Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

Правила обліку Рекламних показів

 Для медійних рекламних матеріалів, якщо посилання на ці Правила передбачено відповідним Бланком замовлення

Медійна реклама починає розміщуватися з дати, погодженої Сторонами в Бланку замовлення.

Розміщення Медійної реклами Замовника призупиняється в момент, коли загальна вартість Показів протягом поточного місяця стає рівною розміру Рекламного бюджету Замовника на поточний місяць, встановленому в Бланку замовлення. У разі, якщо Бланком замовлення передбачено розміщення Медійної реклами в наступному місяці, розміщення Медійної реклами відновлюється з першого числа наступного місяця.

У разі, якщо на момент закінчення терміну надання послуг за Бланком замовлення по розміщенню Медійної реклами Замовника на рахунку Замовника залишилися грошові кошти в рамках відповідного Бланка замовлення, то, надання Послуг продовжується до повного використання грошових коштів, відповідно до умов укладеного Бланка замовлення між Сторонами, з 10 (Десятого) числа місяця, наступного після терміну надання Послуг по Бланку замовлення, якщо сторони не домовилися про інші умови, в тому числі, про повернення залишку грошових коштів Замовнику, який перевищує вартість фактично наданих Виконавцем на дату припинення Бланка замовлення Послуг.

Чинна редакція цих Правил розміщена на Сайті в мережі Інтернет за адресою: https://law.2gis.ua/counting-clicks.

Редакція від 30.04.2020