Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

Правила обліку Рекламних показів

Для Медійних рекламних матеріалів, якщо посилання на дані Правила передбачено відповідним Бланком замовлення

Медійна реклама починає розміщуватися з дати, погодженої Сторонами у Бланку замовлення.

Розміщення Медійної реклами Замовника припиняється в момент, коли загальна вартість Показів стає рівною розміру Рекламного бюджету Замовника, встановленому в Бланку замовлення. У разі якщо термін надання Послуг за таким Бланком замовлення не припинився, то розміщення Медійної реклами поновлюється після збільшення і поповнення Замовником суми Рекламного бюджету.

У разі якщо на момент закінчення терміну надання послуг згідно Бланка замовлення щодо розміщення Медійної реклами Замовника на рахунку Замовника залишилися грошові кошти в рамках відповідного Бланка замовлення, то надання Послуг продовжується до повного використання грошових коштів, відповідно до умов укладеного Бланка замовлення між Сторонами, з 10 (Десятого) числа місяця, наступного після терміну надання Послуг згідно Бланка замовлення, якщо сторони не домовилися про іншу умову, в тому числі про повернення залишку грошових коштів Замовнику, що перевищує вартість фактично наданих Виконавцем на дату припинення Бланка замовлення Послуг.

Чинну редакцію даних Правил розміщено на Сайті у мережі Інтернет за адресою: https://law.2gis.ua/counting-clicks.

Редакція від 16.02.22