Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності (далі - Політика конфіденційності, Політика) визначає порядок обробки та захисту персональних даних Користувачів, які 2GIS LIMITED, юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру і має зареєстрований офіс за адресою: 12 Есперідон Стріт, 4-й поверх, 1087 Нікосія, Кіпр (далі - Адміністрація), може отримати під час використання Користувачами будь-якого з сервісів Адміністрації (далі - Сервіси 2GIS).. 

Визначенння

Закон — Закон Кіпру про захист даних, гл. 138 (I) / 2001, Директива ЄС 2002/58 щодо обробки персональних даних і захисту конфіденційності в секторі електронних засобів зв'язку, включаючи зміни, доповнення, нові редакції зазначених документів, а також будь-яке інше чинне законодавство. 

Сервіси 2GIS — засоби і матеріали, до яких Користувач отримує доступ за допомогою Сайту і Платформи на підставі Угоди про використання сервісів 2GIS. Будь-які питання, що стосуються використання Сервісів 2GIS, не порушені в цій Політиці, регулюються Угодою про використання сервісів 2GIS, розміщеною за адресою: http://law.2gis.ua/rules/ 

Сервіс Flamp — сервіс, що належать Правовласнику і дозволяє Користувачам обмінюватися думками і залишати відгуки щодо товарів, робіт і послуг, що надаються юридичними особами та індивідуальними підприємцями, інформація про яких міститься в Довіднику організацій. 

Платформа — програмно-апаратні засоби, інтегровані з Сайтом Адміністрації.

Сайт Адміністрації / Сайт — інтернет-сайти, розміщені в доменах за адресою: http://2gis.ua/.

Персональні дані — будь-які дані, відповідно до визначення, наведеного нижче, відносяться до Користувача і дозволяють ідентифікувати Користувача:

(а) на основі таких даних, або

(б) на основі таких даних та іншої інформації, якою володіє або володітиме Адміністрація,

і які включають будь-який вираз думки про Користувача або вираз намірів Адміністрації або будь-яких інших осіб щодо Користувача.

Обробка персональних даних («обробка даних») — операція або сукупність операцій, які здійснюються у відношенні персональних даних, автоматизованим або іншим способом, включаючи збір, запис, організацію, зберігання, адаптацію, зміну, відновлення, узгодження, використання, розкриття шляхом передачі, поширення або надання іншим чином, упорядкування або поєднання, блокування, стирання або знищення.

Конфіденційні особисті дані— дані, що стосуються расової або етнічної приналежності, релігійних переконань і світогляду, участі в організаціях, асоціаціях або професійні спілки, здоров'я, сексуального життя і сексуальної орієнтації, а також дані, пов'язані з кримінальним переслідуванням і судимістю.

1. Загальні положення

1.1. Користуючись Сервісами 2GIS, Ви погоджуєтеся з тим, що:

а) Ви ознайомилися з умовами цієї Політики конфіденційності в повному обсязі до початку використання Сервісів 2GIS.

б) Початок використання Вами Сервісів 2GIS в будь-якій формі означає, що Ви приймаєте всі умови цієї Політики конфіденційності в повному обсязі без будь-яких вилучень і обмежень з Вашого боку.

в) Якщо Ви не згодні з умовами цієї Політики конфіденційності, Вам слід негайно припинити будь-яке використання Сервісів 2GIS.

г) Політика конфіденційності (в тому числі будь-яка з її частин) може бути змінена Адміністрацією без будь-якого спеціального повідомлення і без виплати будь-якої компенсації в зв'язку з цим. Нова редакція Політики конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на сайті Адміністрації, розміщеному в домені за адресою 2gis.ua, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

1.2. Приймаючи умови цієї Політики, Користувач висловлює свою згоду на обробку Адміністрацією даних про Користувача з метою, передбачених цією Політикою, а також на передачу даних про Користувача третім особам у випадках, перерахованих у цій Політиці.

1.3. За загальним правилом Адміністрація не перевіряє достовірність наданих Користувачами персональних даних. Разом з тим у випадках, передбачених угодами про використання окремих Сервісів 2GIS, Користувач зобов'язаний надати підтвердження достовірності наданих ним персональних даних.

2. Склад даних користувачів, які отримує і обробляє Адміністрація

2.1.Ця Політика поширюється на наступні види персональних даних:

2.1.1. Персональні дані, що розміщуються Користувачами про себе самостійно при реєстрації, в т.ч. персональні дані про Користувача, доступ до яких Користувач надає Адміністрації через веб-сайти або сервіси третіх осіб, або персональні дані, які розміщуються Користувачами про себе в процесі використання Сервісів 2GIS. До персональних даних, отриманих таким чином, можуть відноситися, зокрема, ім'я, прізвище, зображення, номер телефону та/або адреса електронної пошти Користувача. Обов'язкова для надання Послуг 2GIS або окремих їх функціональних можливостей інформація позначена спеціальним чином. Додаткова інформація надається Користувачем на його розсуд.

2.1.2. Дані, автоматично передаються Сервісам 2GIS в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в т.ч. IP-адреса, індивідуальний мережевий номер пристрою (MAC-адресу, ID пристрою), електронний серійний номер (IMEI, MEID), рекламний ідентифікатор Android (Google AID), дані з cookies, інформація про браузер, операційну систему, часу доступу, пошукових запитах, відомості про місцезнаходження та переміщення пристрою Користувача.

2.1.3. Дані, що додатково надаються Користувачами за запитом Адміністрації з метою виконання зобов'язань Адміністрації перед Користувачами щодо використання Сервісів 2GIS.

2.1.4. Інформація, що включає, але не обмежена фотографіями, розміщена користувачами сервісів, що надаються Foursquare Labs, Inc., на сайті в мережі Інтернет за адресою: https://foursquare.com і доводиться до відома користувачів спільно з Продуктами 2GIS з використанням сервісу API Foursquare Labs, Inc.

2.1.5. Інша інформація про Користувачів, збір і/або обробка якої встановлені угодами про використання окремих Сервісів 2GIS і / або правилами надання послуг з використанням окремих Сервісів 2GIS.

3. Мета збору і обробки даних користувачів

3.1. Адміністрація здійснює збір і обробку тільки тих даних користувачів, в т.ч. їх персональних даних, які необхідні для виконання зобов'язань Адміністрації з надання Сервісів 2GIS.

3.2. Адміністрація може використовувати персональні дані користувачів для наступних цілей:

3.2.1. ідентифікації сторони в рамках договорів між Користувачем і Адміністрацією;

3.2.2. надання Користувачам послуг з використанням Сервісів 2GIS і подальшого вдосконалення Сервісів 2GIS, розробки нових сервісів і послуг;

3.2.3. реагування на запити користувачів в службу підтримки, інформування користувачів про можливості Сервісів 2GIS, направлення запитів, що стосуються використання Сервісів 2GIS;

3.2.4. виконання маркетингових задач, проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

3.3. Цим Користувач висловлює свою згоду на передачу персональних даних про нього афілійованим особам, партнерам Адміністрації, Foursquare Labs, Inc. з метою, передбачених п. 3.2 цієї Політики конфіденційності.

3.4. При необхідності використовувати персональні дані про Користувача в цілях, не передбачених цією Політикою, Адміністрація запитує згоду Користувача на такі дії.

4. Обробка даних Користувачів

4.1. Персональні дані користувачів зберігаються відповідно до чинного законодавства.

4.2. Персональні дані користувачів не передаються третім особам, за винятком таких випадків:

4.2.1. Користувач прямо висловив свою згоду на такі дії.

4.2.2. Передача необхідна в цілях забезпечення функціонування Сервісів 2GIS і / або окремих функціональних можливостей Сервісів 2GIS, реалізації партнерських та інших програм Сервісів 2GIS.

4.2.3. Передача передбачена відповідним законом.

4.2.4. З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Адміністрації та / або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує умови угод про використання окремих Сервісів 2GIS або обробка необхідна для захисту життєво важливих інтересів Користувача.

4.2.5. Якщо Адміністрація візьме участь у злитті, придбанні або будь-який інший формі продажу частини або всіх своїх активів. При цьому до набувача активів Адміністрації переходять всі зобов'язання по дотриманню умов цієї Політики.

4.3. При використанні Сервісу Flamp Користувач погоджується з тим, що певна розміщувана ним за допомогою Сервісу Flamp інформація може бути доступна для інших користувачів, як безпосередньо на інтернет-сайтах, розміщених в домені, на якому розміщений Сервіс Flamp, і його піддоменів, так і шляхом трансляції різними технічними засобами з посиланням на первинне джерело (за допомогою поштової розсилки, RSS-трансляції і т.д.), зокрема, інформація про ім'я, прізвище Користувача, зазначені ним у Особистому кабінеті, фотографії, додані Користувачем в Особистому кабінеті, а також надана Користувачем посилання на його персональні сторінки в соціальних мережах, є доступною для всіх інших користувачів Сервісу Flamp.

4.4. Збір та обробка конфіденційних особистих даних заборонена крім випадків, коли це прямо передбачено чинним законодавством.

5. Права Користувача

5.1. Користувач має право:

5.1.1. самостійно вносити зміни, доповнення в свої дані в Особистому кабінеті на Сайті Адміністрації або просити Адміністрацію внести уточнення в такі дані.

5.1.2. блокувати свої дані, надані в рамках Особистого кабінету на Сайті Адміністрації, або просити Адміністрацію блокувати дані. При цьому видалення профілю може спричинити неможливість використання деяких Сервісів 2GIS.

5.1.3. видаляти або попросити Адміністрацію видалити персональні дані Користувача, якщо він є неповними або невідповідними з урахуванням мети обробки даних, або якщо запис, розкриття або зберігання таких даних заборонено, або якщо вони зберігаються довше необхідного терміну.

5.1.4. за запитом отримувати від Адміністрації інформацію, що стосується обробки їх персональних даних, в будь-який час відмовитися, при наявності законних підстав, від обробки даних, що відносяться до Користувача, щодо конкретної ситуації.

6. Заходи щодо захисту даних користувачів

6.1. Адміністрація вживає всіх необхідних і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних користувачів від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування і поширення персональних даних, а також від інших неправомірних дій у відношенні них. До цих заходів відносяться, зокрема, внутрішня перевірка процесів збору, зберігання і обробки даних і заходів безпеки, включаючи відповідне шифрування і заходи щодо забезпечення фізичної безпеки даних для запобігання неавторизованого доступу до систем, в яких зберігається персональні дані.

6.2. При обробці персональних даних користувачів Адміністрація керується Законом.

7. Прикінцеві положення

7.1. Ця Політика, відносини між Користувачем і Адміністрацією, що виникають у зв'язку із застосуванням цієї Політики, а також питання, не врегульовані цією Політикою, регулюються Законом та чинним законодавством Республіки Кіпр.

7.2. Користувачі можуть ознайомитися із розділом Про приватну Foursquare Labs, Inc. на сайті в мережі Інтернет за адресою: https://foursquare.com/legal/privacy.

7.3. Користувачі мають право направляти Адміністрації запити, пропозиції або питання, що стосуються цієї Політики, в службу підтримки користувачів 2GIS (http://help.2gis.ua/feedback/), або за адресою: 12 Есперідон Стріт, 4-й поверх, 1087 Нікосія, Кіпр.

7.4. Чинна редакція цієї Політики розміщена на сайті Адміністрації і доступна в мережі Інтернет за адресою: http://law.2gis.ua/privacy/.

Редакція від 17.06.2015 р.