Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

Політика конфіденційності

Дана Політика конфіденційності (надалі — Політика конфіденційності, Політика) визначає порядок обробки та захисту персональних даних Користувачів, які 2GIS LIMITED, юридична особа, яка зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру і має головний офіс за адресою: 1066, Кіпр, Нікосія, 27 Евагору А, офіс 11 (надалі — Адміністрація), може отримати під час використання Користувачами будь-якого з Сервісів Адміністрації (надалі — Сервіси 2ГІС).

Визначення

Закон — Закон Кіпру про захист даних, розділ 138 (I)/2001, Директива ЄС 2002/58 щодо обробки персональних даних та захисту конфіденційності в секторі електронних засобів зв’язку, включаючи зміни, доповнення, нові редакції зазначених документів, а також будь-яке інше застосовне законодавство.

Сервіси 2ГІС — засоби та матеріали, до яких Користувач отримує доступ за допомогою Сайту та Платформи на підставі Угоди про використання сервісів 2ГІС. Будь-які питання, що стосуються використання Сервісів 2ГІС, не порушені в даній Політиці, регулюються Угодою про використання сервісів 2ГІС, розміщеною за адресою: http://law.2gis.ua/rules/

Платформа — програмно-апаратні засоби, інтегровані з Сайтом Адміністрації.

Сайт Адміністрації / Сайт — інтернет-сайти, розміщені в доменах за адресою: http://2gis.ua/.

Персональні дані — будь-які дані, відповідно до визначення, наведеного нижче, які стосуються Користувача і дозволяють ідентифікувати Користувача:

(а) на підставі таких даних, або

(б) на підставі таких даних та іншої інформації, якою володіє або володітиме Адміністрація,

і які включають будь-яке висловлювання думки про Користувача або висловлювань намірів Адміністрації або будь-яких інших осіб щодо Користувача.

Обробка персональних даних («обробка даних») — операція або сукупність операцій, які здійснюються щодо персональних даних, автоматизованим або іншим способом, включаючи збір, запис, організацію, зберігання, адаптацію, зміну, відновлення, узгодження, використання, розкриття шляхом передачі, поширення або надання іншим чином, упорядкування або поєднання, блокування, стирання чи знищення.

Конфіденційні особисті дані — дані, що стосуються расової або етнічної приналежності, релігійних переконань або світогляду, участі в організаціях, асоціаціях або професійних спілках, здоров’я, сексуального життя та сексуальної орієнтації, а також дані, пов’язані з кримінальним переслідуванням та судимістю.

1. Загальні положення

1.1. Користуючись Сервісами 2ГІС, Ви погоджуєтеся з тим, що:

а) Ви ознайомилися з умовами даної Політики конфіденційності у повному обсязі до початку використання Сервісів 2ГІС.

б) Початок використання Вами Сервісів 2ГІС у будь-якій формі означає, що Ви приймаєте всі умови даної Політики конфіденційності у повному обсязі без будь-яких вилучень та обмежень з Вашого боку.

в) Якщо Ви не згодні з умовами даної Політики конфіденційності, Вам слід негайно припинити будь-яке використання Сервісів 2ГІС.

г) Політику конфіденційності (в тому числі будь-яку з її частин) може бути змінено Адміністрацією без будь-якого спеціального повідомлення і без виплати будь-якої компенсації у зв’язку з цим. Нова редакція Політики конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на сайті Адміністрації, розміщеному в домені за адресою 2gis.ua, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

1.2. Приймаючи умови даної Політики, Користувач висловлює свою згоду на обробку Адміністрацією даних про Користувача з метою, передбаченою даною Політикою, а також на передачу даних про Користувача третім особам у випадках, перерахованих у даній Політиці.

1.3. За загальним правилом Адміністрація не перевіряє достовірність наданих Користувачами персональних даних. Разом з тим у випадках, передбачених угодами про використання окремих Сервісів 2ГІС, Користувач зобов’язаний надати підтвердження достовірності наданих ним персональних даних.

2. Склад даних Користувачів, які отримує і обробляє Адміністрація

2.1. Дана Політика поширюється на такі види персональних даних:

2.1.1. Персональні дані, що розміщуються Користувачами про себе самостійно під час реєстрації, в т.ч. персональні дані про Користувача, доступ до яких Користувач надає Адміністрації через веб-сайти або сервіси третіх осіб, або персональні дані, які розміщуються Користувачами про себе в процесі використання Сервісів 2ГІС. До персональних даних, отриманих таким чином, можуть відноситися, зокрема, ім’я, прізвище, зображення, номер телефону та/або адреса електронної пошти Користувача. Обов’язкову для надання Послуг 2ГІС або окремих їх функціональних можливостей інформацію позначено спеціальним чином. Додаткова інформація надається Користувачем на його розсуд.

2.1.2. Дані, які автоматично передаються Сервісам 2ГІС в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в т.ч. IP-адреса, індивідуальний мережевий номер пристрою (MAC-адреса, ID пристрою), електронний серійний номер (IMEI, MEID), рекламний ідентифікатор Android (Google AID), дані з cookies, інформація про браузер, операційну систему, час доступу, пошукові запити, відомості про місцезнаходження та переміщення пристрою Користувача.

2.1.3. Дані, додатково надаються Користувачами за запитом Адміністрації з метою виконання зобов’язань Адміністрації перед Користувачами щодо використання Сервісів 2ГІС.

2.1.4. Фотографії, розміщені користувачами сервісів, що надаються Foursquare Labs, Inc., на сайті в мережі Інтернет за адресою: https://foursquare.com і доводяться до відома Користувачів спільно з Програмними продуктами 2ГІС з використанням сервісу API Foursquare Labs, Inc.

2.1.5. Інша інформація про Користувачів, збір та/або обробку якої визначено угодами про використання окремих Сервісів 2ГІС та/або правилами надання послуг з використанням окремих Сервісів 2ГІС.

3. Цілі збору та обробки даних Користувачів

3.1. Адміністрація здійснює збір та обробку тільки тих даних Користувачів, в т.ч. їх персональних даних, які необхідні для виконання зобов’язань Адміністрації щодо надання Сервісів 2ГІС.

3.2. Адміністрація може використовувати персональні дані Користувачів з метою:

3.2.1. ідентифікації сторони в рамках договорів між Користувачем та Адміністрацією;

3.2.2. надання Користувачам послуг з використанням Сервісів 2ГІС і подальшого вдосконалення Сервісів 2ГІС, розробки нових сервісів та послуг;

3.2.3. реагування на запити Користувачів до служби підтримки, інформування Користувачів про можливості Сервісів 2ГІС, направлення запитів стосовно використання Сервісів 2ГІС;

3.2.4. виконання маркетингових задач, проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

3.3. Цим Користувач висловлює свою згоду на передачу персональних даних про нього афілійованим особам, партнерам Адміністрації, Foursquare Labs, Inc. з метою, передбаченою п. 3.2 даної Політики конфіденційності.

3.4. У разі необхідності використовувати персональні дані про Користувача з метою, не передбаченою даною Політикою, Адміністрація запитує згоду Користувача на такі дії.

4. Обробка даних Користувачів

4.1. Персональні дані Користувачів зберігаються відповідно до чинного законодавства.

4.2. Персональні дані Користувачів не передаються третім особам, за винятком таких випадків:

4.2.1. Користувач прямо висловив свою згоду на такі дії.

4.2.2. Передача необхідна з метою забезпечення функціонування Сервісів 2ГІС та/або окремих функціональних можливостей Сервісів 2ГІС, реалізації партнерських та інших програм Сервісів 2ГІС.

4.2.3. Передачу передбачено застосовним законом.

4.2.4. З метою забезпечення можливості захисту прав та законних інтересів Адміністрації та/або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує умови угод про використання окремих Сервісів 2ГІС або обробка є необхідною для захисту життєво важливих інтересів Користувача.

4.2.5. Якщо Адміністрація візьме участь у злитті, придбанні або будь-якій іншій формі продажу частини або всіх своїх активів. При цьому до набувача активів Адміністрації переходять усі зобов’язання щодо дотримання умов даної Політики.

4.3. У разі використання Сервісу Flamp Користувач погоджується з тим, що певна розміщувана ним за допомогою Сервісу Flamp інформація може бути доступна для інших Користувачів, як безпосередньо на Інтернет-сайтах, розміщених в домені, на якому розміщено Сервіс Flamp, і його піддоменах, так і шляхом трансляції різними технічними засобами з посиланням на первинне джерело (за допомогою поштової розсилки, RSS-трансляції тощо), зокрема, інформація про ім’я, прізвище Користувача, зазначені ним у Особистому кабінеті, фотографії, додані Користувачем в Особистому кабінеті, а також надане Користувачем посилання на його персональні сторінки в соціальних мережах, є доступною для всіх інших користувачів Сервісу Flamp.

4.4. Збір та обробка конфіденційних особистих даних забороняється крім випадків, коли це прямо передбачено застосовним законодавством.

5. Права Користувачів

5.1. Користувачі мають право:

5.1.1. самостійно вносити зміни, доповнення до своїх даних в Особистому кабінеті на Сайті Адміністрації або просити Адміністрацію внести уточнення в такі дані.

5.1.2. блокувати свої дані, надані в рамках Особистого кабінету на Сайті Адміністрації, або просити Адміністрацію блокувати дані. При цьому видалення профілю може спричинити неможливість використання деяких Сервісів 2ГІС.

5.1.3. видаляти або просити Адміністрацію видалити персональні дані Користувача, якщо вони є неповними або невідповідними з урахуванням мети обробки даних, або якщо запис, розкриття або зберігання таких даних є забороненими, або якщо вони зберігаються довше необхідного терміну.

5.1.4. за запитом отримувати від Адміністрації інформацію, що стосується обробки їх персональних даних, у будь-який час відмовитися, за наявності законних підстав, від обробки даних, що відносяться до Користувача, щодо конкретної ситуації.

6. Заходи щодо захисту даних Користувачів

6.1. Адміністрація вживає всі необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних Користувачів від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування та поширення персональних даних, а також від інших неправомірних дій щодо них. До цих заходів відноситься, зокрема, внутрішня перевірка процесів збору, зберігання та обробка даних та заходів безпеки, включаючи відповідне шифрування та заходи щодо забезпечення фізичної безпеки даних для запобігання неавторизованого доступу до систем, в яких зберігаються персональні дані.

6.2. Під час обробки персональних даних Користувачів Адміністрація керується Законом.

7. Прикінцеві положення

7.1. Дана Політика, відносини між Користувачем та Адміністрацією, що виникають у зв’язку із застосуванням даної Політики, а також питання, не врегульовані даною Політикою, регулюються Законом та чинним законодавством Республіки Кіпр.

7.2. Користувачі можуть ознайомитися з Політикою конфіденційності Foursquare Labs, Inc. на сайті у мережі Інтернет за адресою: https://foursquare.com/legal/privacy.

7.3. Користувачі мають право направляти до Адміністрації запити, пропозиції або питання, що стосуються даної Політики, до служби підтримки Користувачів 2ГІС (http://help.2gis.ua/feedback/), або за адресою: 1066, Кіпр, Нікосія, 27 Евагору А, офіс 11.

7.4. Чинна редакція даної Політики розміщена на сайті Адміністрації і доступна у мережі Інтернет за адресою: http://law.2gis.ua/privacy/.

Редакція від 04.08.2020 р.