Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

Правила роботи сервісу Отримання Заявокм

Інформація про сервіс Отримання заявок

Інтернет-провайдери, які надають відповідні послуги на території України, що є рекламованими підприємствами в Програмних продуктах і/або онлайн-сервісах 2GIS, які активували данний сервіс шляхом акцепту цих правил, укладають договір на інформаційні послуги (далі - Договір), який передбачає реалізацію можливості Інтернет-провайдера в автоматизованому режимі отримувати з Програмних продуктів 2GIS заявки потенційних клієнтів на укладення з інтернет-провайдером договорів надання послуг, в зазначених цілях розміщуючи інформацію про вартість своїх послуг і території їх надання за допомогою сервісів Особистого кабінету.

Правила надання сервісу Отримання заявок

Ці правила визначають порядок і умови надання сервісу Отримання заявок в Програмних продуктах і/або онлайн-сервісах 2GIS (далі - Правила).

1. Основні поняття, що використовуються в Правилах

Користувачі - юридичні особи або приватні підприємці, що надають:

- послуги зв'язку з надання доступу до інформаційно-телекомунікаційної мережі «Інтернет» і/або

і внесено до Довідника організацій Програмних продуктів 2GIS з присвоєнням рубрики: «Інтернет-провайдери», що є рекламованими підприємствами в таких Програмних продуктах 2GIS за діючими договорами на надання рекламних послуг.

Користувач – будь-яка особа, що використовує Додаток з метою оформлення Заявки.

Заявка – запит Споживача на висновок Угоди з придбання товарів (робіт, послуг) Користувача, що направляється через Додатки з використанням мережі Інтернет.

Програмні продукти 2GIS – Довідники організацій та/або Цифрові плани як вони визначені в Ліцензійній угоді, розміщеній в мережі Інтернет за мережевою адресою http://law.2gis.ua/licensing-agreement, які можуть поширюватися у вигляді окремих екземплярів, які потребують установки на апаратні засоби користувача, або передбачати надання до них доступу мережевим способом.

Додаток – Інтернет-майданчик, Веб-додаток і/або інше програмне забезпечення належить і/або використовується Виконавцем або залученими ним третіми особами, за допомогою яких надається доступ до Сервісу.

Виконавець – Правовласник та/або його Партнер.

Правовласник – компанія «2GIS LIMITED», зареєстрована і здійснює діяльність відповідно до законодавства Республіки Кіпр, місце знаходження: Кіпр, Нікосія 1087, Есперідон 12, 4-й поверх.

Партнер – особа, що уклала з Правовласником договір комерційної концесії і ліцензійний договір і/або інший договір на використання Програмних продуктів 2GIS.

ПАК – перебуваючи в законному володінні та/або управлінні Правовласника програмно-апаратний комплекс, що включає сукупність апаратних засобів, програм для ЕОМ, баз даних, і інформаційних ресурсів, що інтегруються з Сайтом, на основі яких реалізується Сервіс.

Сайт — інтернет-сайти, розміщені в доменах за адресою 2gis.ua та/або перебувають під його керуванням.

Сервіс – програмне-апаратне взаємодія з ПАК, що встановлюється, включаючи обробку і надання Контенту, в рамках надання Послуг за Договором відповідно до Технічної документації.

Послуги – діяльність Виконавця, що здійснюється відповідно до умов цих Правил, в період з моменту укладення цього Договору протягом терміну дії договору на надання рекламних послуг на розміщення рекламних матеріалів, рекламованим підприємством по якому є Користувач, в Програмних продуктах 2GIS, спрямована на:

- надання Користувачеві і Споживачеві доступу до ПАК для організації оформлення Заявок Споживачів на укладання Угод з придбання товарів (робіт, послуг) Користувача;

- забезпечення функції заповнення і направлення Заявок Споживачів на укладення Угод з придбання товарів (робіт, послуг) Користувача з використанням ПАК;

- підключення Додатків до Сервісу та забезпечення його коректного функціонування і технічної підтримки зі своєї сторони відповідно до Технічної документації протягом всього терміну дії Договору;

- надання Користувачеві інформації про оформлені Заявки на укладення Угод з придбання товарів (робіт, послуг) Споживачами відповідно до програмно-апаратної взаємодії з ПАК шляхом доступу до Особистого кабінету.

Угода – договір, укладений між Користувачем і Споживачем в результаті оформлення Заявки через Додатки шляхом надання доступу до Сервісу в рамках надання Послуг за цими Правилами.

Технічна документація – документація, в якій описується логіка роботи Сервісу, а також технічні вимоги та умови його реалізації, з якою Користувач може ознайомитися за адресою: http://account.2gis.ua/.

Дані статистики – дані системи обліку Користувача про кількість оформлених Заявок і укладених на їх основі угоди в рамках Сервісу, а також інші відомості, можливість надання яких передбачена в Технічної документації.

Особистий кабінет - персональний розділ сайту 2gis.ua, до якого при наявності технічної можливості Користувач отримує доступ після проходження реєстрації та/або авторизації на зазначеному сайті.

Контент – будь-які інформаційні матеріали, включаючи текстові, графічні та інші матеріали, зокрема дані про територію надання певних робіт (послуг), їх вартості (тарифах), найменування осіб, що пропонують зазначені роботи (послуги), місце їх розміщення, про зону покриття мереж зв'язку користувачів , а також інші відомості, необхідні для реалізації Сервісу.

2. Порядок активації Сервісу

2.1. Повним і беззастережним прийняттям (акцептом) цих Правил є будь-які дії щодо виконання зазначених у даних Правилах умов, а також використання Користувачем Сервісу будь-яким способом і в будь-якій формі в межах його оголошених функціональних можливостей, включаючи:

- реєстрацію та/або авторизацію в сервісі;

- отримання доступу до і/або використання Користувачем Сервісу;

- отримання Користувачем інформації про оформлену Заявку відповідно до логіки Сервісу шляхом доступу до Особистого кабінету;

- а також інші дії, що підтверджують наміри Користувача користуватися Сервісом.

2.2. З моменту вчинення будь-якого з вищевказаних дій Користувач, вважається таким, що ознайомився і погодився з цими Правилами і вступив з Виконавцем в договірні відносини (далі - Договір) відповідно до цих Правил.

2.3. Скориставшись будь-якою із зазначених вище можливостей використання Сервісу Користувач підтверджує і гарантує, що:

- Користувач має всі необхідні права і повноваження для укладення Договору на використання Сервісу і його виконання;

- Користувач ознайомився з умовами цих Правил, Політики конфіденційностіhttp://law.2gis.ua/privacy, Ліцензійної угоди http://law.2gis.ua/licensing-agreement і Угоди користувача http://law.2gis.ua/requests-rules/agreement/ (далі – Обов'язкові документи) в повному обсязі до початку використання Сервісу;

- Користувач приймає всі умови цих Правил, Політики конфіденційності і Ліцензійної угоди та Угоди користувача в повному обсязі без будь-яких вилучень і обмежень з боку Користувача і зобов'язується їх дотримуватися або припинити використання Сервісу. Якщо Користувач не згоден з умовами цих Правил та/або Політики конфіденційності і/або ліцензійної угоди і/або Угоди користувача або не має права на укладення договору на їх основі, Користувачеві слід негайно припинити будь-яке використання Сервісу;

- Користувач буде здійснювати використання Сервісу виключно для цілей, дозволених цими Правилами з дотриманням їх положень, а так само вимог застосовного права і загальноприйнятої практики;

- При використанні Сервісу Користувач зобов'язується не вчиняти будь-яких дій, які вступають в протиріччя або перешкоджають наданню Сервісу або роботі ПАК;

- Використання Користувачем Сервісу не порушує майнових і/або особистих немайнових прав третіх осіб, а так само заборон і обмежень, встановлених відповідним законом, а також права держави, місця знаходження Користувача, включаючи без обмеження авторські і суміжні права, права на товарні знаки, знаки обслуговування і найменування місць походження товарів, права на промислові зразки, права на використання зображень людей.

2.4. Виконавець має право в будь-який час запитати, а Користувач зобов'язаний надати копії документів, що підтверджують право Користувача на реалізацію робіт (послуг) Користувача в рамках надання Сервісу, а саме повідомлення Національної комісії України, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) про внесення Користувача до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, а також договір з оператором на обслуговування телекомунікаційних мереж і підключення до мережі оператора, протягом трьох робочих днів з моменту відповідного запиту. Виконавець перевіряє факт внесення Користувача до зазначеного реєстру на сайті НКРЗІ: http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=55&language=uk

3. Умови і порядок використання і надання Сервісу

3.1. Виконавець при авторизації та/або реєстрації Користувача в сервісі і за умови наявності доказів про наявність у Користувача права на реалізацію робіт (послуг) в рамках Сервісу (п. 2.4) надає Користувачеві доступ до Сервісу.

3.2. В рамках функціонування Сервісу Користувач надає Правовласнику Контент шляхом надання відомостей (файлів) в розділі «Зона покриття» і «Тарифи» Особистого кабінету Користувача.

3.3. Користувач зобов'язується надавати Правовласнику актуальний, коректний і достовірний Контент для розміщення в Програмних продуктах 2GIS в рамках функціонування Сервісу з дотриманням вимог чинного законодавства України до його змісту, в тому числі підтримувати актуальність наданого Контенту відповідно Угодою користувача. Обсяг наданого Користувачем Контенту в рамках використання Сервісу визначається функціоналом Особистого кабінету.

3.4. Пнаданий Користувачем Особистого кабінету Контент відображається в Програмних продуктах 2GIS в інформаційних картках будівель, що потрапляють в зону обслуговування Користувача відповідно до наданого Користувачем контентом. Порядок і форма відображення Контенту в картках будівель визначається Правовласником на свій розсуд.

3.5. Правовласник має право не розміщувати Контент Користувача в Програмних продуктах 2GIS в разі неотримання доказів, що підтверджують наявність у Користувача права на реалізацію робіт (послуг) в рамках Сервісу (п. 2.4), а так само в разі невідповідності наданої Користувачем відповідно до п. 2.4 Правил інформації вимогам чинного законодавства України.

3.6. У разі невиконання Користувачем умов даного розділу Правил, а так само їх неналежного виконання, Правовласник має право не розміщувати/зняти з розміщення в Програмних продуктах 2GIS Контент Користувача, зокрема Контент, що містить інформацію про тарифи Користувача. У цьому випадку вважається, що Користувач відмовився від використання Сервісу.

3.7. Користувач не має права використовувати Сервіс для:

- розміщення та/або розповсюдження контрафактних матеріалів;

- розміщення та/або поширення матеріалів порнографічного характеру, а так само пропаганди порнографії та дитячої еротики, і реклами інтимних послуг;

- поширення будь-якої іншої забороненої інформації, в тому числі інформації, що завдає шкоди здоров'ю і (або) розвитку дітей, включаючи матеріали, екстремістського характеру, а також спрямованих на обмеження прав і свобод людини за ознаками расової та національної приналежності, віросповідання, мови, і статі, підбурюють до вчинення насильницьких дій по відношенню до людини, або до нелюдському поводженню з тваринами, що закликають до здійснення інших протиправних дій, в тому числі роз'яснюють порядок виготовлення і застосування зброї, наркотичних засобів і їх прекурсів, і т.д.;

- поширення недостовірної інформації, що порочить честь гідність чи ділову репутацію третіх осіб;

- переважного чи виняткового розміщення посилань на інші сайти;

- здійснення інших протиправних дій, включаючи отримання несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації, її поширення, неправомірний доступ до комп'ютерної інформації, використання і поширення шкідливих комп'ютерних програм, порушення правил експлуатації засобів зберігання, обробки або передачі комп'ютерної інформації та інформаційно-телекомунікаційних мереж.

3.8. Щомісяця, протягом десяти робочих днів з початку місяця, Користувач зобов'язується надавати Виконавцю Дані статистики, в тому числі про статус розгляду Заявок, укладання на їх основі Угод або відхиленні Заявок, причини відхилення або продовження розгляду Заявок за попередній календарний місяць по електронній пошті за адресою , вказаною в п 4.5 цих Правил.

3.9. При наданні Сервісу протягом всього терміну дії Договору Правовласник зобов'язується забезпечувати безперервну роботу Додатків і ПАК в рамках Сервісу відповідно до Технічної документації, за винятком часу, необхідного для проведення профілактичних робіт.

3.10. Сервіс надається на умовах «як є», в зв'язку з чим Користувачеві не представляються будь-які гарантії, що сервіс буде відповідати вимогам Користувача; Сервіс буде надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок; результати, які можуть бути отримані з використанням Сервісу, будуть точними і надійними; якість будь-якого продукту, послуги, інформації і Контенту, отриманих з використанням Сервісу, буде відповідати очікуванням Користувача; всі помилки в програмному забезпеченні Сервісу будуть виправлені.

3.11. Оскільки Сервіс знаходиться на стадії постійного доповнення та оновлення нових функціональних можливостей, формат, технічні характеристики послуг, що надаються і окремі умови надання можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача. Виконавець має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання послуг (або будь-яких окремих функцій у рамках послуг) Користувачам без попереднього повідомлення.

3.12. Користувач має право в будь-який час відмовитися від використання Сервісу шляхом направлення Виконавцю письмової відмови по електронній пошті на адресу, зазначену в цих Правилах. У разі відмови Користувача від використання Сервісу Контент Користувача, що містить інформацію про тарифи Користувача, підлягає виключенню з Програмних продуктів 2GIS в терміни, встановлені Угодою.

3.13. У випадках виключення Користувача з реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій НКРЗІ Користувач зобов'язується негайно письмово повідомити про це Виконавця шляхом надсилання електронного листа за адресою, вказаною в цих Правилах.

3.14. При отриманні повідомлення про виключення користувача з реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій НКРЗІ Правовласник в строки та порядку, встановлених у Угоді, виключає Контент Користувача, що містить інформацію про тарифи Користувача, з Програмних продуктів 2GIS.

3.15. Виконавець має право на власний розсуд вносити зміни в умови надання Сервісу, а також в Технічну документацію, без попереднього повідомлення Користувача, в тому числі змінювати обсяг і склад Контенту, що підлягає наданню Користувачем в рамках функціонування Сервісу, вносити зміни в порядок відображення Контенту Користувача в Програмних продуктах 2GIS. Нова редакція Правил вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті або доведення до відома Користувача в іншій зручній формі, якщо інше не передбачено новою редакцією Правил.

4. Прикінцеві положення

4.1. Дозвіл на використання Сервісу на умовах цих Правил діє до моменту, зазначеного в п. 3.13 - 3.15 цих Правил, або припинення/розірвання рекламного договору на розміщення рекламних матеріалів в Програмних продуктах 2GIS, зазначеного в розділі 1 Правил.

4.2. Порядок обробки Виконавцем персональних даних, що надаються Користувачем і / або Споживачем в рамках функціонування Сервісу, регулюється Політикою конфіденційності.

4.3. Ці Правила, порядок їх прийняття і виконання, а також питання, не врегульовані цими Правилами, регулюються чинним законодавством Кіпру за винятком питань, які відповідно до законодавства України підпадають під юрисдикцію України.

4.4. Всі спори за цими Правилами або у зв'язку з ними підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Правовласника відповідно до чинного процесуального права Кіпру.

4.5. У разі зміни, доповнення умов, викладених в цих Правилах Користувач має право відкликати свою згоду на використання Сервісу шляхом направлення Виконавцю письмового повідомлення в за адресою [email protected] і припинити використання Сервісу.

Редакція Правил. Чинна редакція цих Правил розміщена на Сайті в мережі Інтернет за адресою http://law.2gis.ua/requests-rules/.

Редакція від 01.10.2015 р. .