Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

Ліцензійна угода

Цей документ «Ліцензійна угода на використання програмних продуктів і/або онлайн-сервісів 2GIS» є пропозиція компанії 2GIS LIMITED, зареєстрованої згідно з законодавством Кіпру (далі - «Правовласник»), укласти угоду на викладених нижче умовах.

Перед використанням програмних продуктів і/або онлайн-сервісів 2GIS, будь ласка, ознайомтеся з умовами цієї ліцензійної угоди.

1. Загальні положення

1.1. Користуючись програмними продуктами і/або онлайн-сервісами 2GIS, Ви погоджуєтеся з тим, що:

а) Ви ознайомилися з умовами цієї Угоди в повному обсязі до початку використання Програмних продуктів і/або Онлайн-сервісів 2GIS.

б) Початок використання Вами Програмних продуктів і/або Онлайн-сервісів 2GIS в будь-якій формі означає, що Ви приймаєте всі умови цієї Угоди в повному обсязі без будь-яких вилучень і обмежень з Вашого боку. Використання програмних продуктів і/або Онлайн-сервісів 2GIS на інших умовах не допускається.

в) Якщо Ви не згодні з умовами цієї Угоди або не маєте права на її укладення, Вам слід негайно припинити будь-яке використання Програмних продуктів і/або Онлайн-сервісів 2GIS.

г) Угода (у тому числі будь-яка з її частин) може бути змінено Правовласником без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Правовласника, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.

1.2. У всьому, що не передбачено цією Угодою, відносини в зв'язку з використанням Онлайн-сервісів 2GIS регулюються Угодою про використання сервісів 2GIS (http://law.2gis.ua/rules/), а також Політикою конфіденційності (http://law.2gis.ua/privacy/).

1.3. Діюча версія цієї Угоди доступна на Сайті Правовласника за адресою: http://law.2gis.ua/licensing-agreement/.

1.4. У разі суперечності між редакцією Угоди, включеної до складу розповсюджуваних примірників Програмних продуктів 2GIS, і останньою редакцією Угоди, розміщеної на Сайті Правовласника, пріоритет має редакція Угоди, розміщена на Сайті Правовласника.

2. Визначення

Слова і вирази, Які використані в даноій Ліцензійній угоді, вживаються у такому значенні, якщо інше прямо не визначено далі по тексту:

2.1. Ліцензія (Угода) — ця Ліцензійна угода на використання Програмних продуктів і/або Онлайн-сервісів 2GIS.

2.2. Онлайн-сервіси 2GIS — сукупність Програмних продуктів 2GIS і апаратних засобів Правовласника, доступ до яких надається Користувачам з використанням Сайту Правовласника.

2.3. Правовласник — компанія 2GIS LIMITED, зареєстрована згідно із законодавством Кіпру, зареєстрований офіс якої розташований за адресою: 12 Есперідон стріт, 4-й поверх, 1087 Нікосія, Кіпр.

2.4. Користувач — фізична або юридична особа, що уклала цю Угоду з Правовласником в своєму або чужому інтересі відповідно до вимог чинного законодавства і цієї Угоди.

2.5. Програмні продукти 2GIS — програмні комплекси 2GIS, що належать Правовласнику, які об'єднують у своєму складі Цифрові плани і/або Довідники організацій, а також кожна складова або використовувана спільно з ними програма для ЕОМ або база даних окремо, а також всі наступні їх поновлення та модифікації, призначені для використання на настільних і кишенькових персональних комп'ютерах, мобільних телефонах, комунікаторах, смартфонах.

2.6. Довідник організацій — база даних електронного довідника, що включає інформацію про найменування, місцезнаходження, телефони, адреси електронної пошти та сайтів, видах вироблених і реалізованих товарів (робіт, що виконуються, надаються) та інші відомості про організації та індивідуальних підприємців, які перебувають в межах певної території, що збігається з межами поєднаного з ним Цифрового плану, а також інших організаціях на розсуд Правовласника.

2.7. Сайт Правовласника — інтернет-сайти, розміщені в домені за адресою 2gis.ua, а також інших доменах, що входять в домен 2gis.ua.

2.8. Цифровий план — база даних електронної карти, що включає геоінформаційні дані про географічні об'єкти і населені пункти в межах території, обмеженої певними географічними координатами.

2.9. Комерційне використання — використання, що виходить за рамки дозволеного за цією Угодою функціонального застосування і/або наданих прав на використання фрагментів карт, використання Програмних продуктів і/або Онлайн-сервісів 2GIS, а також інших Об'єктів інтелектуальної власності фізичною особою з метою отримання доходу (прибутку), а приватним підприємцем або організацією - з метою отримання підприємницької вигоди, в тому числі їх надання або забезпечення доступу до них на оплатній основі, тобто за плату або будь зустрічну надання товарів, робіт, послуг, або з одночасним наданням товарів, робіт, послуг на оплатній основі в тому чи іншому вигляді. Комерційне використання Програмних продуктів і/або Онлайн-сервісів 2GIS, а також інших Об'єктів інтелектуальної власності може бути дозволено Правовласником на підставі окремої угоди з Користувачем.

2.10. Пін-код — унікальна послідовність цифр, що генерується програмно-апаратними засобами Правовласника за запитом Користувача і призначена для забезпечення зв'язку окремих Онлайн-сервісів 2GIS і/або Програмних продуктів 2GIS, а також їх зв'язку з іншими програмними продуктами, сервісами.

2.11. Політика конфіденційності — Політика конфіденційності, розміщена в мережі Інтернет за адресою: http://law.2gis.ua/privacy/.

3. Виключні права

3.1. Програмні продукти і Онлайн-сервіси 2GIS в цілому і включаються до їх складу або використовуються спільно з ними програми для ЕОМ, бази даних, картографічні, довідково-інформаційні та інші текстові матеріали, зображення та інші об'єкти авторських і/або суміжних прав, а так само об'єкти патентних прав, товарні знаки, комерційні позначення і фірмові найменування, а також інші частини Програмних продуктів і/або Онлайн-сервісів 2GIS (незалежно від того, чи входять вони в їх склад або є додатковими компонентами, і чи можливо їх вилучення з їх складу та використання самостійно) окремо (далі - «Об'єкти інтелектуальної власності»), захищаються відповідно до Закону Кіпру про авторське право, гл. 59/1976 (в чинній редакції) та іншими застосовними законодавчими актами з сфері охорони інтелектуальної власності, і належать Правовласнику на виключному праві, якщо інше не зазначено в повідомленні про права.

3.2. Правовласник зберігає за собою виключні права на будь-які результати переробки (модифікації) Об'єктів інтелектуальної власності, що допускаються відповідно до цієї Ліцензії, і має право в будь-який час скасувати такий дозвіл на їх використання на свій розсуд без компенсації будь-яких витрат Користувача на їх створення і застосування.

3.3. Повідомлення про права на Об'єкт інтелектуальної власності розміщується на такому об'єкті або доводиться до відома Користувача при його наданні. Відсутність повідомлення про права значить відсутність його правового захисту або дозвіл на його вільне використання.

4. Надання Ліцензії

4.1. Використання Програмних продуктів і/або Онлайн-сервісів 2GIS дозволяється суворо на умовах цієї Ліцензії. Якщо Користувач не приймає умови Ліцензії в повному обсязі, Користувач не має права використовувати Програмні продукти і/або Онлайн-сервіси 2GIS в будь-яких цілях. Використання Програмних продуктів і/або Онлайн-сервісів 2GIS з порушенням (невиконанням) будь-якої з умов Ліцензії заборонено.

4.2. Права і способи використання Програмних продуктів і/або Онлайн-сервісів 2GIS, в явному вигляді не надані/недозволені Користувачеві за цією Угодою, вважаються ненаданими/забороненими Правовласником.

4.3. Використання Програмних продуктів і/або Онлайн-сервісів 2GIS на умовах цієї Ліцензії з некомерційних цілей дозволяється Користувачеві на безоплатній основі.

4.4. Правовласник має право розміщувати в Програмних продуктах і/або Онлайн-сервісах 2GIS будь-які інформаційні і/або рекламні матеріали і посилання на інтернет-сайти третіх осіб, а також надавати право використання Програмних продуктів і/або Онлайн-сервісів 2GIS зазначеним способом третім особам за окремою угодою.

5. Права Користувача

5.1. Правовласник надає Користувачеві право використання Програмних продуктів і/або Онлайн-сервісів 2GIS на умовах простої (невиключної) непередаваної ліцензії на території всіх країн світу зазначеними в цьому розділі способами.

5.2. Функціональне використання Програмних продуктів 2GIS

Користувач має право застосовувати Програмні продукти 2GIS за їх прямим функціональним призначенням відповідно до Керівництва Користувача, з метою чого здійснити їх установку на настільному або кишеньковому персональному (-их) комп'ютері (-ах), смартфоні (-ів) або інших пристроях (далі - «Пристрої»).

Відповідно до цього пункту Користувач має право на установку Програмних продуктів 2GIS на необмежену кількість пристроїв, що мають а також зберігати або встановити копії Програмних продуктів на пристрої зберігання даних (наприклад, на сервері мережі), призначеному і використовуваному виключно для установки і роботи програмного продукту на інших наявних комп'ютерах в межах локальної мережі.

5.3. Відтворення Програмних продуктів 2GIS

Користувач має право відтворювати Програмні продукти 2GIS, екземпляри яких поширюються Правовласником, в некомерційних цілях на безоплатній основі на будь-яких пристроях і інших видах матеріальних носіїв за умови збереження в незмінному вигляді комбінації, складу і змісту Програмних продуктів 2GIS в порівнянні з тим, як вони надаються та/або рекомендуються для використання Правовласником.

5.4. Поширення Програмних продуктів 2GIS

Користувач має право поширювати Програмні продукти 2GIS за допомогою передачі їх примірників, відтворених у відповідності з пунктом 4.3 цієї Угоди, в некомерційних цілях на безоплатній основі і при дотриманні їх цілісності, якщо інше не передбачено письмовим дозволом Правовласника.

5.5. Функціональне використання Онлайн-сервісів 2GIS

Користувач має право використовувати Онлайн-сервіси 2GIS за прямим функціональним призначенням на необмеженій кількості Пристроїв відповідно до умов цієї Ліцензії. На розсуд Правовласника для використання деяких Онлайн-сервісів 2GIS або їх додаткових функціональних можливостей необхідне ухвалення Користувачем умов окремої угоди.

5.6. Використання в мережі Інтернет посилань на фрагменти карт з Онлайн-сервісів 2GIS

Користувач має право використовувати html-посилання на фрагменти карт з використанням Онлайн-сервісу 2GIS на зазначених нижче умовах.

Щоб показати розташування потрібного будинку, досить поставити спеціальне посилання на Цифровий план з Онлайн-сервісу 2GIS наступного виду:

{ Текст посилання, зазвичай це адреса }

Щоб дізнатися адресу посилання на фрагмент Цифрового плану, необхідно:

  1. Зайти на Сайт Правовласника 2gis.ua.
  2. Вибрати потрібний будинок (при цьому на карті з'явиться картка з адресою будівлі).
  3. Клікнути по тексту «Посилання на це місце», розташованому в правому куті над картою. Під курсором з'явиться віконце з адресою посилання на обраний фрагмент.

За посиланням буде відкриватися в точності той же самий фрагмент, який був обраний в момент кліка по тексту «Посилання на це місце». Для зручності користувачів в Онлайн-сервісі 2GIS передбачені: навігація по карті, перегляд найближчих зупинок, інформації про фірми в будівлях.

Використання посилань на Онлайн-сервіс 2GIS є найбільш простим і оперативним варіантом його використання і тому рекомендується для сайтів з великою кількістю адрес (каталоги компаній, новобудов і т.п.). Онлайн-сервіс 2GIS оновлюється щомісяця.

5.7. Використання в мережі Інтернет фрагментів карт з Програмних продуктів і/або Онлайн-сервісів 2GIS

Користувач має право створювати фрагменти карт з Цифрових планів міст шляхом копіювання візуального відображення картографічних даних, що породжується Програмними продуктами і / або Онлайн-сервісами 2GIS, а також похідні таких фрагментів карт (з доповненнями, скороченнями, зміною кута повороту та іншими переробками) і доводити їх до загального відома в мережі Інтернет за умови наявності підпису до кожного з фрагментів із зазначенням джерела запозичення та активного посилання на сайт www.2gis.ua наведеного нижче виду:

© 2GIS — Міський Інформаційний Довідник

5.8. Використання в ЗМІ, поліграфії і зовнішньої реклами фрагментів карт з Програмних продуктів і / або Онлайн-сервісів 2GIS

Користувач має право відтворювати фрагменти карт шляхом копіювання візуального відображення картографічних даних, що породжується Програмними продуктами і / або Онлайн-сервісами 2GIS, а також похідні таких фрагментів карт (з доповненнями, скороченнями, зміною кута повороту та іншими переробками) в періодичних друкованих виданнях, поліграфії, зовнішньої рекламі та інших друкованих і електронних виданнях, за умови наявності підпису до кожного з фрагментів наведеного нижче виду:

© 2GIS

Розмір шрифту, який використовується для підпису фрагментів карт в друкованих виданнях та поліграфії, повинен становити не менше 5 pt, в зовнішній рекламі - не менше 2% від площі макету.

5.9. Використання Програмних продуктів і/або Онлайн-сервісів 2GIS наведеними в пунктах 4.7-4.8 Угоди способами допускається при одночасному дотриманні наступних умов:

а) подальше використання фрагментів карт можливо тільки в інформаційних цілях (наприклад, для показу місця розташування або схеми проїзду до певного об'єкту);

б) обсяг використання картографічних матеріалів (площа фрагмента карти) виправдана вищевказаними інформаційними цілями.

5.10. Щоб скористатися можливістю забезпечення зв'язку окремих Програмних продуктів і/або Онлайн-сервісів 2GIS, в тому числі їх зв'язку з іншими програмними продуктами, сервісами, Користувачеві необхідно ввести отриманий від Правовласника пін-код.

5.11. Право використання Програмних продуктів і/або Онлайн-сервісів 2GIS відповідно до цього розділу надається за умови дотримання Користувачем обмежень, встановлених цією Угодою.

6. Обмеження використання (Обсяг дозволеного використання)

6.1. Користувач не має права самостійно або із залученням третіх осіб:

6.1.1. Розкривати технологію, емулювати, створювати нові версії, змінювати, декомпілювати, аналізувати, дешифрувати і проводити інші дії з кодом Програмних продуктів і/або Онлайн-сервісів 2GIS, що мають на меті порушення системи захисту Програмних продуктів і/або Онлайн-сервісів 2GIS від несанкціонованого використання, витяг картографічних матеріалів, довідково-інформаційних та інших матеріалів з баз даних, а також отримання інформації про реалізацію алгоритмів, використовуваних в Програмних продуктах і/або Онлайн-сервісах 2GIS.

6.1.2. Створювати програмні або довідково-інформаційні продукти і/або послуги з використанням Програмних продуктів і/або Онлайн-сервісів 2GIS, а також включаються до їх складу баз даних або витягнутих (видобутих) з них текстових, картографічних і довідково-інформаційних матеріалів, а також інших об'єктів інтелектуальної власності, зазначених у пункті 2.1 цієї Угоди.

6.1.3. Відтворювати та поширювати Програмні продукти 2GIS в комерційних цілях без письмової згоди Правовласника.

6.1.4. Витягувати з баз даних, що включаються до складу Програмних продуктів 2GIS, будь-які картографічні, довідково-інформаційні та інші матеріали і здійснювати їх подальше використання в будь-якій формі і будь-яким способом.

6.1.5. Використовувати бази даних, що входять до складу Програмних продуктів 2GIS, окремо від таких Програмних продуктів 2GIS.

6.1.6. Забезпечувати доступ до Онлайн-сервісів 2GIS в комерційних цілях, в тому числі шляхом трансляції з них даних будь-якими способами, включаючи використання фреймів і інших програмних методів і способів, що забезпечують отримання даних з Онлайн-сервісу 2GIS і їх представлення на сайті третіх осіб, якщо інше не передбачено окремою угодою з Правовласником.

6.1.7. Видаляти або будь-яким способом змінювати товарні знаки, промислові зразки і повідомлення про авторські та будь-яких інших правах, включені в Програмні продукти і / або Онлайн-сервіси 2GIS, а також накладені на Цифрові плани і інші картографічні матеріали.

6.2. Щоб уникнути сумнівів ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ копіювання, відтворення, переробка, поширення, розміщення у вільному доступі (опублікування) в мережі Інтернет, використання в засобах масової інформації та / або комерційне використання картографічних матеріалів і довідково-інформаційних матеріалів, як прямо витягнутих з баз даних, що включаються в склад Програмних продуктів і / або Онлайн-сервісів 2GIS, так і отриманих шляхом копіювання результатів обробки даних з використанням Програмних продуктів і / або Онлайн-сервісів 2GIS, а також похідних від таких матеріалів продуктів (з доповненнями, скороченнями та іншими переробками), за винятком випадків, прямо передбачених цією Ліцензією.

7. Автоматичні оновлення

7.1. Періодично Програмні продукти 2GIS можуть взаємодіяти з програмно-апаратними засобами Правовласника для перевірки наявності оновлень Програмних продуктів 2GIS, як то модифікацій Програмних продуктів 2GIS, додаткових модулів до них, а також оновлень баз даних по містах (далі «Оновлення»).

7.2. Встановлюючи Програмні продукти 2GIS, Користувач погоджується на можливість здійснення ними запитів, а також отримання і установку Оновлень в автоматичному режимі.

8. Політика конфіденційності

8.1. Від Користувача не вимагається надання персональних даних для використання Програмних продуктів і/або Онлайн-сервісів 2GIS, якщо інше прямо не передбачено окремою угодою на використання таких Програмних продуктів і/або Онлайн-сервісів 2GIS.

8.2. Порядок обробки та захисту інформації про Користувачів, отриманої Правовласником в зв'язку з використанням Користувачами Програмних продуктів і/або Онлайн-сервісів 2GIS визначається Політикою конфіденційності з урахуванням особливостей, встановлених цією Угодою та угодами про використання окремих Програмних продуктів і/або Онлайн-сервісів 2GIS відповідно з Законом Кіпру про захист даних, глава 138 (I) / 2001.

9. Відповідальність за Ліцензією

9.1. З огляду на надання в рамках Ліцензії права використання Програмних продуктів і/або Онлайн-сервісів 2GIS в некомерційних цілях на безоплатній основі до відносин сторін по Ліцензії не застосовні положення законодавства про захист прав споживачів.

9.2. Програмні продукти і/або Онлайн-сервіси 2GIS надаються на умовах «як є», в зв'язку з чим Користувачеві не представляються будь-які гарантії, що: вони будуть відповідати вимогам Користувача; надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок; результати, які можуть бути отримані з їх використанням, будуть точними і надійними; всі помилки будуть виправлені.

9.3. Правовласник докладає всіх зусиль до того, щоб інформація, розміщена в довіднику і на карті, була точною, проте Правовласник не дає ніякої гарантії стосовно точності такої інформації і не несе за це відповідальності. Використання будь-яких матеріалів і даних зі складу Програмних продуктів і/або Онлайн-сервісів 2GIS відноситься виключно на ризик Користувача, Правовласник не нестиме відповідальності за будь-яку втрату прибутку або іншої шкоди, що сталася в результаті використання Програмних продуктів і/або Онлайн- сервісів 2GIS.

9.4. Всі інформаційні та/або рекламні матеріали, що розміщуються в Програмних продуктах і/або Онлайн-сервісах 2GIS, надані третіми особами. Правовласник не несе відповідальності за достовірність інформації, інформаційних і/або рекламних матеріалів третіх осіб, доступність їх інтернет-сайтів і їх зміст, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням інформації та/або реклами, а також інтернет-сайтів третіх осіб.

9.5. Оскільки Програмні продукти і/або Онлайн-сервіси 2GIS знаходяться на стадії постійного доповнення та оновлення нових функціональних можливостей, форма і характер продуктів та послуг, що надаються можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача. Правовласник має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання Програмних продуктів і/або Онлайн-сервісів 2GIS (або будь-яких окремих частин продуктів або функцій сервісів) всіх Користувачів взагалі або окремому Користувачеві зокрема, а також змінити або відкликати Ліцензію без попереднього повідомлення.

9.6. Користувач несе відповідальність за будь-яке порушення зобов'язань, встановлених цією Угодою та (або) відповідним законом, а також за всі наслідки таких порушень (включаючи будь-які збитки, які може понести Правовласник та інші треті особи).

9.7. Правовласник залишає за собою право переслідування порушників виключних прав на Об'єкти інтелектуальної власності відповідно до цивільного, адміністративного і кримінального законодавства на свій розсуд.

10. Застосовуване право і арбітраж

10.1. Ця Угода, її тлумачення, дійсність і виконання, а також заяви, права і обов'язки сторін визначаються і регулюються в усіх відношеннях законодавством Кіпру, включаючи відповідні закони про арбітраж.

10.2. У разі будь-якого спору, що виникає між сторонами з цієї Угоди або у зв'язку з ним, у тому числі в зв'язку з тлумаченням, виконанням, порушенням, припиненням або недійсністю цієї Угоди, Сторони повинні спочатку спробувати вирішити його шляхом дружніх переговорів. У разі неможливості вирішити спір, що виник протягом 15 (п'ятнадцяти) днів після дати початку розгляду спору, будь-яка зі сторін або обидві сторони можуть передати спір на розгляд арбітражу відповідно до пункту 10.3 нижче.

10.3. Все і будь-які суперечки, протиріччя і вимоги, що виникають з цієї Угоди або у зв'язку з нею, у тому числі у зв'язку з її порушенням, припиненням або недійсністю, підлягають вирішенню в арбітражі відповідно до Арбітражного регламенту Центру арбітражу та посередництва Кіпру в редакції, чинній на момент вирішення спору.

10.4. Арбітраж проводиться одним арбітром, який призначається Президентом Центру арбітражу та посередництва Кіпру, місцем проведення арбітражу є Нікосія, Кіпр. Сторони погодили, що мовою проведення арбітражу є англійська мова. Рішення арбітражу є остаточним і обов'язковим для сторін. Ніякі положення даного розділу не обмежують право сторони подати позов проти іншої сторони в суд Кіпру або будь-який суд компетентної юрисдикції для цілей (a) заяви вимоги про застосування забезпечувальних заходів або судової заборони і/або (б) приведення у виконання арбітражного рішення, винесеного відповідно до цього розділу.

11. Право Правовласника на припинення Угоди

Ця угода може бути змінена або припинена Правовласником в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача і без виплати будь-якої компенсації в зв'язку з цим, без шкоди для будь-яких інших прав і засобів захисту Правовласника та без відповідальності перед Користувачем за будь-які збитки і шкоду, які можуть бути йому заподіяні.

12. Обов'язки після припинення Угоди

12.1. Після припинення ліцензії за будь-якої причини право Користувача використовувати Програмні продукти і/або Онлайн-сервіси 2GIS автоматично припиняється, і Користувач зобов'язаний негайно припинити використання таких сервісів і видалити, знищити Програмні продукти 2GIS, що знаходяться у володінні або під контролем Користувача, або іншим чином на постійній основі виключити можливість їх використання, якщо це є доцільним.

12.2. Припинення використання Програмних продуктів і/або Онлайн-сервісів 2GIS, викликане будь-якими причинами, не впливає на права сторони за цією Угодою, що виникли до дати припинення.

13. Форс-мажор

Жодна зі сторін не несе відповідальність за будь-які невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань за цією Угодою, викликане причинами, що знаходяться поза її розумного контролю. Таке невиконання або несвоєчасне виконання не буде порушенням цієї Угоди, і термін виконання відповідних зобов'язань збільшується на обгрунтований період часу.

14. Подільність

Якщо будь-яка частина цієї Угоди визнана судом компетентної юрисдикції або іншої компетентної інстанції або арбітром недійсною, незаконної або не забезпеченої правовою санкцією, така частина буде відокремлена від інших умов Угоди, які залишаються дійсними і забезпеченими правовою санкцією в максимальному ступені, допустимої законом.

15. Відмова від прав

Невикористання або прострочення використання будь-якої з сторін своїх прав, повноважень чи засобів захисту за цією Угодою не є відмовою від таких прав, і одноразове або часткове використання таких прав, повноважень чи засобів захисту не перешкоджає іншому або подальшого їх використання. Відмова від права повинна бути оформлений письмово. Засоби захисту, що надаються за цією Угодою, носять кумулятивний характер і не виключають застосування засобів захисту, що надаються згідно із законом.

16. Заголовки

Заголовки в цій Угоді використовуються виключно для зручності і не враховуються при тлумаченні положень Угоди.

17. Повідомлення про права

17.1. Цей Розділ містить ліцензії та повідомлення для програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом вбудованого в Програмний продукт 2GIS версії 4.0 для робочого столу (далі "2GIS Desktop 4.0"). 2GIS Desktop 4.0 включає в себе різне програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом ( "Компоненти програмного забезпечення"), яке ліцензується відповідно до ліцензій на програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом. Ліцензійні угоди для кожного Компонента програмного забезпечення супроводжують файли Компонента програмного забезпечення та надають права використовувати, копіювати, модифікувати і поширювати Компоненти програмного забезпечення (за умови дотримання певних зобов'язань в встановлених випадках), і в формі вихідного коду і двійкового коду, за винятками обумовленими відповідною ліцензією нижче.

17.2. Про авторські права

Матеріали, що містяться в 2GIS Desktop 4.0, є авторським правом, що охороняється. Закони про авторські права забороняють копіювання, відтворення, використання та поширення даних, логотипів, графічних зображень, ілюстрацій, дизайну продукту і пов'язаних з ним документів (керівництва, офіційні документи, таблиці і т.д.) в цілому або частково без згоди власника авторських прав.

Логотипи Boost, GNU Crypto, Tukaani, JSON, SQLite, Tinyxml, Zlib, Snappy, Qt є зареєстрованими товарними знаками та охороняється авторським правом власністю їх правовласників.

Включені в 2GIS Desktop 4.0 тексти, графіка, зображення і позначення продуктів є власністю відповідних авторів даних елементів.

17.3. Про програмне забезпечення

Закони про авторські права забороняють використання, копіювання, здачу в оренду, внесення змін і розповсюдження програмного забезпечення повністю або частково, без згоди власника авторських прав.

Використання 2GIS Desktop 4.0 на умовах відповідних ліцензійних угод не означає передачу Користувачам ніяких майнових чи немайнових прав на використання Компонентів програмного забезпечення. Дані права надаються Користувачам відповідними ліцензіями на Компоненти програмного забезпечення.

Перелік Компонентів програмного забезпечення:

a) Boost

Надаються на умовах Boost Software License, Version 1.0 від 17 серпня 2003 року. http://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt

Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization obtaining a copy of the software and accompanying documentation covered by this license (the "Software") to use, reproduce, display, distribute, execute, and transmit the Software, and to prepare derivative works of the Software, and to permit third-parties to whom the Software is furnished to do so, all subject to the following:

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

b) Cryptopp

Збірник Crypto ++ Library надається на умовах Boost Software License 1.0 http://www.boost.org/users/license.html 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization obtaining a copy of the software and accompanying documentation covered by this license (the "Software") to use, reproduce, display, distribute, execute, and transmit the Software, and to prepare derivative works of the Software, and to permit third-parties to whom the Software is furnished to do so, all subject to the following:

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

c) Lzma

LZMA SDK

LZMA SDK було написано і передано в громадську власність Ігорем Павловим.


d) Jsoncpp

Копірайт 2007-2010 Baptiste Lepilleur http://jsoncpp.sourceforge.net/LICENSE 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

e) sqlite

15 вересня 2001 року

Автор відмовляється від авторських прав на цей вихідний код.

In place of a legal notice, here is a blessing:

May you do good and not evil.

May you find forgiveness for yourself and forgive others.

May you share freely, never taking more than you give.

f) Zlib

Копірайт 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler http://www.gzip.org/zlib/zlib_license.html

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.

3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

g) TinyXML-2

Копирайт 2000-2006 Lee Thomson

www.grinninglizard.com

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.

3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

h) snappy

Копірайт 2011, Google Inc. Всі права охороняються законом.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

i) Qt

Копірайт 2013 Digia Plc і\або її дочірні компанії.

http://www.qt-project.org/legal 

You may use, distribute and copy the Qt GUI Toolkit under the terms of  GNU Lesser General Public License version 2.1, which is displayed below.
This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version. 

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details. Copy of the GNU General Public License will be provided to you along with product.  If not, see http://www.gnu.org/licenses/.

17.4. Користувач може отримувати, модифікувати і поширювати вихідні коди Компонентів програмного забезпечення відповідно до умов відповідних ліцензій на них. Ці вихідні коди можуть бути доступні для скачування на сайті Правовласника або можуть бути надані Правовласником за запитом Користувача, за умови, що Правовласник не приймає запити, що стосуються змісту цих вихідних кодів.

17.5. Взаємодія 2GIS Desktop 4.0 з Компонентами програмного забезпечення інше, ніж передбачено цією угодою, не підпадає під дію гарантії. Правовласник не несе відповідальності за будь-який фінансовий збиток або упущену вигоду, включаючи будь-які позови третіх сторін, що виникають в результаті використання Компонентів програмного забезпечення, що надається з 2GIS Desktop 4.0.

17.6. Будь-які питання щодо програмного забезпечення з відкритим кодом, включеного в 2GIS Desktop 4.0, повинні бути спрямовані support@2gis.ru. 

Редакція від 27.11.2014 р.