Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

Ліцензійна угода на використання програми «2GIS для браузера»

Цей документ «Ліцензійна угода на використання програми «2GIS для браузера» являє собою пропозицію компанії 2GIS LIMITED (далі – «Правовласник») укласти угоду на викладених нижче умовах:

Перед використанням програми для ЕОМ «2GIS для браузера» (далі по тексту – «Програма»), будь ласка, ознайомтеся з умовами цієї ліцензійної угоди.

1. Загальні положення

1.1. Користуючись Програмою, Ви погоджуєтеся з тим, що:

а) До початку використання Програми Ви ознайомилися з умовами цієї ліцензійної угоди в повному обсязі;

б) Початок використання Вами Програми в будь-якій формі означає, що Ви приймаєте всі умови цієї ліцензійної угоди в повному обсязі без будь-яких вилучень і обмежень з Вашого боку, а також приймаете Умови використання Google (розміщені в мережі Інтернет за адресою  http://www.google.com/intl/en/policies/terms/). Використання Програми на інших умовах не допускається;

в) Якщо Ви не згодні з умовами цієї ліцензійної угоди або не маєте права на його укладення, Вам слід негайно припинити будь-яке використання Програми;

г) Ця ліцензійна угода (в тому числі, будь-яка з її частин) може бути змінена Правовласником без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція ліцензійної угоди вступає в силу з моменту її публікації на сайті Правовласника, якщо інше не передбачено новою редакціею ліцензійної угоди.

1.2. Слова і вислови, що використовуються в цій ліцензійній угоді мають наступне значення, якщо інше прямо не визначено далі по тексту:

а) Ліцензія (Ліцензійна угода) – ця Ліцензійна угода на використання програми для ЕОМ «2GIS для браузера»;

б) Правовласник – компанія 2GIS LIMITED, зареєстрована у відповідності з законодавством Кіпра, зареєстрований офіс якої розміщується за адресою: 12 Есперідон стріт, 4-й этаж, 1087 Нікосія, Кіпр;

в) Користувач – особа, що уклала цю ліцензійну угоду з Правовласником в своєму і чужому інтересі відповідно до вимог чинного законодавства та цієї ліцензійної угоди.

г) Програма – програма для ЕОМ «2GIS для браузера», що належить Правовласнику, призначена для виявлення і візуального виділення на сайтах (веб-сторінках), розміщених в мережі «Інтернет», телефонних номерів; визначення організацій, яким належать такі телефонні номери або такі сайти (веб-сторінки); подальшого відображення довідкової інформації про такі організації; а також здійснення спрощеного набору телефонних номерів на мобільному пристрої Користувача (при наявності на мобільному пристрої необхідного програмного забезпечення Правовласника), а також всі подальші оновлення і зміни файлів для ЕОМ «2GIS для браузера», призначені для використання на настільних персональних комп'ютерах.

д) Комерційне використання – функціональне застосування Програми фізичною особою, що виходить за рамки дозволеного згідно цієї ліцензійної угоди, з метою отримання доходу (прибутку), а приватним підприємцем або організацією - з метою отримання підприємницької вигоди, в тому числі надання або забезпечення доступу до Програми на оплатній основі, тобто за плату або будь-яке зустрічне надання товарів, робіт, послуг, або з одночасним наданням товарів, робіт, послуг на оплатній основі в тому чи іншому вигляді.

е) Сайт Правовласника — інтернет сайти, розміщені в доменах за адресою 2gis.ua, а також  інших доменах, що входять в домени 2gis.ua.

є) Пін-код — унікальна послідовність цифр, що генерується програмно-апаратними засобами Правовласника за запитом Користувача і призначена для забезпечення зв'язку Програми з іншими програмними продуктами Правовласника.

1.3. У всьому, що не передбачено цією ліцензійною угодою, відносини в зв'язку з використанням Програми регулюються ліцензійною угодою (http://law.2gis.ua/licensing-agreement/), а також Політикою конфіденційності (http://law.2gis.ua/privacy/).

2. Виключні права

2.1. Виключні права на Програму належать Правовласнику. Всі права на інтелектуальну власність в Програмі і призначеної для користувача документації до неї належать Правовласнику і захищені діючим законодавством. Правовласник гарантує, що має всі необхідні права на ліцензування або розголошення, а також супроводжує Програму користувальницької документації.

2.2. Правовласник зберігає виключні права на будь-які результати переробки (модифікації) Програми, що допускаються у відповідності до цієї ліцензійної угоди, і має право в будь-який час скасувати такий дозвіл на їх використання на свій розсуд без компенсації будь-яких витрат Користувача на їх створення і застосування.

3. Ліцензія

3.1. Використання Програми дозволяеться суворо за умовами цієї Ліцензійної угоди. Якщо користувач не приймае умови Ліцензійної угоди в повному обсязі, Користувач не має права використовувати Програму в будь-яких цілях. Використання Програми з порушенням (невиконанням) будь-якої з умов Ліцензійної угоди заборонено.

3.2. Права і способи використання Програми, в явному вигляді не надані (недозволені) Користувачеві відповідно до цієї ліцензійної угоди, вважаються ненаданими (забороненими) Правовласником.

3.3. Використання Програми на умовах цієї ліцензійної угоди в некомерційних цілях дозволяється Користувачу на безоплатній основі. Використання Програми на умовах і способами, не передбаченими Ліцензійної угодою, можливо тільки на основі окремої угоди з Правовласником.

3.4. Правовласник має право розміщувати в Програмі будь-які інформаційні і/або рекламні матеріали і посилання на інтернет-сайти третіх осіб, а також надавати право використання Програми зазначеним способом третім особам за окремою угодою.

4. Права Користувача

4.1. Правовласник надає Користувачеві право використання Програми на умовах простої (невиключної) непередаваної ліцензії на території країн усього світу зазначеними в цьому розділі способами.

4.2. Функціональне використання Програми

Користувач має право застосовувати Програму за прямим функціональним призначенням, з метою чого здійснити установку на настільному персональному комп'ютері (далі за текстом - «Пристрій»).

У відповідності з цим пунктом Користувач має право встановити Програму на необмежену кількість Пристроїв, а також зберігати або встановити копії Програми на пристрої зберігання даних (наприклад, на сервері мережі), призначеному і використовуваному виключно для установки і роботи Програми на інших наявних комп'ютерах в межах локальної мережі.

4.3. Відтворення Програми

Користувач має право відтворювати Програму, екземпляри якої поширюються Правовласником, в некомерційних цілях на безоплатній основі на будь-яких Пристроях та інших видах матеріальних носіїв за умови збереження в незмінному вигляді комбінації, складу і змісту Програми в порівнянні з тим, як вона надається і/або рекомендується для використання Правовласником.

4.4. Поширення Програми

Користувач має право поширювати Програму за допомогою передачі її примірників, відтворених у відповідності з пунктом 4.3 цієї ліцензійної угоди, в некомерційних цілях на безоплатній основі і при дотриманні їх цілісності, якщо інше не передбачено письмовим дозволом Правовласника.

4.5. Щоб користуватися можливістю забезпечення зв'язку Програми з іншими програмними продуктами Правовласника Користувачеві необхідно ввести отриманий від Правовласника Пін-код.

4.6. Право використання Програми відповідно до цього розділу надається за умови дотримання Користувачем обмежень, встановлених цією ліцензійною угодою.

5. Обмеження користування

5.1. Користувач не має права самостійно або із залученням третіх осіб:

5.1.1. Розкривати технологію, емулювати, створювати нові версії, змінювати, декомпілювати, аналізувати, розшифрувати і проводити інші дії з кодом Програми, що мають на меті порушення системи захисту Програми від несанкціонованого використання, а також отримання інформації про реалізацію алгоритмів, використовуваних в Програмі.

5.1.2. Створювати похідні програмні продукти з використанням Програми.

5.1.3. Відтворювати та поширювати Програму в комерційних цілях без письмової згоди Правовласника.

5.1.4. Розповсюджувати Програму у вигляді, відмінному від того, в якому він її отримав, без письмової згоди Правовласника.

5.1.5. Видаляти або будь-яким способом змінювати або ускладнювати будь-яку ідентифікацію Програми, товарних знаків, авторських прав, конфіденційності, власності або інших повідомлень, або маркувань, що містяться в Програмі.

5.1.6. за будь-якої причини змінювати або відключати механізм ліцензування Програми.

6. Автоматичні оновлення

6.1. Періодично Програма може взаємодіяти з програмно-апаратними засобами Правовласника для перевірки наявності оновлень (модифікацій) Програми (далі «Оновлення»).

6.2. Встановлюючи Програму, Користувач погоджується на можливість здійснення їй відповідних запитів, а також отримання і установку Оновлень в автоматичному режимі.

7. Політика конфіденційності

7.1. Укладаючи цю ліцензійну угоду, Користувач висловлює свою згоду на збір і передачу Правовласнику знеособленої інформації про характер і способи використання Програми, іншої технічної інформації, а також даних, які автоматично передаються Програмі в процесі її використання, включаючи дані про ідентифікаційний номер мобільного пристрою Користувача (при наявності на мобільному пристрої необхідного програмного забезпечення Правовласника).

7.2. Порядок обробки та захисту інформації про Користувачів, отриманої Правовласником в зв'язку з використанням Користувачами Програми визначається Політикою конфіденційності з урахуванням особливостей, встановлених цією ліцензійною угодою.

7.3. Програма працює з використанням API Google Карт. У зв'язку з цим, Політика конфіденційності Google (розташована в мережі Інтернет за адресою http://www.google.com/policies/privacy/) є невід'ємною частиною цієї ліцензійної угоди.

8. Відповідальність за Ліцензією

8.1. З огляду на надання в рамках Ліцензії права використання Програми в некомерційних цілях на безоплатній основі до відносин сторін по Ліцензії не застосовні положення законодавства про захист прав споживачів.

8.2. Програма надається на умовах «як є», в зв'язку з чим Користувачеві не надаються будь-які гарантії, що: вона буде відповідати вимогам Користувача; працювати безперервно, швидко, надійно і без помилок; результати, які можуть бути отримані з її використанням, будуть точними і надійними; всі помилки будуть виправлені.

8.3. Правовласник докладає всіх зусиль до того, щоб довідкова інформація, що надається Користувачу за допомогою Програми, була точною, проте Правовласник не дає ніякої гарантії стосовно точності такої інформації і не несе за це відповідальності. Використання будь-яких матеріалів і даних, отриманих за допомогою Програми, відноситься виключно на ризик Користувача, Правовласник не нестиме відповідальності за будь-яку втрату прибутку або іншої шкоди, що стався в результаті використання Користувачем Програми.

8.4. Всі інформаційні та/або рекламні матеріали, які відображаються за допомогою Програми, надані третіми особами. Правовласник не несе відповідальності за достовірність інформації, інформаційних і/або рекламних матеріалів третіх осіб, доступність їх інтернет-сайтів і їх зміст, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням інформації та/або реклами, а також інтернет-сайтів третіх осіб.

8.5. Правовласник не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі наслідки якого-небудь використання або неможливості використання Програми та/або збитки, завдані Користувачеві та/або третім сторонам у результаті будь-якого використання, невикористання або неможливості використання Програми або окремих її компонентів та/або функцій, в тому числі з-за можливих помилок або збоїв в роботі Програми.

8.6. Оскільки Програма знаходиться на стадії постійного доповнення та оновлення нових функціональних можливостей, форма і характер продуктів та послуг, що надаються можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача. Правовласник має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання Програми (або будь-яких окремих частин) всіх Користувачів взагалі або окремому Користувачеві зокрема, а також змінити або відкликати Ліцензію без попереднього повідомлення.

У разі якщо Користувач надає будь-які ідеї, відгуки, пропозиції, матеріали, інформацію, думки чи інші дані Правовласнику, пов'язані з використанням Програми ( «Зворотній зв'язок»), Правовласник не має зобов'язань по ознайомленню з таким Зворотним зв'язком, його вивченням або здійсненням; при цьому вся така інформація надається без зобов'язань дотримання конфіденційності, і Правовласник має безумовне і необмежене право використовувати, відтворювати, змінювати і розкривати такий Зворотній зв'язок без будь-якої компенсації або вказівки авторства.

8.7. Користувач несе відповідальність за будь-яке порушення зобов'язань, встановлених цією Ліцензійною угодою і (або) чинним законодавством України, а також за всі наслідки таких порушень (включаючи будь-які збитки, які може понести Правовласник та інші треті особи).

8.8. Правовласник залишає за собою право переслідування порушників виключних прав на Програму відповідно до цивільного, адміністративного і кримінального законодавства на свій розсуд.

9. Прикінцеві положення

9.1. Ця ліцензійна угода, порядок її укладення і виконання, а також питання, не врегульовані Ліцензійною угодою, регулюються чинним законодавством Республіки Кіпр.

9.2. Всі спори щодо Угоди або у зв'язку з ним підлягають розгляду в арбітражі за місцем знаходження Правовласника відповідно до арбітражного регламенту Кіпрського центру арбітражу та посередництва в редакції, чинній на момент вирішення спору.

9.3. Ця ліцензійна угода може бути змінено або припинено Правовласником в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача і без виплати будь-якої компенсації в зв'язку з цим.

9.4. Чинна редакція цієї ліцензійної угоди розміщена на сайті Правовласника та доступна в мережі Інтернет за адресою: http://law.2gis.ua/browser-licensing-agreement/.

У разі суперечності між редакцією Ліцензійної угоди, включеної до складу розповсюджуваних примірників Програми, і останньою редакцією Ліцензійної угоди, розміщеної на Сайті Правовласника, пріоритет має редакція Ліцензійної угоди, розміщена на Сайті Правовласника.

Редакція від 01.08.2014 р.