Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

Ліцензійна угода

Даний документ «Ліцензійна угода на використання програмних продуктів та/або онлайн-сервісів 2ГІС» становить собою пропозицію компанії 2GIS LIMITED, зареєстрованої згідно законодавства Кіпру (далі — «Адміністрація»), укласти угоду на викладених нижче умовах.

Перед використанням програмних продуктів та/або онлайн-сервісів 2ГІС, будь ласка, ознайомтеся з умовами даної ліцензійної угоди.

1. Загальні положення

1.1. Користуючись програмними продуктами та/або онлайн-сервісами 2ГІС, Ви погоджуєтеся з тим, що:

а) Ви ознайомилися з умовами цієї Угоди у повному обсязі до початку використання Програмних продуктів та/або Онлайн-сервісів 2ГІС.

б) Початок використання Вами Програмних продуктів та/або Онлайн-сервісів 2ГІС у будь-якій формі означає, що Ви приймаєте усі умови цієї Угоди у повному обсязі без будь-яких вилучень та обмежень з Вашого боку. Використання програмних продуктів та/або Онлайн-сервісів 2ГІС на інших умовах не допускається.

в) Якщо Ви не згодні з умовами цієї Угоди або не маєте права на її укладання, Вам слід негайно припинити будь-яке використання Програмних продуктів та/або Онлайн-сервісів 2ГІС.

г) Угоду (у тому числі будь-яку з її частин) може бути змінено Адміністрацією без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті Адміністрації, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.

1.2. У всьому, що не передбачено цією Угодою, відносини у зв’язку з використанням Онлайн-сервісів 2ГІС регулюються Угодою про використання сервісів 2ГІС (http://law.2gis.ua/rules/), а також Політикою конфіденційності (http://law.2gis.ua/privacy/).

1.3. Чинна версія цієї Угоди доступна на Сайті Адміністрації за адресою: http://law.2gis.ua/licensing-agreement/.

1.4. У разі суперечності між редакцією Угоди, включеною до складу розповсюджуваних примірників Програмних продуктів 2ГІС, і останньою редакцією Угоди, розміщеною на Сайті Адміністрації, пріоритет має редакція Угоди, розміщена на Сайті Адміністрації.

2. Визначення

Використовувані у цій Ліцензійній угоді слова та вирази мають такі значення, якщо інше прямо не визначено далі за текстом:

2.1. Ліцензія (Угода) — дана Ліцензійна угода на використання Програмних продуктів та/або Онлайн-сервісів 2ГІС.

2.2. Онлайн-сервіси 2ГІС — сукупність Програмних продуктів 2ГІС та апаратних засобів Адміністрації, доступ до яких надається Користувачам з використанням Сайту Адміністрації.

2.3. Адміністрація — компанія 2GIS LIMITED, зареєстрована за законодавством Кіпру, зареєстрований офіс якої розташований за адресою: 1066, Кіпр, Нікосія, 27 Евагору А, офіс 11.

2.4. Користувач — фізична або юридична особа, що уклала дану Угоду з Адміністрацією в своєму або чужому інтересі відповідно до вимог чинного законодавства та даної Угоди.

2.5. Програмні продукти 2ГІС — передані за ліцензією Адміністрації програмні комплекси 2ГІС, що поєднують у своєму складі Цифрові плани та/або Довідники організацій, а також кожна програма для ЕОМ, що входить до їх складу або використовується спільно з ними, або база даних окремо, а також усі наступні їх оновлення та модифікації, призначені для використання на настільних та кишенькових персональних комп’ютерах, мобільних телефонах, комунікаторах, смартфонах.

2.6. Довідник організацій — база даних електронного довідника, що включає інформацію про найменування, місцезнаходження, телефони, адреси електронної пошти та сайти, видах вироблених та реалізованих товарів (виконуваних робіт, надаваних послуг) та інші відомості про організації та індивідуальних підприємців, які знаходяться в межах певної території, яка збігається з межами поєднаного з ним Цифрового плану, а також інші організації на розсуд Адміністрації.

2.7. Сайт Адміністрації — інтернет-сайти, розміщені в домені за адресою 2gis.ua, а також інших доменах, що входять в домен 2gis.ua.

2.8. Цифровий план — база даних електронної карти, що включає геоінформаційні дані про географічні об’єкти та населені пункти в межах території, обмеженої певними географічними координатами.

2.9. Комерційне використання — використання Програмних продуктів та/або Онлайн-сервісів 2ГІС, що виходить за рамки дозволеного згідно даної Угоди функціонального застосування та/або наданих прав на використання фрагментів карт, а також інших Об’єктів інтелектуальної власності фізичною особою з метою отримання доходу (прибутку), а індивідуальним підприємцем або організацією — з метою отримання підприємницької вигоди, в тому числі їх надання або забезпечення доступу до них на оплатній основі, тобто за плату або будь-яке зустрічне надання товарів, робіт, послуг, або з одночасним наданням товарів, робіт, послуг на оплатній основі в тому чи іншому вигляді. Комерційне використання Програмних продуктів та/або Онлайн-сервісів 2ГІС, а також інших Об’єктів інтелектуальної власності може бути дозволено Адміністрацією на підставі окремої угоди з Користувачем.

2.10. Пін-код — унікальна послідовність цифр, що генерується програмно-апаратними засобами Адміністрації за запитом Користувача і призначена для забезпечення зв’язку окремих Онлайн-сервісів 2ГІС та/або Програмних продуктів 2ГІС, а також їх зв’язку з іншими програмними продуктами, сервісами.

2.11. Політика конфіденційності — Політика конфіденційності, розміщена у мережі Інтернет за адресою: http://law.2gis.ua/privacy/.

3. Виключні права

3.1. Програмні продукти та Онлайн-сервіси 2ГІС в цілому і програми для ЕОМ, бази даних, картографічні, довідково-інформаційні та інші текстові матеріали, зображення та інші об’єкти авторських та/або суміжних прав, що включаються до їх складу або використовуються спільно з ними, а також об’єкти патентних прав, товарні знаки, комерційні позначення та фірмові найменування, а також інші частини Програмних продуктів та/або Онлайн-сервісів 2ГІС (незалежно від того, чи входять вони до їх складу або є додатковими компонентами, і чи можливо їх вилучення з їх складу та використання самостійно) окремо (далі — «Об’єкти інтелектуальної власності»), захищаються відповідно до Закону Кіпру про авторське право, розділ 59/1976 (в чинній редакції) та іншими застосовними законодавчими актами у сфері охорони інтелектуальної власності, і передані Адміністрації на підставі ліцензії, якщо інше не зазначено у повідомленні про права.

3.2. Адміністрація зберігає за собою ексклюзивні права на будь-які результати переробки (модифікації) Об’єктів інтелектуальної власності, що допускаються відповідно до цієї Ліцензії, і має право у будь-який час скасувати такий дозвіл на їх використання на свій розсуд без компенсації будь-яких витрат Користувача на їх створення та застосування.

3.3. Повідомлення про права на Об’єкт інтелектуальної власності розміщується на такому об’єкті або доводиться до відома Користувача під час його надання. Відсутність повідомлення про права не означає відсутність його правового захисту або дозвіл на його вільне використання.

4. Надання Ліцензії

4.1. Використання Програмних продуктів та/або Онлайн-сервісів 2ГІС дозволяється строго на умовах даної Ліцензії. Якщо Користувач не приймає умови Ліцензії у повному обсязі, Користувач не має права використовувати Програмні продукти та/або Онлайн-сервіси 2ГІС у будь-яких цілях. Використання Програмних продуктів та/або Онлайн-сервісів 2ГІС з порушенням (невиконанням) будь-якої з умов Ліцензії є забороненим.

4.2. Права та способи використання Програмних продуктів та/або Онлайн-сервісів 2ГІС, в явному вигляді не надані/недозволені Користувачу згідно даної Угоди, вважаються ненаданими/забороненими Адміністрацією.

4.3. Використання Програмних продуктів та/або Онлайн-сервісів 2ГІС на умовах даної Ліцензії з некомерційною метою дозволяється Користувачу на безоплатній основі.

4.4. Адміністрація має право розміщувати в Програмних продуктах та/або Онлайн-сервісах 2ГІС будь-які інформаційні та/або рекламні матеріали і посилання на інтернет-сайти третіх осіб, а також надавати право використання Програмних продуктів та/або Онлайн-сервісів 2ГІС зазначеним способом третім особам за окремою угодою.

5. Права Користувача

5.1. Адміністрація надає Користувачу право використання Програмних продуктів та/або Онлайн-сервісів 2ГІС на умовах простої (невиключної) непередаваної ліцензії на території всіх країн світу зазначеними в даному розділі способами.

5.2. Функціональне використання Програмних продуктів 2ГІС

Користувач має право застосовувати Програмні продукти 2ГІС за їх прямим функціональним призначенням відповідно до Посібника Користувача, з метою чого їх встановлення на настільному або кишеньковому персональному (-их) комп’ютері (-ах), смартфоні (-ах) або інших пристроях (надалі — «Пристрої»).

Відповідно до цього пункту Користувач має право здійснити встановлення Програмних продуктів 2ГІС на необмежену кількість Пристроїв, а також зберігати або встановити копії Програмних продуктів на пристрої зберігання даних (наприклад, на сервері мережі), призначеному та використовуваному виключно для встановлення та роботи Програмного продукту на інших наявних комп’ютерах в межах локальної мережі.

5.3. Відтворення Програмних продуктів 2ГІС

Користувач має право відтворювати Програмні продукти 2ГІС, примірники яких поширюються Адміністрацією, в некомерційних цілях на безоплатній основі на будь-яких пристроях і інших видах матеріальних носіїв за умови збереження в незмінному вигляді комбінації, складу та змісту Програмних продуктів 2ГІС порівняно з тим, як вони надаються та/або рекомендуються для використання Адміністрацією.

5.4. Поширення Програмних продуктів 2ГІС

Користувач має право поширювати Програмні продукти 2ГІС за допомогою передачі їх примірників, відтворених відповідно до пункту 4.3 даної Угоди, в некомерційних цілях на безоплатній основі і при дотриманні їх цілісності, якщо інше не передбачено письмовим дозволом Адміністрації.

5.5. Функціональне використання Онлайн-сервісів 2ГІС

Користувач має право використовувати Онлайн-сервіси 2ГІС за прямим функціональним призначенням на необмеженій кількості Пристроїв відповідно до умов даної Ліцензії. На розсуд Адміністрації для використання деяких Онлайн-сервісів 2ГІС або їх додаткових функціональних можливостей може знадобитися прийняття Користувачем умов окремої угоди.

5.6. Використання у мережі Інтернет посилань на фрагменти карт з Онлайн-сервісів 2ГІС

Користувач має право використовувати html-посилання на фрагменти карт з використанням Онлайн-сервісу 2ГІС на зазначених нижче умовах.

Щоб показати розташування потрібного будинку, досить поставити спеціальне посилання на Цифровий план з Онлайн-сервісу 2ГІС такого вигляду:

{Текст посилання, зазвичай це адреса}

Щоб дізнатися адресу посилання на фрагмент Цифрового плану, необхідно:

1. Зайти на сайт Адміністрації 2gis.ua.
2. Обрати потрібний будинок (при цьому на карті з’явиться картка з адресою будівлі).
3. Клікнути на текст «Посилання на це місце», розташований у правому куті над картою.
Під курсором з’явиться віконце з адресою посилання на обраний фрагмент.

За посиланням буде відкриватися в точності той самий фрагмент, який було обрано в момент кліка на текст «Посилання на це місце». Для зручності користувачів в Онлайн-сервісі 2ГІС передбачено: навігація по карті, перегляд найближчих зупинок, інформації про фірми в будівлях.

Використання посилань на Онлайн-сервіс 2ГІС є найбільш простим та оперативним варіантом його використання і тому рекомендується для сайтів з великою кількістю адрес (каталоги компаній, новобудов тощо). Онлайн-сервіс 2ГІС оновлюється щомісяця.

5.7. Використання у мережі Інтернет фрагментів карт з Програмних продуктів та/або Онлайн-сервісів 2ГІС

Користувач має право створювати фрагменти карт з Цифрових планів міст шляхом копіювання візуального відображення картографічних даних, що породжується Програмними продуктами та/або Онлайн-сервісами 2ГІС, а також похідні таких фрагментів карт (з доповненнями, скороченнями, зміною кута повороту та іншими переробками) і доводити їх до загального відома у мережі Інтернет за умови наявності підпису до кожного з фрагментів із зазначенням джерела запозичення та активного посилання на сайт www.2gis.ua наведеного нижче вигляду:

© 2ГІС — Міський Інформаційний Довідник

5.8. Використання в ЗМІ, поліграфії та зовнішній рекламі фрагментів карт з Програмних продуктів та/або Онлайн-сервісів 2ГІС

Користувач має право відтворювати фрагменти карт шляхом копіювання візуального відображення картографічних даних, що породжується Програмними продуктами та/або Онлайн-сервісами 2ГІС, а також похідні таких фрагментів карт (з доповненнями, скороченнями, зміною кута повороту та іншими переробками) в періодичних друкованих виданнях, поліграфії, зовнішній рекламі та інших друкованих та електронних виданнях, за умови наявності підпису до кожного з фрагментів наведеного нижче вигляду:

© 2ГІС. Міський інформаційний сервіс.
www.2gis.ua

Розмір шрифту, який використовується для підпису фрагментів карт в друкованих виданнях та поліграфії, має становити не менше 5 pt, у зовнішній рекламі — не менше 2% від площі макета.

5.9. Використання Програмних продуктів та/або Онлайн-сервісів 2ГІС зазначеними в пунктах 4.7-4.8 Угоди способами допускається при одночасному дотриманні таких умов:

а) подальше використання фрагментів карт є можливим лише в інформаційних цілях (наприклад, для показу місця розташування або схеми проїзду до певного об’єкту);

б) обсяг використання картографічних матеріалів (площа фрагмента карти) є виправданою вищевказаними інформаційними цілями.

5.10. Щоб скористатися можливістю забезпечення зв’язку окремих Програмних продуктів та/або Онлайн-сервісів 2ГІС, в тому числі їх зв’язку з іншими програмними продуктами, сервісами, Користувачу необхідно ввести отриманий від Адміністрації пін-код.

5.11. Право використання Програмних продуктів та/або Онлайн-сервісів 2ГІС відповідно до даного розділу надається за умови дотримання Користувачем обмежень, встановлених даною Угодою.

6. Обмеження використання (Обсяг дозволеного використання)

6.1. Користувач не має права самостійно або із залученням третіх осіб:

6.1.1. Розкривати технологію, емулювати, створювати нові версії, змінювати, декомпілювати, аналізувати, дизасемблювати, дешифрувати та проводити інші дії з кодом Програмних продуктів та/або Онлайн-сервісів 2ГІС, що мають на меті порушення системи захисту Програмних продуктів та/або Онлайн-сервісів 2ГІС від несанкціонованого використання, витягання картографічних матеріалів, довідково-інформаційних та інших матеріалів з баз даних, а також отримання інформації про реалізацію алгоритмів, використовуваних в Програмних продуктах та/або Онлайн-сервісах 2ГІС.

6.1.2. Створювати програмні або довідково-інформаційні продукти та/або послуги з використанням Програмних продуктів та/або Онлайн-сервісів 2ГІС, а також включених до їх складу баз даних або витягнутих (видобутих) з них текстових, картографічних та довідково-інформаційних матеріалів, а також інших об’єктів інтелектуальної власності, зазначених у пункті 2.1 даної Угоди.

6.1.3. Відтворювати та поширювати Програмні продукти 2ГІС в комерційних цілях без письмової згоди Адміністрації.

6.1.4. Витягувати з баз даних, що включаються до складу Програмних продуктів 2ГІС, будь-які картографічні, довідково-інформаційні та інші матеріали і здійснювати їх подальше використання у будь-якій формі та будь-яким способом.

6.1.5. Використовувати бази даних, що входять до складу Програмних продуктів 2ГІС, окремо від таких Програмних продуктів 2ГІС.

6.1.6. Забезпечувати доступ до Онлайн-сервісів 2ГІС в комерційних цілях, в тому числі шляхом трансляції з них даних будь-якими способами, включаючи використання фреймів і інших програмних методів та способів, що забезпечують отримання даних з Онлайн-сервісу 2ГІС і їх представлення на сайті третіх осіб, якщо інше не передбачено окремою угодою з Адміністрацією.

6.1.7. Видаляти або будь-яким способом змінювати товарні знаки, промислові зразки та повідомлення про авторські та будь-які інші права, включені в Програмні продукти та/або Онлайн-сервіси 2ГІС, а також накладені на Цифрові плани та інші картографічні матеріали.

6.2. Для уникнення сумнівів ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ копіювання, відтворення, переробка, поширення, розміщення у вільному доступі (опублікування) у мережі Інтернет, використання в засобах масової інформації та/або комерційне використання картографічних матеріалів і довідково-інформаційних матеріалів, як прямо витягнутих з баз даних, що включаються до складу Програмних продуктів та/або Онлайн-сервісів 2ГІС, так і отриманих шляхом копіювання результатів обробки даних з використанням Програмних продуктів та/або Онлайн-сервісів 2ГІС, а також похідних від таких матеріалів продуктів (з доповненнями, скороченнями та іншими переробками), за винятком випадків, прямо передбачених даною Ліцензією.

7. Автоматичні оновлення

7.1. Періодично Програмні продукти 2ГІС можуть взаємодіяти з програмно-апаратними засобами Адміністрації для перевірки наявності оновлень Програмних продуктів 2ГІС, як то модифікацій Програмних продуктів 2ГІС, додаткових модулів до них, а також оновлень баз даних по містах (далі «Оновлення»).

7.2. Встановлюючи Програмні продукти 2ГІС, Користувач погоджується на можливість здійснення ними запитів, а також отримання та встановлення Оновлень у автоматичному режимі.

8. Політика конфіденційності

8.1. Від Користувача не потрібно надання персональних даних для використання Програмних продуктів та/або Онлайн-сервісів 2ГІС, якщо інше прямо не передбачено окремою угодою на використання таких Програмних продуктів та/або Онлайн-сервісів 2ГІС.

8.2. Порядок обробки та захисту інформації про Користувачів, отриманої Адміністрацією у зв’язку з використанням Користувачами Програмних продуктів та/або Онлайн-сервісів 2ГІС визначається Політикою конфіденційності з урахуванням особливостей, встановлених цією Угодою та угодами про використання окремих Програмних продуктів та/або Онлайн-сервісів 2ГІС відповідно до Загального регламенту захисту персональних даних (GDPR) 2016/679 Європейського союзу.

9. Відповідальність за Ліцензією

9.1. З огляду на надання в рамках Ліцензії права використання Програмних продуктів та/або Онлайн-сервісів 2ГІС в некомерційних цілях на безоплатній основі до відносин сторін за Ліцензією не застосовуються положення законодавства про захист прав споживачів.

9.2. Програмні продукти та/або Онлайн-сервіси 2ГІС надаються на умовах «як є», у зв’язку з чим Користувачу не надаються які-небудь гарантії, що: вони відповідатимуть вимогам Користувача; надаватимуться безперервно, швидко, надійно та без помилок; результати, які може бути отримано з їх використанням, будуть точними та надійними; всі помилки буде виправлено.

9.3. Адміністрація докладає всіх зусиль до того, щоб інформація, розміщена у довіднику і на карті, була точною, однак адміністрація не дає жодної гарантії стосовно точності такої інформації і не несе за це відповідальності. Використання будь-яких матеріалів та даних зі складу Програмних продуктів та/або Онлайн-сервісів 2ГІС відноситься виключно на ризик Користувача, Адміністрація не нестиме відповідальності за будь-яку втрату прибутку або іншої шкоди, що виникла внаслідок використання Програмних продуктів та/або Онлайн-сервісів 2ГІС.

9.4. Всі інформаційні та/або рекламні матеріали, що розміщуються в Програмних продуктах та/або Онлайн-сервісах 2ГІС, надано третіми особами. Адміністрація не несе відповідальності за достовірність інформації, інформаційних та/або рекламних матеріалів третіх осіб, доступність їх Інтернет-сайтів та їх зміст, а також за будь-які наслідки, пов’язані з використанням інформації та/або реклами, а також Інтернет-сайтів третіх осіб.

9.5. Оскільки Програмні продукти та/або Онлайн-сервіси 2ГІС знаходяться на стадії постійного доповнення та оновлення нових функціональних можливостей, форма та характер продуктів та послуг, що надаються можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача. Адміністрація має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання Програмних продуктів та/або Онлайн-сервісів 2ГІС (або будь-яких окремих частин продуктів або функцій сервісів) всіх Користувачів взагалі або окремому Користувачу зокрема, а також змінити або відкликати Ліцензію без попереднього повідомлення.

9.6. Користувач несе відповідальність за будь-яке порушення зобов’язань, встановлених даною Угодою та (або) відповідним законом, а також за всі наслідки таких порушень (включаючи будь-які збитки, які може понести Адміністрація та інші треті особи).

9.7. Адміністрація залишає за собою право переслідування порушників виняткових прав на Об’єкти інтелектуальної власності відповідно до цивільного, адміністративного та кримінального законодавства на свій розсуд.

10. Застосовне Право та арбітраж

10.1. Дана Угода, її тлумачення, дійсність та виконання, а також заяви, права та обов’язки сторін визначаються і регулюються в усіх відношеннях законодавством Кіпру, включаючи відповідні закони про арбітраж.

10.2. У разі будь-якого суперечки, що виникає між сторонами з цієї Угоди або у зв’язку з нею, у тому числі у зв’язку з тлумаченням, виконанням, порушенням, припиненням або недійсністю даної Угоди, Сторони повинні спочатку спробувати вирішити її шляхом дружніх переговорів. У разі неможливості вирішити виниклу суперечку протягом 15 (п’ятнадцяти) днів після дати початку розгляду суперечки, будь-яка зі сторін або обидві сторони можуть передати суперечку на розгляд арбітражу відповідно до пункту 10.3 нижче.

10.3. Всі ти будь-які суперечки, протиріччя та вимоги, що виникли з даної Угоди або у зв’язку з нею, у тому числі у зв’язку з її порушенням, припиненням або недійсністю, підлягають вирішенню в арбітражі відповідно до Арбітражного регламенту Центру арбітражу та посередництва Кіпру у редакції, чинній на момент вирішення суперечки.

10.4. Арбітраж проводиться одним арбітром, який призначається Президентом Центру арбітражу та посередництва Кіпру, місцем проведення арбітражу є Нікосія, Кіпр. Сторони погодили, що мовою проведення арбітражу є англійська мова. Рішення арбітражу є остаточним та обов’язковим для сторін. Жодні положення даного розділу не обмежують право сторони подати позов проти іншої сторони до суду Кіпру або будь-якого суду компетентної юрисдикції з метою (a) заявлення вимоги про застосування забезпечувальних заходів або судової заборони та/або (б) приведення у виконання арбітражного рішення, винесеного відповідно до даного розділу.

11. Право Адміністрації на припинення Угоди

Дану угоду може бути змінено або припинено Адміністрацією в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача і без виплати будь-якої компенсації у зв’язку з цим, без шкоди для будь-яких інших прав та засобів захисту Адміністрації і без відповідальності перед Користувачем за будь-які збитки та шкоду, які йому може бути заподіяно.

12. Обов’язки після припинення Угоди

12.1. Після припинення ліцензії з будь-якої причини право Користувача використовувати Програмні продукти та/або Онлайн-сервіси 2ГІС автоматично припиняється, і Користувач зобов’язаний негайно припинити використання таких сервісів і видалити, знищити Програмні продукти 2ГІС, що знаходяться у власності або під контролем Користувача, або іншим чином на постійній основі виключити можливість їх використання, якщо це застосовується.

12.2. Припинення використання Програмних продуктів та/або Онлайн-сервісів 2ГІС, викликане будь-якими причинами, не впливає на права сторони за даною Угодою, що виникли до дати припинення.

13. Форс-мажор

Жодна зі сторін не несе відповідальність за будь-яке невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань за даною Угодою, викликане причинами, що знаходяться поза її розумного контролю. Таке невиконання або несвоєчасне виконання не буде порушенням цієї Угоди, і термін виконання відповідних зобов’язань збільшується на обґрунтований період часу.

14. Подільність

Якщо будь-яку частину даної Угоди визнано судом компетентної юрисдикції або іншої компетентної інстанції або арбітром недійсною, незаконною чи незабезпеченою правовою санкцією, таку частину буде відділено від інших умов Угоди, які залишаються дійсними і забезпеченими правовою санкцією в максимальній мірі, допустимій законом.

15. Відмова від прав

Невикористання або прострочення використання будь-якою зі сторін своїх прав, повноважень або засобів захисту за даною Угодою не є відмовою від таких прав, і одноразове або часткове використання таких прав, повноважень або засобів захисту не перешкоджає іншому або подальшому їх використанню. Відмову від права має бути оформлено письмово. Засоби захисту, що надаються за даною Угодою, носять кумулятивний характер і не виключають застосування засобів захисту, що надаються згідно закону.

16. Заголовки

Заголовки у даній Угоді використовуються виключно для зручності і не враховуються під час тлумачення положень Угоди.

17. Повідомлення про права

17.1. Даний Розділ містить ліцензії та повідомлення для програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом вбудованого в Програмний продукт 2ГІС версії 4.0 для робочого столу (надалі «2ГІС Desktop 4.0»). 2ГІС Desktop 4.0 включає в себе різне програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом («Компоненти програмного забезпечення»), яке ліцензується відповідно до ліцензій на програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом. Ліцензійні угоди для кожного Компонента програмного забезпечення супроводжують файли Компонента програмного забезпечення і надають права використовувати, копіювати, модифікувати та поширювати Компоненти програмного забезпечення (за умови дотримання певних зобов’язань у визначених випадках), і у формі вихідного коду та двійкового коду, за винятками, визначеними відповідною ліцензією нижче.

17.2. Про авторські права

Матеріали, що містяться в 2ГІС Desktop 4.0, охороняються авторським правом. Закони про авторські права забороняють копіювання, відтворення, використання та поширення даних, логотипів, графічних зображень, ілюстрацій, дизайну продукту і пов’язаних з ним документів (посібники, офіційні документи, таблиці тощо) в цілому або частково без згоди правовласника авторських прав.

Логотипи Boost, GNU Crypto, Tukaani, JSON, SQLite, Tinyxml, Zlib, Snappy, Qt є зареєстрованими товарними знаками, що охороняються авторським правом, і власністю їх правовласників.

Включені в 2ГІС Desktop 4.0 тексти, графіка, зображення та позначення продуктів є власністю відповідних авторів даних елементів.

17.3. Про програмне забезпечення

Закони про авторські права забороняють використання, копіювання, здавання в оренду, внесення змін та розповсюдження програмного забезпечення повністю або частково, без згоди правовласника авторських прав.

Використання 2ГІС Desktop 4.0 на умовах відповідних ліцензійних угод не означає передачу Користувачам жодних майнових чи немайнових прав на використання Компонентів програмного забезпечення. Дані права надаються Користувачам відповідними ліцензіями на Компоненти програмного забезпечення.

Перелік Компонентів програмного забезпечення:

a) Boost

Надається на умовах Boost Software License, Version 1.0 від 17 серпня 2003 року.

b) Cryptopp

Збірник Crypto++ Library надається на умовах Boost Software License 1.0

c) Lzma

LZMA SDK

LZMA SDK було написано і передано у громадську власність Ігорем Павловим.

d) Jsoncpp

Копірайт 2007-2010 Baptiste Lepilleur

e) sqlite

15 вересня 2001 року

f) Zlib

Копірайт 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler

g) TinyXML-2

Копірайт 2000-2006 Lee Thomson

h) snappy

Копірайт 2011, Google Inc. Всі права захищені законом.

i) Qt

Копірайт 2013 Digia Plc та\або її дочірні компанії.

You may use, distribute and copy the Qt GUI Toolkit under the terms of GNU Lesser General Public License version 2.1, which is displayed below.

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details. Copy of the GNU General Public License will be provided to you along with product. If not, see http://www.gnu.org/licenses/.

17.4. Користувач може отримувати, модифікувати та поширювати вихідні коди Компонентів програмного забезпечення відповідно до умов відповідних ліцензій на них. Ці вихідні коди можуть бути доступними для завантаження на сайті Адміністрації або може бути надано Адміністрацією за запитом Користувача, за умови, що Адміністрація не приймає запити, які стосуються змісту цих вихідних кодів.

17.5. Взаємодія 2ГІС Desktop 4.0 з Компонентами програмного забезпечення інше, ніж передбачено даною угодою, не підпадає під дію гарантії.

Адміністрація не несе відповідальності за будь-який фінансовий збиток або упущену вигоду, включаючи будь-які позови третіх сторін, що виникають внаслідоквикористання Компонентів програмного забезпечення, що надається з 2ГІС Desktop 4.0.

17.6. Будь-які питання щодо програмного забезпечення з відкритим кодом, які включено в 2ГІС Desktop 4.0, має направлятися до [email protected].

Редакція від 04.08.2020 р.