовласник має право змінювати Інструменти API в будь-який момент без попереднього повідомлення Користувача. Правовласник може анонсувати випуск чергової версії API Довідники 2GIS на Сайті Правовласника.

При цьому Правовласник не гарантує стабільність роботи і тривалість підтримки застарілої версії API Довідники 2GIS.

У разі незгоди з використанням змінених або оновлених Інструментів API Користувач зобов'язаний припинити використання Сервісу шляхом направлення Запитів, показу Продуктів в Додатку Користувача і видалити Ключ доступу.

4.15. Оскільки Сервіс знаходяться на стадії постійного доповнення та оновлення нових функціональних можливостей, форма і характер наданих з його допомогою продуктів і послуг можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача. Правовласник має право на власний розсуд припинити або призупинити (тимчасово або остаточно) надання Сервісу (або будь-яких окремих частин Продуктів або функцій Сервісу) всіх Користувачів взагалі або окремому Користувачеві зокрема, а також змінити або відкликати ліцензію на використання Сервісу і Продуктів без попереднього повідомлення. 

5. Обмеження в користуванні Сервісом. Відповідальність

5.1. Не допускається використання Сервісу, одержуваних з його допомогою Продуктів:

а) без здійснення взаємодії з Сервісом в режимі реального часу через мережу передачі даних;

б) за межами оголошених функціональних можливостей Сервісу;

в) для показу за межами Додатку Користувача, що визначається за узгодженим Ідентифікатором, в тому числі розкриття і інше застосування отриманої з використанням Сервісу інформації про організації (включаючи дані з Довідника 2GIS і / або Відгуки) для будь-якої мети, прямо не передбаченої цією Угодою;

г) в переробленому (модифікованому) вигляді, в тому числі (але не обмежуючись цим): з видаленням, приховуванням або модифікацією в Продуктах окремих зображень, рекламної та іншої інформації, інформації та повідомлень про права, гіперпосилань, логотипів, комерційних позначень і товарних знаків ( знаків обслуговування);

д) в іншій формі і способом з порушенням обмежень, встановлених в цій Угоді, Документації, а також в розділі 5 Ліцензійної угоди.

5.2. Забороняється зберігати, в тому числі з метою тимчасового зберігання (кешування), отримані з використанням Сервісу Продукти і інформацію з них, а також здійснювати їх подальшу обробку, модифікацію, розповсюдження чи доведення до загального відома.

5.3. Не допускається створення і направлення Запитів з використанням засобів автоматизації та автоматичних програм, а також іншим обманним способом, включаючи без обмеження вчинення Споживачем повторюваних ручних кліків для направлення ідентичних Запитів, а також направлення різних Запитів з метою отримання винагороди, а також у зв'язку з введенням Споживача в оману або проханням здійснювати кліки по Результатах пошуку, Сторінках відгуків, Сторінках профілю, або будь-яких частин зазначених вище Сторінок видачі і розміщеним на них посилань (далі - «шахрайські дії»).

5.4. Забороняється розміщувати в Продуктах будь-які рекламні матеріали і/або посилання на інтернет-сайти третіх осіб, а також надавати право використання Продуктів зазначеним способом третім особам. Виняток становить розміщення рекламних матеріалів та/або посилань, наданих Правовласником в складі або спільно з Продуктами.

5.5. Забороняється показувати будь-які Продукти на сторінках, які повідомляють про помилки, що містять форму реєстрації та подяку за вчинення певної дії, або на будь-який веб-сторінці або веб-сайті який містить порнографічні та інші незаконні матеріали, а також іншим способом, що порушує положення і вимоги цієї Угоди, Ліцензійної угоди, Документації та/або законодавства.

5.6. Користувач одноосібно відповідає за працездатність і комерційну ефективність Додатку Користувача, а також якість надаваних на його основі послуг, включаючи всі надані Споживачам Продукти і / або похідні від них і супутні їм матеріали, їх підтримку і управління всім цим, належне виконання вимог Правовласника та дотримання умов цієї Угоди.

Правовласник ні при яких обставинах не відповідає за надання Споживачам Додатків Користувача і надання послуг на їх основі.

5.7. Сервіс надається на умовах «як є», в зв'язку з чим Правовласник не представляє явних або таких, що маються на увазі гарантій, що Сервіс буде відповідати певним вимогам; послуги будуть надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок; результати, які можуть бути отримані з використанням Сервісу, будуть точними і надійними; якість будь-якого продукту, послуги, інформації та інших матеріалів, отриманих з використанням Сервісу, буде відповідати певним очікуванням; всі помилки в програмному забезпеченні Сервісу будуть виправлені.

5.8. Правовласник не відповідає за повноту і достовірність інформації про організації з Довідника 2GIS і Відгуків, а також ніяк не пов'язаний з матеріалами, самостійно доданими третіми особами стосовно організації або в зв'язку з ними, і не здійснює перевірку змісту, достовірності і безпеки цих матеріалів або їх компонентів, а так само їх відповідності вимогам чинного права, і наявності у таких осіб необхідного обсягу прав на їх використання.

5.9. Незважаючи на встановлену заборону, при використанні Сервісу можуть бути отримані матеріали, які можуть бути визначені такими, що містять інформацію образливого чи непристойного характеру, а також в іншій формі порушують застосовне право і права третіх осіб.

Всю відповідальність за зміст таких матеріалів і відповідність його вимогам чинного права несе особа, яка створила дані матеріали та (або) додала їх на інтернет-сайт, що виступає джерелом зазначених матеріалів. 

6. Заключні положення

6.1. Тлумачення і виконання Угоди. У всьому іншому, що не передбачено в тексті цієї Угоди, до відносин Сторін застосовується положення Ліцензійної угоди за винятком розділу 4 «Права Користувача», а в іншій частині - норми застосовного права.

При цьому до Продуктів відносяться відповідні положення про Програмні продукти «2GIS», а до Сервісу - про Онлайн-сервіси «2GIS».

6.2. Застосовне право. Ця Угода, порядок його укладення і виконання, а також питання, не врегульовані цією Угодою, регулюється чинним законодавством Республіки Кіпр.

6.3. Арбітраж. Всі суперечки щодо Угоди або у зв'язку з ним підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Правовласника відповідно до чинного законодавства Республіки Кіпр.

6.4. Зміни. Ця Угода може бути змінена або припинена Правовласником в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача і без виплати будь-якої компенсації в зв'язку з цим.

6.5.Редакція Угоди. Чинна редакція цієї Угоди розміщена на Сайті Правовласника та доступна в мережі Інтернет за адресою: http://law.2gis.ua/api-rules.

Редакція від 01.03.2007 р.  

Угода API Карти 2GIS

Цей документ «Угода API Карти 2GIS» є пропозиція компанії 2GIS LIMITED (далі по тексту - «Правовласник») укласти договір про використання сервісу API Карти 2GIS (далі - «Сервіс») на викладених нижче умовах. 

1. Загальні положення

1.1. Використання Вами Сервісу будь-яким способом і в будь-якій формі в межах його оголошених функціональних можливостей, включаючи:

 • застосування Конструктора Віджетів;
 • направлення заявки на підключення до Сервісу;
 • використання ключа доступу до API Карти 2GIS;
 • розміщення або вiдтворення на сайті надається в рамках Сервісу об'єктного коду і/або отриманої за його допомогою інформації (даних),

створює договір на умовах цієї Угоди і Ліцензійної угоди,що становить його невід'ємну частину, на використання програмних продуктів і/або онлайн-сервісів 2GIS (далі - «Ліцензійна угода»).

1.2. Скориставшись будь-якою із зазначених вище можливостей по використанню Сервісу Ви підтверджуєте, що:

а) Ознайомилися з умовами цієї Угоди та Ліцензійної угоди, розміщених за адресою http://law.2gis.ua/licensing-agreement/, в повному обсязі до початку використання Сервісу.

б) Приймаєте всі умови цієї Угоди та Ліцензійної угоди на використання програмних продуктів і/або онлайн-сервісів 2GIS в повному обсязі без будь-яких вилучень і обмежень з Вашого боку і зобов'язуєтесь їх дотримуватись або припинити використання Сервісу.

в) Угода (у тому числі будь-яка з її частин) може бути змінена Правовласником без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Правовласника, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.

1.3. Приймаючи цю Угоду, Ви підтверджуєте та гарантуєте, що:

а) Ви володієте всіма необхідними правами і повноваженнями для укладення цієї Угоди та її виконання.

б) Використання Сервісу і Продуктів буде здійснюватися Вами виключно для цілей, дозволених цією Угодою з дотриманням її положень, а так само вимог застосовного права і загальноприйнятої практики.

в) Ви не будете вчиняти будь-яких дій, які вступають в протиріччя або перешкоджають наданню Сервісу (або роботі відповідного обладнання, мереж, або програмного забезпечення, за допомогою яких надається Сервіс).

г) Використання Вами Сервісу для конкретних цілей не порушує майнових і / або особистих немайнових прав третіх, а так само заборон і обмежень, встановлених відповідним законом, включаючи без обмеження: авторські та суміжні права, права на товарні знаки, знаки обслуговування і найменування місць походження товарів, права на промислові зразки, права на використання зображень людей, і Вами отримані всі необхідні дозволи від уповноважених осіб.

1.4. Використовувані в цій Угоді слова і вирази вживаються у такому значенні, якщо інше прямо не визначено далі по тексту:

а) API Карти 2GIS — інтерфейс програмування додатків, що надається в рамках Сервісу, який дозволяє використовувати Карти 2GIS і пов'язані з ними додаткові матеріали в Додатку Користувача на викладених в цій Угоді умовах.

б) Віджет — об'єктний код програми для ЕОМ Правовласника, що надається в рамках Сервісу для забезпечення взаємодії Сервісу з Додатком Користувача і забезпечення показу Карт 2GIS і Додаткових матеріалів в межах функціональних можливостей Сервісу.

в) Додаткові матеріали — визначені в Документації дані, включаючи зображення, рекламну та іншу інформацію, які можуть надаватися на розсуд Правовласника через Сервіс для спільного використання (показу) з Картами 2GIS.

г) Карта 2GIS — візуальне відображення геоінформаційних даних цифрового плану, що  належить Правовласнику, зміст якого відповідає змісту карти певного виду і масштабу, обмеженою певною територією.

д) Продукти — доступні в рамках Сервісу Віджет, Карти 2GIS і Додаткові матеріали.

е) Буклет - сторінка інтернет-сайту, розміщеного в домені, що знаходиться під управлінням домену 2gis.ua, створена користувачем мережі Інтернет щодо організації з Довідника 2GIS за завданням такої організації.

ж) Ключ доступу — унікальна комбінація знаків, що надається Користувачеві, асоційована з Ідентифікатором Додатку Користувача і дозволяє забезпечити програмну взаємодію Сервісу з даним Додатком Користувача.

з) Конструктор Віджетів — доступне в рамках Сервісу програмне забезпечення, що дозволяє Користувачеві створити Віджет стандартного виду без використання додаткових засобів і методів програмування.

и) Ідентифікатор — мережеву адресу Інтернет-майданчика (URL) або дані, що дозволяють чітко ідентифікувати Веб-додаток, зазначений Користувачем в заявці на підключення до Сервісу або присвоєні Правовласником в результаті розгляду такої заявки.

к) Інструменти API — API Карти 2GIS, Ключ доступу, Документація, Продукти, технічна підтримка, і всі інші матеріали, послуги та інформація, щодо API Карти 2GIS і Продуктів, які надаються Правовласником Користувачеві з використанням API Карти 2GIS або іншим способом.

л) Додаток Користувача— Інтернет-майданчик та інші Веб-додатки (включаючи мобільні), що належать або використовуються Правовласником на законних підставах під власним товарним знаком або іншим засобом індивідуалізації, за допомогою яких Продукти показуються і/або доводяться до відома Споживачів.

м) Інтернет-майданчик — інтернет-сайт, розміщений в домені за адресою (URL), на якому Продукти доводяться до відома споживачів відповідно до функціональних можливостей Сервісу з використанням мережі передачі даних.

н) Веб-додаток — програма для ЕОМ (включаючи програму для мобільних пристроїв) з певним Ідентифікатором, за допомогою якої Продукти показуються і/або представляються в іншій формі до відома споживачів відповідно до функціональних можливостей Сервісу з використанням мережі передачі даних.

о) Документація — технічна, маркетингова і інша документація API Карти 2GIS, яку Правовласник може надати Користувачеві або зробити для нього доступною в іншій формі (в тому числі на Сайті або з використанням API Карти 2GIS) стосовно або у зв'язку з використанням Інструментів API. Викладені в Документації положення і вимоги є обов'язковими для Сторін цієї Угоди.

п) Користувач — особа, що уклала договір на умовах цієї Угоди з Правовласником в своєму інтересі або в інтересі власника Додатку Користувача відповідно до вимог застосовного права і цієї Угоди.

р) Споживач — будь-яка особа, що використовує Додаток Користувача.

с) Сайт Правовласника — інтернет-сайти, розміщені в домені 2gis.ua, а також інших доменах, що входять в домен 2gis.ua.

т) Комерційне використання – використання Сервісу і/або Продуктів дозволеними за цією Угодою способами фізичною особою з метою отримання доходу, а індивідуальним підприємцем або організацією - з метою отримання підприємницької вигоди, в тому числі з метою надання на їх основі відплатних послуг, тобто за плату або будь зустрічну надання товарів, робіт, послуг, або з одночасним наданням товарів, робіт, послуг на оплатній основі в тому чи іншому вигляді.

1.5. Для цієї Угоди можуть бути використані інші терміни та визначення, які не вказані в п.1.4. Угоди. В цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно до тексту Угоди. У разі відсутності однозначного тлумачення терміна або визначення в тексті Угоди слід керуватися її тлумаченням, визначеним: в першу чергу - ліцензованими, в другу чергу - законодавством Республіки Кіпр, і в подальшому - звичаями ділового обороту і наукової доктрини. 

2. Умови користування Сервісом. Ліцензія

2.1. Для отримання доступу до Сервісу Користувачеві необхідно

 • скористатися Конструктором Віджетів, або
 • направити Правовласнику заявку на підключення до Сервісу.

2.2. У заявці на підключення до Сервісу повинні бути вказані такі відомості:

 • ідентифікатор Інтернет-майданчика або Веб-додатку;
 • тематика Додатку Користувача;
 • дані, що ідентифікують Користувача;
 • адреса електронної пошти Користувача для відправки Ключа доступу і нотифікації;
 • кількість передбачуваних http-запитів до API Карти 2GIS в день.

За результатами розгляду заявки Правовласник надає Користувачеві відповідний Ключ доступу.
Правовласник має право відхилити заявку на власний розсуд без пояснення причин відмови і без додаткового повідомлення Користувача.

2.3. Подальша процедура підключення до Сервісу та забезпечення програмної взаємодії з Додатком Користувача описана в Документації. 

3. Ліцензія

3.1. Користувачеві надається проста невиключна ліцензія на використання Сервісу і Продуктів на викладених в цій Угоді і Ліцензійнії угоді умовах. У разі використання Користувачем Конструктора Віджетів ліцензія надається з моменту початку його застосування, у всіх інших випадках - з моменту отримання Користувачем Ключа Доступу.

3.2. Користувач має право використовувати Сервіс і одержувані з його допомогою Продукти суворо в межах позначених Правовласником функціональних можливостей Сервісу. Продукти можуть бути використані виключно для показу і / або доведення до відома споживачів у складі Віджета, відображуваного в Додатку Користувача. При цьому одержані за допомогою Сервісу Продукти повинні використовуватися в тому ж вигляді, формі, і поданні як вони надаються через Сервіс без будь-яких вилучень і доповнень. Правовласник дозволяє Користувачеві здійснювати Комерційне використання Сервісу і Продуктів виключно в рамках зазначених вище способів і за умови повного дотримання інших вимог і обмежень, передбачених цією Угодою, Документації та Ліцензійної угоди.

3.3. Права і способи використання Сервісу і Продуктів в явному вигляді не надані/недозволені Користувачеві за цією Угодою, вважаються ненаданими/забороненими Правовласником.

3.4. Правовласник має право розміщувати в Додаткових матеріалах будь-які інформаційні і/або рекламні матеріали і посилання на інтернет-сайти третіх осіб, а також надавати право використання Додаткових матеріалів зазначеним способом третім особам за окремою ліцензійною угодою.

3.5. Будь-який показ окремого виду Продукту і/або доведення його до відома Споживача має супроводжуватися посиланням на Правовласника, що включає текст «Надано 2GIS» і асоційовану з ним гіпертекстове посилання «http://api.2gis.ru». При цьому «2GIS» може замінюватися на наданий Правовласником логотип.

Додаткові вимоги до складу та порядку відображення повідомлення про права Правовласника на Сервіс та Продукти, що надаються Користувачеві, можуть бути вказані Правовласником окремо в Документації. 

4. Обмеження в користуванні Сервісом. Відповідальність

4.1. Не допускається використання Сервісу, одержуваних з його допомогою Продуктів:

а) без здійснення взаємодії з Сервісом в режимі реального часу;

б) за межами оголошених функціональних можливостей Сервісу;

в) для показу за межами Додатку Користувача, який визначається за узгодженням Ідентифікатора;

г) в переробленому (модифікованому) вигляді, в тому числі (але не обмежуючись цим): зі зміною колірного і графічного оформлення, видаленням, приховуванням або модифікацією на Картах 2GIS окремих зображень, рекламної та іншої інформації, інформації та повідомлень про права, гіперпосилань, логотипів , комерційних позначень, і товарних знаків (знаків обслуговування);

д) для відображення на Карті 2GIS будь-якої інформації незалежно від способу і форми її подання крім отриманих через Сервіс Додаткових матеріалів, в тому числі (але не обмежуючись цим): інформації про організації (місце розташування на карті, найменування, адреса, телефон, факс, і т. д.), посилань на Буклети, а також реклами.

е) для системи моніторингу транспортних засобів, що відображає інформацію в реальному часі, і інших послуг, пов'язаних з управлінням і диспетчеризацией транспортних засобів;

є) в іншій формі і способом з порушенням обмежень, встановлених в розділі 5 Ліцензійної угоди.

4.2. Забороняється зберігати, обробляти, змінювати, розповсюджувати або доводити до загального відома отримані з використанням Сервісу дані (включаючи результати геокодування), за винятком випадків тимчасового зберігання (кешування) результатів геокодування виключно для цілей використання в рамках Сервісу.

4.3. Забороняється розміщувати в Продуктах будь-які рекламні матеріали і/або посилання на інтернет-сайти третіх осіб, а також надавати право використання Продуктів зазначеним способом третім особам. Виняток становить розміщення рекламних матеріалів і/або посилань, наданих Правовласником в складі або спільно з Продуктами.

4.4. Забороняється показувати будь-які Продукти на сторінках, які повідомляють про помилки, що містять форму реєстрації та подяку за вчинення певної дії, або на будь-який веб-сторінці або веб-сайті який містить порнографічні та інші незаконні матеріали, а також іншим способом, що порушує положення і вимоги цієї Угоди, Ліцензійної угоди, Документації і/або законодавства.

4.5. Правовласник має право встановлювати будь-які ліміти і обмеження у використанні Сервісу і надаються з його допомогою об'єктного коду, Карт 2GIS і Додаткових матеріалів, включаючи (але не обмежуючись): по площі, кількості зображень Карти 2GIS, кількості запитів від до Сервісу, колірному і графічного оформлення вбудованих в Додаток Користувача Віджетів для показу Карт 2GIS, і може змінювати їх на власний розсуд, без попереднього повідомлення Користувача. Кількість запитів від Користувача до Сервісу обмежена граничною величиною 5000 в день для одного Ключа доступу.

4.6. Правовласник має право змінювати API Карти 2GIS в будь-який момент без попереднього повідомлення Користувача. Правовласник може анонсувати випуск чергової версії API Карти 2GIS на Сайті Правовласника. При цьому Правовласник не гарантує стабільність роботи і тривалість підтримки застарілої версії API Карти 2GIS. У разі незгоди з використанням зміненої або оновленої версії API Карти 2GIS, Користувач зобов'язаний припинити використання Сервісу шляхом видалення Ключа доступу, віджети і інших Продуктів з Додатка Користувача.

4.7. Оскільки Сервіс знаходяться на стадії постійного доповнення та оновлення нових функціональних можливостей, форма і характер наданих з його допомогою продуктів і послуг можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача. Правовласник має право на власний розсуд припинити або призупинити (тимчасово або остаточно) надання Сервісу (або будь-яких окремих частин Продуктів або функцій Сервісу) всіх Користувачів взагалі або окремому Користувачеві зокрема, а також змінити або відкликати ліцензію на використання Сервісу і Продуктів без попереднього повідомлення і без виплати будь-якої компенсації.

4.8.Сервіс надається на умовах «як є», в зв'язку з чим Правовласник не представляє явних або таких, що маються на увазі гарантій, що Сервіс буде відповідати певним вимогам; послуги будуть надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок; результати, які можуть бути отримані з використанням Сервісу, будуть точними і надійними; якість будь-якого продукту, послуги, інформації та інших матеріалів, отриманих з використанням Сервісу, буде відповідати певним очікуванням; всі помилки в програмному забезпеченні Сервісу будуть виправлені.

4.9. Користувач одноосібно відповідає за працездатність і комерційну ефективність Додатки Користувача, а також якість надаваних на його основі послуг, включаючи всі надані Споживачам Продукти і/або похідні від них і супутні їм матеріали, їх підтримку і управління всім цим, належне виконання вимог Правовласника та дотримання умов цієї Угоди. Правовласник ні при яких обставинах не відповідає за надання Споживачам Додатків Користувача і надання послуг на їх основі. 

5. Заключні положення

5.1. Тлумачення і виконання Угоди. У всьому іншому, що не передбачено в тексті цієї Угоди, до відносин Сторін застосовується положення Ліцензійної угоди за винятком розділу 4 «Права Користувача», а в іншій частині - норми застосовного права. При цьому Продуктів відносяться відповідні положення про Програмних продуктах «2GIS», а до Сервісу - про Онлайн-сервісах «2GIS».

5.2. Застосовне право. Ця Угода, порядок його укладення і виконання, а також питання, не врегульовані цією Угодою, регулюється чинним законодавством Республіки Кіпр.

5.3. Арбітраж. Всі суперечки щодо Угоди або у зв'язку з ним підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Правовласника відповідно до чинного законодавства Республіки Кіпр.

5.4. Зміни. Ця угода може бути змінено або припинено Правовласником в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача і без виплати будь-якої компенсації в зв'язку з цим.

5.5. Редакція Угоди. Чинна редакція цієї Угоди розміщена на Сайті Правовласника та доступна в мережі Інтернет за адресою http://law.2gis.ua/api-rules/.

5.6. Інформація про Правовласників. Зі списком правовласників можна ознайомитись за адресою: https://law.2gis.ua/uk/copyright/.

Редакція від 23.12.2022 р.

 

Угода API 2.0 Карти 2GIS

ЦЕЙ ДОКУМЕНТ Є ЮРИДИЧНИМ ДОГОВОРОМ («Договір») між 2GIS LIMITED («Ми», «Нас», «2GIS») І ВАМИ («Ви») ЩОДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ API («Програмне забезпечення»).

КОЛИ ВИ ЗАВАНТАЖУЄТЕ, ВСТАНОВЛЮЄТЕ, КОПІЮЄТЕ АБО ІНШИМ ЧИНОМ ВИКОРИСТОВУЄТЕ ПРОГРАМИ, ВИ ТИМ САМИМ ПРИЙМАЄТЕ УМОВИ ДОГОВОРУ, ВИКЛАДЕНЕ НИЖЧЕ. ЯКЩО ВИ НЕ ПРИЙМАЄТЕ НАСТУПНІ УМОВИ, ВИ НЕ МАЄТЕ ПРАВА СКАЧУВАТИ, УСТАНОВЛЮВАТИ, КОПІЮВАТИ АБО ІНШИМ ЧИНОМ ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБО БУДЬ-ЯКИХ ЙОГО ЧАСТИН. ЦЕЙ ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР ОПИСУЄ ВАШІ ПРАВА І ОБМЕЖЕННЯ СТОСОВНО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЙОГО КОМПОНЕНТІВ.

1.         ВИЗНАЧЕННЯ

«Додаток» означає будь-яке програмне забезпечення, додаток або елементи, які Ви розробляєте чи якими керуєте, використовуючи Програмне забезпечення або Модифікації відповідно до цього Договору.

«Кінцевий користувач» означає кінцевого користувача Вашого Додатку, який придбав ліцензію на Додаток для власного внутрішнього використання, але не для поширення, перепродажу, розробки призначеного для користувача інтерфейсу чи інших цілей, пов'язаних з розробкою.

«Модифікація» означає: а) будь-яке доповнення або видалення з контенту файлу, включеного в первинну версію програмного забезпечення або попередні Модифікації, створені вами, і/або b) будь-який новий файл, який використовує будь-яку частину первісної версії Програмного забезпечення або попередніх Модифікацій.

«Вихідна» форма означає переважну форму для внесення змін, включаючи, в тому числі, вихідний код програмного забезпечення, вихідну документацію і конфігураційні файли.

«Об'єктна» форма означає будь-яку форму, отриману в результаті механічної трансформації або перекладу з Вихідною форми, включаючи, в тому числі, скомпільований об'єктний код, що генерується документацію і конвертація в інші формати.

«Код лічильника відвідувань» означає частину Вихідною форми, яка потрібна для відстеження, моніторингу та реєстрації діяльності Кінцевих користувачів.

«Програмне забезпечення API» («Програмне забезпечення») означає програмний інтерфейс програми 2GIS LIMITED версії 2.0 в формі, що надається Вам 2GIS LIMITED, включаючи бібліотеки, вихідний код, документацію, набір інструментальних засобів розробника та інші матеріали, що розміщується на https://github.com/2gis/maps-api-2.0 и http://api.2gis.ru/, призначений для модифікацій, адаптацій і інших змін програмного забезпечення.

Програмне забезпечення включає будь-які зміни, поновлення, виправлення помилок або модифіковані версії програмного забезпечення, за умови, що Ми маємо право змінювати програмне забезпечення, а також змінювати або відкликати цю ліцензію на користування Програмним забезпеченням на Наш власний розсуд і в будь-який час без направлення Вам попереднього повідомлення. Нова версія Договору вступає в силу в день її розміщення на сайті http://law.2gis.ua, якщо інше не передбачено новою версією договору. У разі Вашої незгоди зі зміненою або оновленою версією програмного забезпечення, застосовується розділ 7 цього Договору.

«Засоби індивідуалізації» означає сукупність товарних знаків, торгових марок, знаків обслуговування, логотипів, повідомлень про авторське право, доменні імена 2GIS LIMITED, а також інші Наші засоби індивідуалізації.

«Бази даних» означає сукупність, загальнодоступних Баз даних електронних карт, що розміщуються і належать 2GIS LIMITED, які включають, зокрема, GIS дані про географічні об'єкти і населені пункти в межах території, обмеженої певними географічними координатами.

«Контент» означає дані, включаючи, в тому числі, будь-які фрагменти інформації, що зберігаються і / або витягнуті з Баз даних, і / або будь-які інші дані або інформацію, яку 2GIS LIMITED включило в своє Програмне забезпечення. Використання Вами Контенту обмежена одночасним використанням Програмного забезпечення.

 

2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ

2.1. За умови дотримання умов цього Договору, Ми надаємо на строк захисту авторського права, що діє по всьому світу, не ексклюзивну, безкоштовну і не підлягає субліцензування ліцензію (І) Вам - на використання, копіювання, модифікацію, об'єднання Програмного забезпечення у вихідній і об'єктній формах для створення Модифікацій і Додатків; (II) Вам - на публічний показ, публічне виконання і безкоштовне розповсюдження Кінцевим користувачам Програмного забезпечення і/або Модифікацій у вихідній або об'єктній формі, які включені до Додатків; і (III) Кінцевим користувачам - на використання Програмного забезпечення, включеного в Ваші Додатки відповідно до умов цього Договору; (ІV) Вам - на право здійснення комунікації між Вашим Додатком і Базами даних і витяг з Баз даних інформації, необхідної для використання способами, дозволеними цим Договором; (V) Вам - на виготовлення обмеженого числа проміжних копій Контенту виключно для вчинення дій, дозволених цим Договором, і на зміну (виключно з метою реорганізації або упорядкування) Контенту в межах Додатка; (VI) Вам - на розкриття для загального ознайомлення структури Програмного забезпечення та Вихідного коду, за умови, що Ви належним чином ідентифікуєте їх шляхом використання Засобів індивідуалізації.

Ми зберігаємо за собою право модифікувати, змінювати, оновлювати і/або покращувати Програмне забезпечення, Бази даних, Вихідний код і Контент в будь-який час з повідомленням Вас або без такого повідомлення по Нашому власний розсуд.

2.2. Вы можете модифицировать Исходный код исключительно в целях проектирования, разработки и тестирования Ваших собственных Приложений. Тем не менее, Вам разрешается использовать, копировать, воспроизводить, распространять и перераспределять Ваш модифицированный Исходный код при соблюдении следующих условий: (a) Вы включаете Наше уведомление об авторском праве (его текст содержится в Дополнении А к настоящему Договору) в Ваше Приложение, в том числе в любом месте, где в таком Приложении появляется любое иное уведомление об авторском праве; и (b) Вы не используете иным образом Наше наименование, Средства индивидуализации и иные Наши торговые марки для реализации Вашего Приложения, кроме случаев когда Мы в письменном виде согласовали иное. Кроме случаев, указанных выше, Вы не можете иным образом модифицировать, удалять или изменять Код счетчика посещений, включенный в Программное обеспечение.

2.3. На Вас не возлагается обязанность по уплате Нам каких-либо роялти в за осуществляемое Вами распространение Программного обеспечения в соответствии с настоящим Договором, а также по уплате Нам каких-либо комиссий за использование или распространение Приложений в соответствии с настоящим Договором.

3. ПРАВО ВЛАСНОСТІ

3.1. Цей Договір є ліцензійним договором, а не договором купівлі-продажу. Ми зберігаємо за собою всі права інтелектуальної власності на Програмне забезпечення чи пов'язані з Програмним забезпеченням, включаючи, в тому числі, авторське право, патентні права, всі права на зареєстровані і не зареєстровані товарні знаки (знаки обслуговування), конфіденційну інформацію (включаючи секрети виробництва і ноу-хау) і все інші права, крім тих, які в прямо вираженій формі надаються за цим Договором.

3.2. Ми надаємо Вам Вихідний код, що дозволяє Вам створювати Модифікації та Додатка. У той час як Ви зберігаєте за собою всі права на будь-які оригінальні твори в складі Модифікацій, автором яких Ви є, ми зберігаємо всі права авторства та інтелектуальної власності щодо Програмного забезпечення, Вихідного коду, Баз даних, Контенту, Коду лічильника відвідувань.

3.3. Ви не маєте права видаляти, приховувати або змінювати будь-які повідомлення про авторське право, посвідчення, посилання на джерело, товарні знаки, попередження або заяву про відмову від відповідальності, прикріплені, включені чи іншим чином застосовні до Програмного забезпечення.

4. ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК

4.1. 2GIS LIMITED володіє безкоштовною, діючою по всьому світу, безстроковою ліцензією на використання і включення до складу Програмного забезпечення або Контенту будь-яких пропозицій, ідей, заявок на розширення, відгуків, рекомендацій та іншої інформації і її похідних, що надаються Вами.

5. ЗАБОРОНЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ

5.1. Ви не маєте права повторно поширювати Програмне забезпечення або Модифікації іншим чином, крім як шляхом включення Програмного забезпечення або його частини в Ваш Додаток. Ви не маєте права змінювати або видаляти повідомлення про авторські права з файлів, включених в Програмне забезпечення або Модифікації.

5.2. Дозвіл за цим Договором надається будь-якій особі на використання Програмного забезпечення для будь-якої мети, крім комерційне використання, яке обмежується відповідно до цього Договору. Програмне забезпечення або Модифікації повинні використовуватися виключно в складі Додатків, доступних для безкоштовного загальнодоступного використання. Використання Програмного забезпечення або Модифікацій для платних проектів чи інших проектів, які передбачають обмеження доступу Кінцевих користувачів до Базам даних і/або Контенту, суворо забороняється. У разі необхідності комерційного використання, будь ласка, зверніться до Нас за наступною адресою [email protected].

5.3. Версії Програмного забезпечення з відкритим кодом ( «GPL Версія») можуть ліцензуватися відповідно до Універсальної загальнодоступною ліцензією версії 3.0., Створеної в рамках проекту GNU ( «GPL»), а не у відповідності до цього Договору. Якщо Ви або інше третя особа розробили повністю (або будь-яку частину) Додатку (ів), використовуючи GPL Версію, Ви не маєте права об'єднувати таке розроблене творіння з Програмним забезпеченням та зобов'язані ліцензувати такий (і) Додаток (и) (або будь-яку їх частину) в відповідно до Універсальної загальнодоступною ліцензією версії 3.0., створеної в рамках проекту GNU, з якою можна ознайомитися за адресою http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html.

6. ОБМЕЖЕННЯ

6.1. Крім випадків, прямо дозволених цим Договором, Ліцензіат не має права:

(I) використовувати Програмне забезпечення, Бази даних, Вихідний код або Контент будь-яким способом, який прямо не дозволено або не надається за цим Договором;

(II) копіювати Контент для цілей, що лежать поза сферою дії ліцензії, наданої за цим Договором;

(III) використовувати Контент для створення баз даних або будь-яких компіляцій Контенту без Нашої попередньої письмової згоди;

(IV) поширювати, публікувати, просувати, надавати право або дозволяти доступ або надавати посилання на Контент або Бази даних з будь-якого місця або джерела, крім Вашого Додатка;

(V) використовувати Контент для створення додатку, який пропонує або рекламує послуги, які паплюжать Наші послуги, завдають шкоди або є конкуруючими по відношенню до Наших послуг або іншим чином шкодять Нашим послугам;

(VI) обходити, встановлювати спайдери і індекси або будь-яким способом зберігати інформацію, отриману з Контенту (крім способів, передбачених цією обмеженою ліцензією) або поширювати будь-які віруси, «черв'яків», троянські програми або інші програми, спрямовані на заподіяння шкоди будь-яким системам або даними, відправляти чи зберігати незаконні матеріали або програми, які завдають шкоди, з використанням програмного забезпечення;

(VII) надавати Контент або Бази даних будь-яким третім сторонам способом, що суперечить умовам використання, передбаченим для користувачів нашого сайту;

(VIII) здійснювати комерційне використання (тобто продавати, здавати в оренду), копіювати, зберігати або кешувати Контент або Бази даних для інших цілей, окрім дозволених цим Договором.

6.2. Обмеження субліцензірованія. Крім випадків, передбачених у цьому розділі, всі ліцензійні права (відповідно до застосовного права інтелектуальної власності), надані за цим Договором, не підлягають субліцензування, передачі або поступку. За умови дотримання положень нижче, Ви маєте право встановлювати права Ваше право на показ Контенту і Засобів індивідуалізації, як передбачено цим Договором, Кінцевим користувачам виключно для того, щоб вони мали можливість показу Контенту і Засобів індивідуалізації на екранах своїх комп'ютерів і/або вебсайтах за допомогою Вашого Додатка.

7. ПРИПИНЕННЯ

7.1. Цей Договір і Ваше право на використання Програмного забезпечення та Модифікацій негайно припиняється в разі Вашого недотримання будь-яких умов цього Договору. Після припинення Ви повинні негайно припинити використання і знищити Програмне забезпечення та Модифікації, включаючи всі супровідні документи.

8. ВІДМОВА ВІД НАДАННЯ ГАРАНТІЙ

8.1. У МАКСИМАЛЬНІЙ СТЕПЕНІ, В ЯКІЙ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, МИ ВІДМОВЛЯЄМОСЯ ВІД НАДАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ І УМОВ, ПРЯМИХ АБО ТАКИХ, ЩО МАЮТЬ НА УВАЗІ, ВКЛЮЧАЮЧИ, ТОМУ ЧИСЛІ, ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНИХ ЦІЛЕЙ, НАЯВНОСТІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ І ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕНЬ ЩОДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. МИ НЕ ГАРАНТУЄМО, ЩО РОБОТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБО ЙОГО КОДУ, БУДЕ БЕЗПЕРЕБІЙНОЇ І БЕЗПЕРЕРВНОЮ І ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО НАДАННЯ ТАКИХ ГАРАНТІЙ Є ТЕХНІЧНО НЕЗДІЙСНЕННО ДЛЯ НАС.

9. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

9.1. У МАКСИМАЛЬНІЙ СТЕПЕНІ, В ЯКІЙ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, МИ НІ ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН НЕ ВІДПОВІДАЄМО, НА ПІДСТАВІ БУДЬ-ЯКИХ ЗАКОНІВ, ЗА БУДЬ-ЯКІ ОСОБЛИВІ, ВИПАДКОВІ, НЕПРЯМІ АБО ВТОРИННІ ЗБИТКИ (В ТОМУ ЧИСЛІ, ЗБИТКИ У ФОРМІ УПУЩЕНОЇ ВИГОДИ, ЗУПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ВТРАТИ ДІЛОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ АБО БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ МАЙНОВИЙ ЗБИТКІВ), ЩО ВИНИКЛИ В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ АБО НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБО ЙОГО КОДУ, АБО ЧЕРЕЗ БУДЬ-ЯКУ ПРИЧИНУ, ПОВ'ЯЗАНУ З ПРЕДМЕТОМ ЦЬОГО ДОГОВОРУ, НАВІТЬ У ВИПАДКУ ЯКЩО МИ БУЛИ ПОПЕРЕДЖЕНІ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ.

10. БЕЗКОШТОВНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

10.1. Незалежно від зазначеного вище, Ми визнаємо, що деякі компоненти Програмного забезпечення можуть підпадати під дію ліцензії на так зване «програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом» («Компоненти з відкритим кодом»). Ми зобов'язуємося підготувати огляд відповідного безкоштовного програмного забезпечення і надати Вам повний відповідний вихідний код, включаючи всі зміни, вироблені нами (при наявності). Огляд буде включений в Доповнення А, разом з копією умов ліцензії, що регулюють надання відповідного безкоштовного програмного забезпечення.

10.2. Мірою, що вимагає ліцензія, яка стосуються Компонентів з відкритим кодом, умови таких ліцензій будуть застосовуватися замість умов цього Договору, і ми цим заявляємо, що тільки Компоненти з відкритим кодом, які підлягають ліцензуванню на підставі ліцензій, які надають обсяг прав не вужче, ніж ліцензія, яка надається після цього Договору, включені в Програмне забезпечення. У тій мірі, в якій ліцензії, які вживаються щодо Компонентів з відкритим кодом, забороняють будь-які обмеження, що містяться в цьому Договорі, такі обмеження не будуть застосовуватися щодо Компонентів.

11. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

11.1. Програмне забезпечення містить Наші товарні знаки, логотипи, патенти, секрети виробництва і / або матеріали, що охороняються авторським правом. Ви погоджуєтесь не розкривати і не надавати такі секрети виробництва і / або ноу-хау в будь-якій формі будь-яким третім сторонам, не видаляти повідомлення про товарні знаки, повідомлення про авторське право, умови ліцензії з Програмним забезпеченням або будь-яких його компонентів. Право власності та права інтелектуальної власності на Наші товарні знаки або щодо Наших товарних знаків і матеріалів, що охороняються авторським правом, які відображаються або доступні за допомогою Програмного забезпечення, належать нам.

11.2. За умови дотримання положень цього Договору та на період дії Договору Ми надаємо Вам обмежену, невиключну, відкличну, субліцензовану ліцензію на відображення товарних знаків, торгових марок, знаків обслуговування, логотипів, повідомлень про авторські права, доменних імен та інших Засобів індивідуалізації відповідно до цього договору і виключно в цілях вказівки на джерело Програмного забезпечення і для просування і/або рекламування того факту, що Ви використовуєте Програмне забезпечення у Вашому Додатку, розробленому на його основі.

11.3. Ніколи, протягом терміну дії цього Договору або після його завершення, Ви не маєте права оскаржувати права на Засоби індивідуалізації або сприяти іншим особам в оскарженні таких прав, а також не має права сприяти в реєстрації будь-яких Засобів індивідуалізації або розпізнавальних рис бренда (включаючи доменні імена), які в будь-якому вигляді схожі до ступеня змішування в будь-якими Засобами індивідуалізації.

12. ГАРАНТІЇ СТОРІН ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

12.1. За умови дотримання положень цього Договору, Ви зобов'язані захищати, звільняти від відповідальності та відшкодовувати збитки Нам, нашим афілійованим особам, ліцензіарам, кожному з наших співробітників, посадових осіб, директорів, щодо будь-яких позовів, збитків, відповідальності, витрат і зборів (включаючи розумні витрати за юридичні послуги), що виникли в результаті або у зв'язку з використанням Вами Програмного забезпечення (включаючи будь-який Контент, який надається за цим Договором) або в зв'язку з порушенням цього Договору і/або будь-яких заяв або гарантій, включених до цього Договору. Ви погоджуєтеся з тим, що ми не приймаємо на себе зобов'язань по відшкодуванню Вам збитків у зв'язку з Вашим використанням Програмного забезпечення або Контенту.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Ліцензія, яка надається за цим Договором, застосовується виключно до версії Програмного забезпечення, що надається відповідно до цього Договору, а також щодо будь-яких змін і / або оновлень, на отримання яких Ви можете мати право. Щоб уникнути сумнівів, Ми не зобов'язані надавати Вам будь-яку підтримку, засоби усунення помилок, зміни та оновлення програмного забезпечення.

13.2. Ви згодні дотримуватися всіх законів і підзаконних актів, які стосуються Програмного забезпечення.

13.3. При подальшому поширенні Програмного забезпечення або Модифікацій в рамках Вашого Додатку, Ви маєте право пропонувати підтримку, гарантії, гарантії відшкодування збитків та інші зобов'язання і/або права, що відповідають умовам цього Договору. Проте, при прийнятті таких зобов'язань Ви вправі діяти виключно від власного імені і під свою відповідальність, але не від нашого імені. Ви повинні відшкодовувати Нам збитки або, за нашим вибором, захищати нас від будь-яких позовів, претензій або судових процесів, порушених проти Нас (I) у зв'язку з тим, що Ви прийняли на себе таку підтримку, гарантії, гарантії відшкодування збитків або додаткову відповідальність; або (II) у зв'язку з використанням, відтворенням або поширенням Вашого Додатку, крім випадків коли такий позов ґрунтується виключно на включенні Програмного забезпечення в такий Додаток.

13.4. Більш того, Ви повинні поширювати Програмне забезпечення виключно відповідно до угоди, яка включає всі обмеження, передбачені цим Договором, і в тій же мірі захищає Нас і Програмне забезпечення, як це робить цей Договір.

13.5. Ви визнаєте, що цей Договір є повним і єдиним виразом нашої угоди. Ніяка усна або письмова інформація, надана Нами або надана іншим чином від Нашого імені, не створює будь-яких гарантій або додаткових угод і жодним чином не має права продовжувати дії цього Договору, і Ви не маєте права покладатися на будь-яку таку усну або письмову інформацію.

13.6. Цей Договір не надає жодних гарантій, непрямих ліцензій або інших прав, і всі інші права, крім прямо наданих за цим Договором, зберігаються за Нами і нашими ліцензіарами. Крім того, ніякі ліцензії і привілеї не надаються щодо комбінування Програмного забезпечення і/або Модифікацій, в залежності від ситуації, з будь-яким іншим програмним забезпеченням або апаратними засобами, які не були надані Нами Вам за цим Договором. Ваші права за цим Договором повинні відноситися лише до Програмного забезпечення, Модифікацій і/або Додатків.

13.7. Якщо будь-які положення цього Договору будуть визнані недійсними, такі положення вважаються виключеними з цього Договору; інші умови зберігають дію й залишатимуться чинними.

13.8. Цей Договір регулюється законодавством відповідної юрисдикції, в якій ліцензія виконується. Якщо набір прав по суперімператівним нормам чинного законодавства у відповідній юрисдикції включає додаткові права, не передбачені цією Ліцензією, такі додаткові права вважаються наданими по цій Ліцензії відповідно до умов цієї Ліцензії.

13.9. Інформація про Правовласників. Зі списком правовласників можна ознайомитись за адресою: https://law.2gis.ua/uk/copyright/.

Редакція від 23.12.2022 р. 


Доповнення А

Повідомлення про авторське право

Copyright © 2014 2GIS. www.2gis.ua

Нижче надається перелік компонентів з відкритим кодом, як передбачено цим документом. Даний перелік надається для вашої зручності; будь ласка, читайте далі, якщо бажаєте ознайомитися з повідомленням (ями) про авторське право і повним текстом ліцензії, пов'язаної з кожним компонентом.