Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

Ліцензійна угода на використання програми «2GIS Dialer»

Цей документ «Ліцензійна угода на використання програми" 2GIS Dialer "» являє собою пропозицію компанії 2GIS LIMITED (далі - «Правовласник») укласти угоду на викладених нижче умовах. 

Перед використанням програми для ЕОМ 2GIS «Dialer» (далі - «Програма»), будь ласка, ознайомтеся з умовами цієї ліцензійної угоди.

1. Загальні положення

1.1. Користуючись Програмою, Ви погоджуєтеся з тим, що:

а) Ви ознайомилися з умовами цієї Угоди в повному обсязі до початку використання Програми.

б) Початок використання Вами Програми в будь-якій формі означає, що Ви приймаєте всі умови цієї Угоди в повному обсязі без будь-яких вилучень і обмежень з Вашого боку, а також приймаєте Умови політики конфіденційності Google (розташовані в мережі Інтернет за адресою http://www.google.com/intl/ru/policies/privacy/). Використання Програми на інших умовах не допускається.

в) Якщо Ви не згодні з умовами цієї Угоди або не маєте права на її укладення, Вам слід негайно припинити будь-яке використання Програми.

г) Угода (у тому числі будь-яка з її частин) може бути змінена Правовласником без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення на сайті Правовласника за адресою: http://law.2gis.ua/dialer-licensing-agreement/, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.

1.2. Слова і вирази, які використані в даній Ліцензійній угоді вживаються у такому значенні, якщо інше прямо не визначено далі по тексту:

а) Ліцензія (Угода) — ця Ліцензійну угоду на використання програми «2GIS Dialer».

б) Правовласник — компанія 2GIS LIMITED, зареєстрована згідно із законодавством Кіпру, зареєстрований офіс якої розташований за адресою: 12 Есперідон стріт, 4-й поверх, 1087 Нікосія, Кіпр.

в) Користувач — особа, що уклала цю Угоду з Правовласником в своєму і чужому інтересі відповідно до вимог чинного законодавства і цієї Угоди.

г) Програма — програма для ЕОМ «2GIS Dialer», що належить Правовласнику, призначена для швидкого пошуку контактів на Мобільному пристрої, включаючи пошук по частині номера/імені, швидкий набір (2-9), угруповання історії дзвінків, а також всі наступні її поновлення і модифікації, призначені для використання на Мобільних пристроях.

д) Мобільний пристрій — мобільний пристрій з операційною системою Android.

е) Комерційне використання — використання, що виходить за рамки дозволеного за цією Угодою функціонального застосування Програми фізичною особою з метою отримання доходу (прибутку), а приватним підприємцем або організацією - з метою отримання підприємницької вигоди, в тому числі її надання або забезпечення до неї доступу на оплатній основі, тобто за плату або будь зустрічну надання товарів, робіт, послуг, або з одночасним наданням товарів, робіт, послуг на оплатній основі в тому чи іншому вигляді. Комерційне використання Програми може бути дозволено Правовласником на підставі окремої угоди з Користувачем. 

2. Виключні права

2.1. Виключні права на Програму належать Правовласнику.

2.2. Правовласник зберігає за собою ексклюзивні права на будь-які результати переробки (модифікації) Програми, які допускаються відповідно до цієї Ліцензії, і має право в будь-який час скасувати такий дозвіл на їх використання на свій розсуд без компенсації будь-яких витрат Користувача на їх створення і застосування. 

3. Ліцензія

3.1. Використання Програми дозволяється суворо на умовах цієї Ліцензії. Якщо Користувач не приймає умови Ліцензії в повному обсязі, Користувач не має права використовувати Програму в будь-яких цілях. Використання Програми з порушенням (невиконанням) будь-якого з умов Ліцензії заборонено.

3.2. Права і способи використання Програми, в явному вигляді не надані/недозволені Користувачеві за цією Угодою, вважаються ненаданими/забороненими Правовласником.

3.3. Використання Програми на умовах цієї Ліцензії в некомерційних цілях забороняється Користувачеві на безоплатній основі. Використання Програми на умовах і способами, не передбаченими цією Угодою, можливо тільки на підставі окремої угоди з Правовласником. 

4. Права Користувача

4.1. Правовласник надає Користувачеві право використання Програми на умовах простої (невиключної) непередаваної ліцензії на території країн усього світу зазначеними в цьому розділі способами. 

4.2. Функціональне використання Програми

Користувач має право застосовувати Програму за прямим функціональним призначенням, з метою чого здійснити її установку на мобільний пристрій. Відповідно до цього пункту Користувач має право встановити Програму на необмежену кількість мобільних пристроїв. 

4.3. Відтворення Програми

Користувач має право відтворювати Програму, екземпляри якої поширюються Правовласником, в некомерційних цілях на безоплатній основі на Мобільних пристроях за умови збереження в незмінному вигляді комбінації, складу і змісту Програми в порівнянні з тим, як вони надаються та/або рекомендуються для використання Правовласником.

4.4. Поширення Програми

Користувач має право поширювати Програму за допомогою передачі її примірників, відтворених у відповідності з пунктом 4.3 цієї Угоди, в некомерційних цілях на безоплатній основі і при дотриманні їх цілісності, якщо інше не передбачено письмовим дозволом Правовласника.

4.5. Право використання Програми відповідно до цього розділу надається за умови дотримання Користувачем обмежень, встановлених цією Угодою.

5. Обмеження використання

5.1. Користувач не має права самостійно або із залученням третіх осіб:

5.1.1. Розкривати технологію, емулювати, створювати нові версії, змінювати, декомпілювати, аналізувати, розшифрувати і проводити інші дії з кодом Програми, що мають на меті порушення системи захисту Програми від несанкціонованого використання, а також отримання інформації про реалізацію алгоритмів, використовуваних в Програмі.

5.1.2. Створювати похідні програмні продукти з використанням Програми.

5.1.3. Відтворювати та поширювати Програми в комерційних цілях без письмової згоди Правовласника.

5.1.4. Розповсюджувати Програму у вигляді, відмінному від того, в якому він її отримав, без письмової згоди Правовласника.

5.1.5. Видаляти або будь-яким способом змінювати товарні знаки, промислові зразки і повідомлення про авторські та будь-яких інших правах, включені в Програму.

6. Автоматичне оновлення

6.1. Періодично Програма може взаємодіяти з програмно-апаратними засобами Правовласника для перевірки наявності оновлень Програми (далі «Оновлення»).

6.2. Встановлюючи Програму, Користувач погоджується на можливість здійснення їй запитів, а також отримання і установку Оновлень в автоматичному режимі.

7. Політика конфіденційності

7.1. Укладаючи цю угоду, Користувач висловлює свою згоду на збір і передачу Правовласнику знеособленої інформації про характер і способи використання Програми, іншої технічної інформації, а також даних, які автоматично передаються Програмі в процесі її використання, в тому числі інформації про стан мережі Інтернет на Мобільному пристрої; вмісті внутрішньої пам'яті Мобільного пристрою; про ідентифікаційний номер Мобільного пристрою; про місцезнаходження Мобільного пристрою, рекламний ідентифікатор Android (Google AID https://play.google.com/about/developer-content-policy.html#ADID).

7.2. Користувач має право надавати Правовласнику персональну інформацію про себе при реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання Програми. До персональної інформації, отриманої таким чином, може ставитися ім'я Користувача, дата народження і будь-яка інша інформація, необхідна для оптимізації функцій Програми. Користувач має право не надавати Правовласника певну інформацію, в цьому випадку, можливо, Користувачеві не вдасться скористатися багатьма зі спеціальних функцій Програми.

7.3. Користувач підтверджує і погоджується з тим, що:

7.3.1. Правовласник може використовувати дані, отримані відповідно до п. 7.1, 7.2 цієї Угоди, для цілей ідентифікації боку в рамках цієї Угоди, дозволеного функціонального використання та подальшого технічного вдосконалення Програми, реагування на запити користувачів в службу підтримки.

7.3.2. Правовласник може отримувати, обробляти, публікувати та надавати третім особам в узагальненому вигляді знеособлені дані, отримані відповідно до п. 7.1 цієї Угоди, в рамках проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

7.3.3. Правовласник має право передати дані, отримані відповідно до п. 7.1 цієї Угоди, третім особам у випадках, коли Користувач надав свою згоду на такі дії; передача необхідна в рамках виконання Правовласником умов цієї Угоди; передача передбачена чинним законодавством України; передача необхідна для забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Правовласника або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує цю Угоду; Правовласник візьме участь у злитті, придбанні або іншій формі продажу або іншої передачі частини або всіх активів.

7.4. Користувача цим повідомлення погоджується, що Програма зможе визначити приблизне місце розташування Мобільного пристрою, використовуючи різні джерела геоданих. Для цього в настройках Мобільного пристрою повинна бути включена відповідна функція. Користувач може в будь-який момент відмовитися від передачі зазначених у цьому пункті даних, відключивши відповідну функцію.

8. Відповідальність за Ліцензією

8.1. З огляду на надання в рамках Ліцензії права використання Програми в некомерційних цілях на безоплатній основі до відносин сторін по Ліцензії не застосовні положення законодавства про захист прав споживачів.

8.2. Програма надається на умовах «як є», в зв'язку з чим Користувачеві не представляються будь-які гарантії, що: вони будуть відповідати вимогам Користувача; надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок; результати, які можуть бути отримані з їх використанням, будуть точними і надійними; всі помилки будуть виправлені.

8.3. Правовласник не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі наслідки якого-небудь використання або неможливості використання Програми та/або збитки, завдані Користувачеві та/або третім сторонам у результаті будь-якого використання, невикористання або неможливості використання Програми або окремих її компонентів та/або функцій, в тому числі з-за можливих помилок або збоїв в роботі Програми.

8.4. Оскільки Програма знаходиться на стадії постійного доповнення та оновлення нових функціональних можливостей, форма і характер продуктів та послуг, що надаються можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача. Правовласник має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання Програми (або будь-яких окремих частин) всіх Користувачів взагалі або окремому Користувачеві зокрема, а також змінити або відкликати Ліцензію без попереднього повідомлення.

8.5. Користувач несе відповідальність за будь-яке порушення зобов'язань, встановлених цією Угодою та (або) чинним законодавством України, а також за всі наслідки таких порушень (включаючи будь-які збитки, які може понести Правовласник та інші треті особи).

8.6. Правовласник залишає за собою право переслідування порушників виняткових прав на Програму відповідно до цивільного, адміністративного і кримінального законодавства на свій розсуд.

9. Прикінцеві положення

9.1. Ця Угода, порядок її укладення і виконання, а також питання, не врегульовані цією Угодою, регулюються чинним законодавством Республіки Кіпр.

9.2. Всі спори щодо Угоди або у зв'язку з ним підлягають розгляду в арбітражі за місцем знаходження Правовласника відповідно до арбітражного регламенту Кіпрського центру арбітражу та посередництва в редакції, чинній на момент вирішення спору.

9.3. Ця угода може бути змінена або припинена Правовласником в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача і без виплати будь-якої компенсації в зв'язку з цим.

9.4. Чинна редакція цієї Угоди розміщена на сайті Правовласника та доступна в мережі Інтернет за адресою http://law.2gis.ua/dialer-licensing-agreement/.

У разі суперечності між редакцією Угоди, включеної до складу розповсюджуваних примірників Програми, і останньою редакцією Угоди, розміщеної на Сайті Правовласника, пріоритет має редакція Угоди, розміщена на Сайті Правовласника.

Редакція від 27.04.2015 р.

 


Дивіться також: