Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

Угода користувача

Даний документ «Угода користувача» являє собою пропозицію компанії «2GIS LIMITED» (далі - «Правовласник») укласти договір на викладених нижче умовах. 

1. Загальні положення

1.1. У даному документі і витікаючих або пов'язаних з ним відносинах Сторін застосовуються такі терміни та визначення:

а) Сервіс – сукупність програмних та апаратних засобів Правовласника, баз даних та інформаційних ресурсів Правовласника, а також Контенту третіх осіб, до яких Користувачам надається доступ з використанням Додатків.

б) Користувач – особа, яка уклала дану Угоду з Правовласником в своєму або чужому інтересі відповідно до вимог чинного законодавства та даної Угоди і внесена до Довідника організацій Програмних продуктів 2GIS.

в) Програмні продукти 2GIS – Довідники і/або Цифрові плани як вони визначені в Ліцензійній угоді Правовласника, розміщеному в мережі Інтернет за мережевою адресою http://law.2gis.ua/licensing-agreement/, які можуть поширюватися у вигляді окремих екземплярів, які потребують установки на апаратні засоби користувача , або передбачати надання до них доступу мережевим способом.

г) Онлайн-сервіси 2GIS — сукупність Програмних продуктів 2GIS і апаратних засобів Правовласника, доступ до яких надається Користувачам з використанням Сайту Правовласника.

д) Додаток –Інтернет-майданчик, Веб-додаток і/або інше чинне з використанням Програмних продуктів 2GIS програмне забезпечення та інформаційні ресурси, що дозволяють Користувачеві отримати доступ до Сервісу з використанням мережі зв'язку.

е) Контент – будь-які інформаційні матеріали, включаючи текстові, графічні та інші матеріали, в тому числі дані про територію надання певних товарів (робіт, послуг), їх вартості (тарифів), найменуваннях осіб, що пропонують зазначені товари (роботи, послуги), місце їх розташування, про зони покриття мереж зв'язку операторів, а також інші відомості, необхідні для реалізації Сервісу.

є) Особистий кабінет – персональний розділ Додатку, до якого Користувач отримує доступ для проходження реєстрації і/або авторизації в сервісі. Особистий кабінет призначений для зберігання персональних даних Користувача, перегляду та управління доступними функціональними можливостями Сервісу.

1.2. В даній Угоді можуть бути використані інші терміни та визначення, які не вказані в п.1.1. Угоди. В цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно до тексту Угоди та Угоди про використання сервісів 2GIS http://law.2gis.ua/rules/. У разі відсутності однозначного тлумачення терміна або визначення в тексті Угоди або Угоди про використання сервісів 2GIS слід керуватися його тлумаченням, певним: в першу чергу – зазначеними в ньому Обов'язковими документами, в другу чергу – законодательством Кіпру, та в подальшому –звичаями ділового обороту та науковою доктриною.

1.3. Використання вами Сервісу будь-яким способом та в будь-якій формі в межах його оголошених функціональних можливостей, включаючи:

 • реєстрація і/або авторизація в Сервісі;
 • надання і/або зміна Контенту з використанням Сервісу;
 • перегляд Контенту з використанням Сервісу;
 • інше використання Сервісу,

створює договір на умовах даної Угоди та зазначених в ньому обов'язкових для Сторін документів.

1.4. Скориставшись кожною із зазначених вище можливостей по використанню Сервісу ви підтверджуєте, що:

а) Ознайомилися з умовами даної Угоди та зазначених в ньому Обов'язкових документів в повному обсязі до початку використання Сервісу.

б) Приймаєте всі умови даної Угоди та зазначених в ній Обов'язкових документів в повному обсязі без будь-яких вилучень та обмежень з вашого боку та зобов'язуєтесь їх дотримуватись або припинити використання Сервісу. Якщо ви не приймаєте умови даної Угоди та зазначених в ньому Обов'язкових документів або не маєте права на укладення договору на їх основі, вам слід негайно припинити будь-яке використання Сервісу.
в) Угода (в тому числі будь-яка з її частин) і/або зазначені в ній Обов'язкові документи можуть бути змінені Правовласником без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди і/або зазначених у ній Обов'язкових документів вступає в силу з моменту розташування на сайті Правовласника або доведення до відома Користувача в іншій зручній формі, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди і/або зазначених у ній обов'язкових для Сторін документів.

2. Загальні умови користування Сервісом

2.1. Обов'язковою умовою укладення даної Угоди є повне та беззаперечне прийняття і дотримання Користувачем вимог та положень, визначених в наступних документах («Обов'язкові документи»):

- Політика конфіденційності – Політика конфіденційності Правовласника, розміщена в мережі Інтернет за адресою: http://law.2gis.ua/privacy.

- Ліцензійна угода – Ліцензійна угода Правовласника на використання Програмних продуктів і/або Онлайн-сервісів 2GIS, розміщена в мережі Інтернет за адресою http://law.2gis.ua/licensing-agreement.

2.2. Для окремих Сервісів використання функціональних можливостей Сервісу в обмеженій частині перегляду Контенту можливо без проходження Користувачем попередньої реєстрації і/або авторизації в сервісі. В іншій частині застосування функціональних можливостей Сервісу допускається після проходження Користувачем реєстрації і/або авторизації в сервісі відповідно до встановлених Правовласником правил.

2.3. Перелік додаткових функціональних можливостей Сервісу, використання яких вимагає попередньої реєстрації і/або авторизації, визначається на розсуд Правовласника і може час від часу змінюватися.

2.4. Наданий Користувачем за допомогою Сервісу Контент відображається в Програмних продуктах і/або Онлайн-сервісах 2GIS в порядку і формі, яка визначається Правовласником на свій розсуд. Програмні продукти і/або Онлайн-сервіси 2GIS, що містять Контент Користувача, поширюються на умовах Ліцензійної угоди.

2.5. Контент, наданий Користувачем до 15 числа поточного місяця, розміщується в Програмних продуктах і/або Онлайн-сервісах 2GIS з місяця, наступного за місяцем фактичного надання такого Контенту.

2.6. У разі надання Контенту Користувачем після 15 числа поточного місяця, його розміщення в Програмних продуктах і/або Онлайн-сервісах 2GIS здійснюється в місяці, наступному за місяцем розміщення Контенту, що визначається відповідно до п. 2.5 цієї Угоди користувача.

2.7. Залежно від відкритих функціональних можливостей Сервісу Користувачу дозволяється переглядати, надавати, редагувати і видаляти на Контент при дотриманні обмежень і гарантій, передбачених цією Угодою.

2.8. Користувач зобов'язується з періодичністю не частіше одного разу на місяць (при наявності оновлень Контенту), але в будь-якому разі не рідше ніж один раз на три місяці надавати Правовласнику оновлення Контенту.

2.9. Користувач має право в будь-який час відмовитися від використання Сервісу шляхом направлення Правовласнику письмової відмови за адресою [email protected] У разі відмови Користувача від використання Сервісу Контент Користувача, в частині тарифів на послуги Користувача, підлягає виключенню з Програмних продуктів і/або Онлайн-сервісів 2GIS в терміни, встановлені п. 2.5, 2.6 цієї Угоди користувача. 

2.10. Технічні, організаційні та комерційні умови використання Сервісу, в тому числі його функціональних можливостей, доводяться до відома користувачів шляхом окремого розміщення відповідних відомостей на сайті Правовласника або шляхом нотифікації Користувачів.

2.11. Правовласник має право встановлювати ліміти і вводити інші технічні обмеження використання Сервісу Правовласника, які час від часу будуть доводитись до відома користувачів в формі і способом за вибором Правовласника.

3. Гарантії Користувача

Приймаючи умови цієї Угоди, ви підтверджуєте та гарантуєте, що:

3.1. Ви володієте всіма необхідними правами і повноваженнями для укладення Договору на використання Сервісу і його виконання;

3.2. Використання Сервісу буде здійснюватися вами виключно для цілей, дозволених цією Угодою з дотриманням його положень, а так само вимог застосовного права і загальноприйнятої практики;

3.3. Ви не будете вчиняти будь-яких дій, які вступають в протиріччя або перешкоджають наданню Сервісу або роботі відповідного обладнання, мереж, або програмного забезпечення, за допомогою яких надається Сервіс;

3.4. Використання вами Сервісу для конкретних цілей не порушує майнових і/або особистих немайнових прав третіх осіб, а так само заборон і обмежень, встановлених відповідним законом, а також права держави вашого місця знаходження, включаючи без обмеження авторські і суміжні права, права на товарні знаки, знаки обслуговування і найменування місць походження товарів, права на промислові зразки, права на використання зображень людей; наданий вами Контент та інші дані не містять відомостей і/або образів, що ображають честь, гідність і ділову репутацію третіх осіб, а також інформацію, що пропагує насильство, порнографію, наркотики, расову або національну ворожнечу; і вами отримані всі необхідні дозволи від уповноважених осіб в зв'язку з використанням такого Контенту, а так само є всі необхідні ліцензії та дозволи на здійснення діяльності, відомості про яку можуть міститися в Контенті.

4. Ліцензія на використання Контенту

4.1. Приймаючи умови цієї Угоди, ви безоплатно надаєте Правовласнику просту (невиключну) ліцензію на використання Контенту, який ви додаєте (розміщуєте або транслюєте) в Сервіс Правовласника.

4.2. Зазначена проста (невиключна) ліцензія на використання Контенту надається Правовласнику одночасно з додаванням вами Контенту в Сервіс Правовласника на весь термін дії виключних прав на об'єкти авторських і (або) суміжних прав, що утворюють такий Контент, для використання на території всіх країн світу.

4.3. В рамках наданої Правовласнику простої (невиключної) ліцензії дозволяється використання Контенту наступними способами:

 • відтворювати Контент, тобто здійснювати виготовлення одного або більше примірників Контенту в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис в пам'ять електронного пристрою (право на відтворення);
 • поширювати екземпляри Контенту, тобто надавати доступ до відтворюваного в будь-якій матеріальній формі Контенту, в тому числі мережевими та іншими способами, а також шляхом продажу, прокату, здавання під найм, надання безоплатно, включаючи імпорт для будь-якої з цих цілей (право на поширення);
 • публічно показувати Контент (право на публічний показ);
 • повідомляти Контент таким чином, при якому будь-яка особа, користувач  Програмних продуктів і/або Онлайн-сервісів 2GIS, може мати доступ до нього в інтерактивному режимі з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором (право на доведення до загального відома);
 • модифікувати Контент, тобто переробляти або іншим чином змінювати Контент, включаючи переклад Контенту з однієї мови на іншу (право на переробку);
 • право включати Контент як складову частину в збірники (антології, енциклопедії тощо);
 • право переуступити всі або частину отриманих прав третім особам (право на субліцензування).

4.4. При відсутності в складі Контенту об'єктів авторських або суміжних прав, за цією Угодою ви надаєте Правовласнику Контент - відомості та інші інформаційні матеріали - для використання будь-яким способом, включаючи можливість здійснювати запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, знеособлення, блокування, видалення, знищення таких даних, передачу (поширення, надання будь-яким третім особам для реалізації ними будь-яких дій) за власним розсудом Правовласника.

5. Обмеження

Погоджуючись з умовами цієї Угоди, ви розумієте і визнаєте, що:

5.1. Сервіс надається на умовах «як є», в зв'язку з чим вам не надаються будь-які гарантії, що сервіс буде відповідати вашим вимогам; послуги будуть надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок; результати, які можуть бути отримані з використанням Сервісу, будуть точними і надійними; якість будь-якого продукту, послуги, інформації і Контенту, отриманих з використанням Сервісу, буде відповідати вашим очікуванням; всі помилки в програмному забезпеченні Сервісу будуть виправлені.

5.2. Оскільки Сервіс знаходиться на стадії постійного доповнення та оновлення нових функціональних можливостей, формат і окремі особливості послуг, що надаються, можуть час від часу змінюватися без вашого попереднього повідомлення. Правовласник має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання послуг (або будь-яких окремих функцій у рамках послуг) всім Користувачам взагалі або вам, зокрема, без вашого попереднього повідомлення.

5.3. Правовласник не здійснює перевірку змісту Контенту, наданого Користувачами в Сервісі, в тому числі актуальності, достовірності і безпеки такого Контенту або його компонентів, а так само його відповідності вимогам чинного права, і наявності у Користувачів необхідного обсягу прав на його розповсюдження і/або використання.

Всю відповідальність за зміст такого Контенту і відповідність його вимогам чинного права несе особа, яка створила цей Контент і/або додала його в Сервіс Правовласника.

5.4. Зокрема, вам забороняється використання Сервісу для:

 • розміщення і/або розповсюдження контрафактних матеріалів;
 • розміщення і/або поширення матеріалів порнографічного характеру, а так само пропаганди порнографії та дитячої еротики, і реклами інтимних послуг;
 • поширення будь-якої іншої забороненої інформації, в тому числі інформації, що завдає шкоди здоров'ю і (або) розвитку дітей, включаючи матеріали, екстремістського характеру, а також спрямованих на обмеження прав і свобод людини за ознаками расової та національної приналежності, віросповідання, мови, і статі , що підбурюють до вчинення насильницьких дій по відношенню до людини, або до нелюдському поводженню з тваринами, що закликають до здійснення інших протиправних дій, в тому числі роз'яснюють порядок виготовлення і застосування зброї, наркотичних засобів і їх прекурсів, і т.д .;
 • поширення недостовірної інформації, що порочить честь гідність чи ділову репутацію третіх осіб;
 • переважного чи виняткового розміщення посилань на інші сайти;
 • здійснення інших протиправних дій, включаючи отримання несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації, її поширення, неправомірний доступ до комп'ютерної інформації, використання і поширення шкідливих комп'ютерних програм, порушення правил експлуатації засобів зберігання, обробки або передачі комп'ютерної інформації та інформаційно-телекомунікаційних мереж.

 

5.5. Ви погоджуєтесь забезпечувати достовірність інформації, що включається до складу Контенту, що розміщується вами на Сервісі, в тому числі шляхом його періодичної перевірки та оновлення. За умови що для надання послуг в рамках Сервісу Користувач повинен отримати ліцензію, інші офіційні документи, що свідчать право на ведення Користувачем зазначених в них видах діяльності (дозвільний документ), у випадках продовження, припинення, призупинення дії, анулювання таких ліцензій і дозвільних документів, в тому числі в разі виключення Користувача з реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій НКРЗІ, Користувач зобов'язується негайно письмово повідомити про це Правовласника за адресою [email protected] При отриманні повідомлення Користувача, Правовласник має право виключити Контент Користувача, що містить інформацію про тарифи на послуги Користувача, з Програмних продуктів і/або Онлайн-сервісів 2GIS.

5.6. Ви не маєте права самостійно або із залученням третіх осіб:

 • копіювати (відтворювати) в будь-якій формі та способом вхідні до складу Сервісу Правовласника програми для ЕОМ і бази даних, включаючи будь-які їхні елементи і Контент, без отримання попередньої письмової згоди їх власника;
 • розкривати технологію, емулювати, декомпілювати, аналізувати, дешифрувати, і проводити інші аналогічні дії з Сервісом;
 • створювати програмні продукти і/або послуги з використанням Сервісу без отримання попереднього дозволу Правовласника.

5.7. У разі виявлення порушення ваших прав і / або інтересів у зв'язку з наданням Сервісу, в тому числі розміщенням неналежного Контенту іншим Користувачем, вам слід повідомити про це Правовласнику за адресою, вказаною в пункті Реквізити Правовласника. Для цього необхідно направити Правовласнику письмове повідомлення з докладним викладом обставин порушення і гіпертекстовим посиланням на мережеву адресу Контенту, в зв'язку з використанням якого порушуються ваші права і/або інтереси.

5.8. Ви несете особисту відповідальність за будь-яке порушення зобов'язань, встановлених цією Угодою і/або застосовним правом, а також за всі наслідки таких порушень (включаючи будь-які збитки чи шкоду, які може понести Правовласник та інші треті особи).

5.9. У разі виникнення будь-яких претензій третіх осіб щодо порушення вами будь-яких майнових і/або особистих немайнових прав третіх осіб, а так само встановлених законодавством заборон або обмежень ви зобов'язані на вимогу Правовласника пройти офіційну ідентифікацію, надавши Правовласнику зобов'язання з нотаріально завіреним підписом врегулювати виниклі претензії власними силами і за свій рахунок.

5.10. У зв'язку з встановленою законодавством відповідальністю за розміщення і надання доступу до нелегального Контенту, Правовласник залишає за собою право видалити будь-який Контент з Сервісу або обмежити до нього доступ в односторонньому порядку до отримання від вас зазначеного вище письмового зобов'язання.

5.11. У разі багаторазового або грубого порушення умов цієї Угоди, включаючи зазначені в ньому Обов'язкові документи, і/або вимог законодавства, Правовласник залишає за собою право заблокувати доступ до Сервісу або іншим чином обмежити (припинити) надання Користувачеві послуг з використанням Сервісу.

5.12. У разі пред'явлення до Правовласника претензій і/або позовів з боку третіх осіб і/або державних органів і/або накладення на нього стягнення у зв'язку з допущеними Користувачем порушеннями прав і/або інтересів третіх осіб, а так само встановлених законодавством заборон або обмежень, Користувач зобов'язується негайно на вимогу Правовласника надати всю запитувану Правовласником інформацію, що стосується предмета таких претензій і позовів, а також сприяти Правовласнику в їх врегулюванні, в тому числі відшкодувати всі збитки і судові витрати, включаючи витрати на представників, завдані Правовласнику внаслідок пред'явлення, розгляду і врегулювання таких претензій і позовів.

5.13. Правовласник усувається від якої б то не було відповідальності в зв'язку з допущеними вами порушеннями, а також заподіянням вам шкоди або збитків при зазначених вище обставин.

5.14. При будь-яких обставинах відповідальність Правовласника обмежена 1 000 (Однією тисячею) гривень і покладається на нього виключно за наявності в його діях вини.

6. Повідомлення

6.1. Ви погоджуєтеся отримувати від Правовласника на вказану при роботі з Сервісом електронну адресу інформаційні електронні повідомлення (далі - «нотифікатор») про важливі події, що відбуваються в рамках Сервісу або в зв'язку з ним.

6.2. Правовласник має право використовувати нотифікатор для інформування Користувача про зміни і нові можливості Сервісу і/або про зміни Угоди або зазначених у ній Обов'язкових документів.

7. Угода про використання електронного підпису

7.1. У взаємовідносинах між Правовласником і Користувачем можуть використовуватися електронні документи, засвідчені простим електронним підписом.

7.2. Простим електронним підписом визнається електронний підпис, який за допомогою використання логіна і пароля Користувача або зазначеної при використанні Сервісу адреси електронної пошти Користувача (ключ електронного підпису) підтверджує факт формування електронного підпису безпосередньо Користувачем.

7.3. За згодою Сторін електронні документи, підписані простим електронним підписом, визнаються рівнозначними документами на паперових носіях, підписаним власноручним підписом.

7.4. Правовласник визначає Користувача, якому відповідає простий електронний підпис, за логіном та паролем, що застосовує Користувач, зазначеним при реєстрації/або авторизації в Сервісі, - в разі вчинення будь-яких дій по використанню Сервісу, або по адресі електронної пошти, яку зазначив Користувач - в разі надходження Правовласнику повідомлень з такої адреси.

7.5. Будь-які дії, вчинені з використанням простого електронного підпису певного Користувача, вважаються досконалими таким Користувачем.

7.6. Користувач зобов'язується дотримуватися конфіденційності ключа електронного підпису. Зокрема, Користувач не має права передавати свої логін і пароль або надавати доступ до своєї електронної пошти третім особам, і несе повну відповідальність за їх збереження і індивідуальне використання, самостійно обираючи спосіб їх зберігання і обмеження до них доступу.

7.7. У разі несанкціонованого доступу до логіну та паролю, їх втрати або розкриття третім особам Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Правовласнику шляхом надсилання електронного листа з зазначеного при використанні Сервісу адреси електронної пошти.

7.8. У разі втрати або несанкціонованого доступу до електронної пошти, адреса якої вказана при використанні Сервісу, Користувач зобов'язаний негайно замінити таку адресу на новий і повідомити про даний факт Правовласнику шляхом надсилання електронного листа з нової адреси електронної пошти.

8. Інші умови

8.1. Зареєстрований Користувач самостійно визначає умови і порядок використання функціональних можливостей Сервісу, які, проте ні за яких умов, не можуть суперечити цій Угоді.

8.2. Застосовне право. Ця Угода, порядок її укладення і виконання, а також питання, не врегульовані цією Угодою, регулюються чинним законодавством Кіпру за винятком питань, які відповідно до законодавства України підпадають під юрисдикцію України.

8.3. Арбітраж. Всі суперечки щодо Угоди або у зв'язку з ним підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Правовласника відповідно до чинного процесуальним правом Кіпру.

8.4. Зміни. Ця Угода може бути змінена або припинена Правовласником в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача і без виплати будь-якої компенсації в зв'язку з цим.

8.5. Редакція Угоди. Чинна редакція цієї Угоди розміщена на Сайті Правовласника та доступна в мережі Інтернет за адресою http://law.2gis.ua/requests-rules/agreement.

8.6. Реквізити Правовласника:

Компанія «2GIS LIMITED», реєстраційний номер: 305197, юридична адреса: Кіпр, Нікосія 1087, Есперідон 12, 4-й поверх.

Email: [email protected]

Редакція від 01.10.2015 р.