Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

Угода про використання сервісів 2GIS

Даний документ «Угода про використання сервісів 2ГІС» становить собою пропозицію 2GIS LIMITED (далі — «Адміністрація»), укласти договір на викладених нижче умовах Угоди.

1. Загальні положення

1.1. У даному документі і відносинах Сторін, що випливають з нього або пов’язані з ним, застосовуються такі терміни та визначення:

а) Платформа — програмно-апаратні засоби, інтегровані з Сайтом Адміністрації.

б) Користувач — дієздатна фізична особа, яка приєдналася до даної Угоди у власному інтересі або виступає від імені та в інтересах представленого нею юридичної особи.

в) Сайт Адміністрації / Сайт — інтернет-сайти, розміщені в доменах за адресою 2gis.ua, а також інших доменах, що входять до домену 2gis.ua.

г) Сервіси 2ГІС — матеріали, засоби, доступ до яких надається Користувачу за допомогою Сайту та Платформи.

д) Угода — дана угода з усіма доповненнями та змінами.

е) Ліцензійна угода — Ліцензійна угода на використання програмних продуктів та/або онлайн-сервісів «2ГІС», розміщена у мережі Інтернет за адресою http://law.2gis.ua/licensing-agreement/.

є) Політика конфіденційності — Політика конфіденційності, розміщена у мережі Інтернет за адресою: http://law.2gis.ua/privacy/.

ж) Пін-код — унікальна послідовність цифр, що генерується програмно-апаратними засобами Адміністрації на запит Користувача і призначена для забезпечення зв’язку окремих Онлайн-сервісів 2ГІС та/або Програмних продуктів 2ГІС, а також їх зв’язку з іншими програмними продуктами, сервісами.

з) Особистий кабінет — персональний розділ Сайту, до якого Користувач отримує доступ після проходження реєстрації та/або авторизації на Сайті. Особистий кабінет призначений для зберігання інформації Користувача, перегляду статистики, новин Адміністрації, внесення змін Користувачем до довідкової інформації про юридичну особу/індивідуального підприємця, представником якого є Користувач, розміщену у Довіднику організацій, управління Статусом, отримання повідомлень, надання рекламних матеріалів Адміністрації, а також здійснення інших дій і отримання додаткової інформації відповідно до Правил надання рекламних та інформаційних послуг з використанням Продуктів 2ГІС та/або Правилами надання послуг з використанням окремих Сервісів 2ГІС.

і) Статус — набір функціональних можливостей Платформи, вибір яких здійснюється Користувачем з використанням програмних засобів в Особистому кабінеті на Сайті Адміністрації.

ї) Буклет — сторінка профілю юридичної особи / індивідуального підприємця (організації), відомості про якого містяться у Довіднику організацій певної території, з інформацією про вироблювані або реалізовувані товари, надавані ним послуги або виконувані роботи, яка розміщується на Сайті 2gis.ua з метою інформування Споживачів сайту 2gis.ua про реалізовувані товари, роботи, послуги.

й) Знижки — сторінка профілю юридичної особи / індивідуального підприємця (організації), відомості про якого містяться у Довіднику організацій, прив’язані до профілю організації певної території, з інформацією про знижки або акції, що розміщується Замовником на сайті 2gis.ua з метою інформування споживачів сайту 2gis.ua про реалізовані організацією товари, роботи, послуги.

к) Фотографії — фотографії, явно відносяться до діяльності юридичної особи / індивідуального підприємця (організації), відомості про який містяться в Довіднику організацій певної території, прив’язані до профілю організації, наявного в Довіднику організацій, і розміщуються Замовником на сайті 2gis.ua для цілей інформування Споживачів сайту 2gis.ru про реалізовувані організацією товари, роботи, послуги.

1.2. У даній Угоді може бути використано інші терміни та визначення, які не зазначено у п.1.1. Угоди. У цьому випадку тлумачення такого терміну здійснюється відповідно до тексту Угоди. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну або визначення у тексті Угоди слід керуватися його тлумаченням, визначеним: в першу чергу — Ліцензійною угодою, в другу чергу — Політикою конфіденційності, в третю чергу — законодавством Республіки Кіпр, і в подальшому — звичаями ділового обороту та науковою доктриною.

1.3. Використання Вами Сервісів 2ГІС будь-яким способом і у будь-якій формі в межах його оголошених функціональних можливостей, включаючи:

 • перегляд розміщених на Сайті матеріалів (Контенту);
 • реєстрація та/або авторизація на Сайті;
 • розміщення або відтворення на Сайті будь-яких матеріалів, включаючи але не обмежуючись такими як: тексти, гіпертекстові посилання, зображення, аудіо та відео файли, відомості та/або інша інформація (дані).
 • формує договір на умовах даної Угоди і складових його невід’ємну частину Ліцензійної угоди та Політики конфіденційності.

1.4. Скориставшись будь-якою із зазначених вище можливостей щодо використання Сервісів 2ГІС, Ви підтверджуєте, що:

а) Ознайомилися з умовами даної Угоди, Ліцензійної угоди та Політики конфіденційності у повному обсязі до початку використання Сервісів 2ГІС.

б) Приймаєте всі умови цієї Угоди, Ліцензійної угоди та Політики конфіденційності у повному обсязі без будь-яких вилучень та обмежень з Вашого боку і зобов’язуєтесь їх дотримуватись або припинити використання Сервісу. Якщо Ви не згодні з умовами цієї Угоди та/або Ліцензійної угоди або не маєте права на укладення договору на їх основі, Вам слід негайно припинити будь-яке використання Сервісу.

в) Угоду (у тому числі будь-яка з її частин) може бути змінено Адміністрацією без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті Адміністрації або доведення до відома Користувача в іншій зручній формі, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.

2. Загальні умови користування Сервісами 2ГІС

2.1. Для того щоб скористатися деякими Сервісами 2ГІС або окремими функціональними можливостями Сервісів 2ГІС, Користувачу необхідно пройти процедуру реєстрації та/або авторизації на Сайті Адміністрації, внаслідок якої буде створено унікальний обліковий запис.

2.2. Перелік Сервісів 2ГІС, окремих функціональних можливостей Сервісів 2ГІС, використання яких вимагає попередньої реєстрації та/або авторизації, визначається на одноособовий розсуд Адміністрації і може час від часу змінюватися.

2.3. Щоб скористатися можливістю забезпечення зв’язку деяких Сервісів 2ГІС, їх окремих функціональних можливостей, та/або Програмних продуктів, в тому числі їх зв’язку з іншими програмними продуктами, сервісами, Користувачу необхідно ввести отриманий від Адміністрації пін-код.

2.4. Технічні, організаційні та комерційні умови використання Сервісів 2ГІС, в тому числі його функціональних можливостей можуть доводитися до відома Користувачів шляхом окремого розміщення на Сайті або шляхом нотифікації Користувачів.

2.5. Під час реєстрації Користувач за необхідності зобов’язується підтвердити свої повноваження виступати від імені та в інтересах представленої ним юридичної особи, відомості про яку містяться у Програмних продуктах 2ГІС.

2.6. Користувач не має права передавати свої логін та пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання.

2.7. Будь-які дії, вчинені з використанням його логіна та пароля, вважаються здійсненими відповідним Користувачем за винятком випадків, коли Користувач, у порядку, передбаченому п. 2.8 даної Угоди, повідомив Адміністрацію про несанкціонований доступ третіх осіб до логіну та паролю Користувача, їх втрати Користувачем. Користувач самостійно несе відповідальність за всі дії та їх наслідки в рамках та/або у зв’язку з використанням Сервісів 2ГІС під його обліковим записом, включаючи випадки передачі Користувачем даних для доступу третіх осіб на будь-яких умовах.

2.8. У разі несанкціонованого доступу до логіну та паролю, їх втрати або розкриття третім особам Користувач зобов’язаний негайно повідомити про це Адміністрації шляхом надсилання електронного листа з зазначеної у своєму обліковому записі на Сайті адреси електронної пошти. З метою безпеки, Користувач зобов’язаний самостійно здійснювати безпечне завершення роботи під своїм обліковим записом після закінчення кожної сесії роботи з Сервісами 2ГІС. Адміністрація не відповідає за можливу втрату або псування даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, які можуть статися через порушення Користувачем даного розділу Угоди.

2.9. Адміністрація має право у будь-який момент вимагати від Користувача документи, що підтверджують дані, зазначені ним під час реєстрації. У разі ненадання Користувачем підтверджуючих документів Адміністрація має право на свій розсуд заблокувати або видалити обліковий запис Користувача і відмовити Користувачу у використанні Сервісів 2ГІС або їх окремих функцій. У разі якщо дані Користувача, зазначені в наданих ним документах, не відповідають даним, зазначеним під час реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Адміністрація має право відмовити Користувачу у доступі до Особистого кабінету та використанні Сервісів 2ГІС.

2.10. Інформація, що міститься в обліковому записі Користувача, зберігається та обробляється Адміністрацією відповідно до умов Політики конфіденційності.

2.11. Користувач має право у будь-який момент видалити свій обліковий запис на будь-якому з Сервісів 2ГІС, скориставшись відповідною функцією у персональному розділі.

2.12. Адміністрація має право заблокувати або видалити акаунт Користувача, а також заборонити доступ з використанням будь-якого облікового запису до окремих Сервісів 2ГІС; тимчасово заблокувати можливість написання відгуків на сайті, на якому розміщено Сервіс Flamp стосовно юридичної особи/індивідуального підприємця, інформація про якого міститься у Довіднику організацій, на термін до трьох місяців; і видалити будь-який контент без пояснення причин, в тому числі у разі порушення Користувачем умов Угоди або умов інших документів, згаданих у розділі 1 Угоди.

3. Допустиме використання Сервісів 2ГІС

3.1. Адміністрація надає зареєстрованому та/або авторизованому Користувачу право безоплатного функціонального використання Платформи та Сайту Адміністрації на умовах простої (невиключної) непередаваної ліцензії в межах функціональних можливостей Сервісу на території всіх країн світу.

3.2. Користувачу дозволяється розміщувати (у тому числі транслювати з зовнішніх джерел), редагувати та видаляти зображення, текстові, аудіо- та відеоматеріали, а також інші об’єкти авторських та (або) суміжних прав (надалі за текстом — «Контент») при дотриманні обмежень та гарантій згідно п.4 даної Угоди.

3.3. Адміністрація має право встановлювати ліміти щодо обсягу розміщуваного Користувачем контенту, а також вводити інші технічні обмеження використання Платформи та (або) Сайту Адміністрації, які час від часу доводитимуться до відома Користувачів у формі та способом на вибір Адміністрації.

3.4. Використання Платформи та (або) Сайту Адміністрації іншими способами, в тому числі шляхом копіювання (відтворення) розміщеного на Сайті Контенту, а також елементів дизайну, програм для ЕОМ і баз даних, що входять до складу Платформи та (або) Сайту Адміністрації, їх декомпіляція та модифікація, суворо заборонено.

4. Гарантії Користувача

Приймаючи умови даної Угоди, Ви підтверджуєте та гарантуєте, що:

4.1. Ви володієте усіма необхідними правами та повноваженнями для укладення Договору на використання Сервісу та його виконання;

4.2. Використання Сервісу здійснюватиметься Вами виключно для цілей, дозволених даною Угодою з дотриманням її положень, як і вимог Ліцензійної угоди, застосовного права та загальноприйнятої практики;

4.3. Ви не вчинятимете будь-яких дій, які вступають у суперечність або перешкоджають наданню Сервісу або роботі відповідного обладнання, мереж, або програмного забезпечення, за допомогою яких надається Сервіс;

4.4. Використання Вами Сервісу для конкретних цілей не порушує майнових та/або особистих немайнових прав третіх осіб, як і заборон та обмежень, встановлених застосовним законом, включаючи без обмеження: авторські та суміжні права, права на товарні знаки, знаки обслуговування та найменування місць походження товарів, права на промислові зразки, права на використання зображень людей, розміщуваний Вами Контент не містить інформації та/або образів, що ображають честь, гідність та ділову репутацію осіб, а також пропагують насильство, порнографію, наркотики, расову або національну ворожнечу, і Вами отримано всі необхідні дозволи від уповноважених осіб у зв’язку з використанням Контенту.

5. Ліцензія на використання Контенту Користувача

5.1. Приймаючи умови даної Угоди, Ви безоплатно надаєте Адміністрації просту (невиключну) ліцензію на використання Контенту, який Ви додаєте (розміщуєте або транслюєте) на Сайт Адміністрації, на території всіх країн світу.

5.2. Зазначена проста (невиключна) ліцензія на використання Контенту надається Адміністрації одночасно з додаванням Вами Контенту на Сайт Адміністрації на весь термін дії виключних прав на об’єкти авторських та (або) суміжних прав, що утворюють такий Контент, для використання на території всіх країн світу.

5.3. В рамках наданої Адміністрації простої (невиключної) ліцензії дозволяється використання Контенту такими способами:

 • відтворювати Контент, тобто здійснювати виготовлення одного або більше примірників Контенту у будь-якій матеріальній формі, а також їх запис на пам’ять електронного пристрою (право на відтворення);
 • поширювати примірники Контенту, тобто надавати доступ до відтворюваного у будь-якій матеріальній формі Контенту, в тому числі мережевими та іншими способами, а також шляхом продажу, прокату, здавання в найм, надання в борг, включаючи імпорт для будь-якої з цих цілей (право на поширення);
 • публічно показувати Контент (право на публічний показ);
 • публічно виконувати Контент (право на публічне виконання);
 • повідомляти Контент таким чином, при якому будь-яка особа може мати доступ до нього в інтерактивному режимі з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором (право на доведення до загального відома);
 • модифікувати Контент, тобто переробляти або іншим чином перероблювати Контент, включаючи переклад Контенту з однієї мови на іншу (право на переробку);
 • право переуступити всі або частину отриманих прав третім особам (право на субліцензування).

6. Обмеження

Погоджуючись з умовами даної Угоди, Ви розумієте і визнаєте, що:

6.1. Сервіси 2ГІС надаються на умовах «як є», у зв’язку з чим Вам не надаються які-небудь гарантії, що Сервіси 2ГІС відповідатимуть Вашим вимогам; надаватимуться безперервно, швидко, надійно та без помилок; результати, які може бути отримано з використанням Сервісів 2ГІС, будуть точними та надійними; якість будь-якого продукту, послуги, інформації та іншого Контенту, отриманого з використанням Сервісів 2ГІС, відповідатиме Вашим очікуванням; всі помилки в програмному забезпеченні Сервісів 2ГІС буде виправлено.

6.2. Оскільки Сервіси 2ГІС знаходяться на стадії постійного доповнення та оновлення нових функціональних можливостей, форма та характер наданих Послуг 2ГІС можуть час від часу змінюватися без Вашого попереднього повідомлення. Адміністрація має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступ до Сервісів 2ГІС (або будь-яким окремим функціональним можливостям Сервісів 2ГІС) всім Користувачам взагалі або Вам, зокрема, без Вашого попереднього повідомлення.

6.3. Адміністрація жодним чином не пов’язана з Контентом, розміщеним (у тому числі трансльованим) Користувачами на Сайті, і не здійснює перевірку змісту, достовірності та безпеки цього Контенту або його компонентів, як і його відповідності вимогам застосовного права, та наявності у користувачів необхідного обсягу прав на його використання.

6.4. Зокрема Вам забороняється використання Сервісів 2ГІС для:

 • розміщення та/або поширення контрафактного Контенту;
 • розміщення та/або поширення Контенту порнографічного характеру, як для пропаганди порнографії та дитячої еротики, і реклами інтимних послуг;
 • розміщення та/або поширення Контенту, що становить собою акт недобросовісної конкуренції;
 • розміщення та/або поширення Контенту, що містить ненормативну лексику або складений з грубими порушеннями загальноприйнятих правил орфографії та пунктуації; а також Контенту, що містить чергування великих та малих літер, написаного з включеним «Caps Lock»;
 • розміщення рекламних матеріалів на Сайті Адміністрації (за винятком випадків укладення окремих угод з Адміністрацією на підставі Правил надання рекламних та інформаційних послуг з використанням продуктів 2ГІС (http://law.2gis.ua/advert-rules/);
 • розміщення та/або поширення будь-якої забороненої інформації, включаючи матеріали, екстремістського характеру, а також спрямованої на обмеження прав та свобод людини за ознаками расової та національної приналежності, віросповідання, мови, і статі, та такої інформації, що підбурює до вчинення насильницьких дій щодо людини, або до нелюдського поводження з тваринами, що закликають до здійснення інших протиправних дій, у тому числі роз’яснюють порядок виготовлення і застосування зброї, наркотичних засобів та їх прекурсів тощо;
 • розміщення, зберігання, розповсюдження або надання доступу іншим чином до комп’ютерних вірусів, троянів та інших шкідливих програм;
 • переважного чи виняткового розміщення посилань на інші сайти;
 • розміщення посилань на ресурси у мережі Інтернет, зміст яких суперечить чинному законодавству;
 • обмеження за допомогою пароля або іншим способом доступу до файлів, розміщених на Сайті Адміністрації або трансльованих на нього;
 • поширення матеріалів рекламного характеру в особистих повідомленнях іншим Користувачам без отримання їх попередньої згоди на отримання таких матеріалів (СПАМ);
 • розголошення персональних даних та іншої конфіденційної інформації про третіх осіб;
 • розміщення та/або поширення Контенту від імені особи, яка не надала Користувачу відповідних прав на розміщення Контенту на Сайті Адміністрації від його імені;
 • розміщення та/або розповсюдження будь-якої іншої інформації, яка, на думку Адміністрації, є небажаною, не відповідає цілям створення Сервісу, порушує інтереси інших Користувачів та інших третіх осіб або з інших причин є небажаною для публікації на Сайті.

6.5. Незважаючи на встановлену заборону, під час використання Сервісу Ви можете отримати Контент, який можете визнати таким, що містить інформацію образливого або непристойного характеру, а також таким, що в іншій формі порушує застосовне право, права та/або інтереси третіх осіб.

6.6. Всю відповідальність за зміст Контенту і відповідність його вимогам застосовного права несе особа, яка створила цей Контент та/або додала його на Сайт Адміністрації.

6.7. У разі виявлення порушення Ваших прав та/або інтересів у зв’язку з наданням Сервісу, у тому числі розміщенням Контенту іншим Користувачем, Вам слід повідомити про це Адміністрації. Для цього Вам необхідно направити Адміністрації письмове повідомлення з докладним викладом обставин порушення та гіпертекстовим посиланням на сторінку Сайту, що містить матеріали, якими порушуються Ваші права та/або інтереси.

6.8. У разі виникнення будь-яких претензій третіх осіб щодо порушення будь-яких майнових та/або особистих немайнових прав третіх осіб, як і встановлених законодавством заборон або обмежень Ви зобов’язані на вимогу Адміністрації пройти офіційну ідентифікацію, надавши Адміністрації зобов’язання врегулювати виниклі претензії власними силами і за свій рахунок із зазначенням своїх паспортних даних для передачі зазначеної інформації Адміністрацією особі, яка подала відповідну претензію.

6.9. У разі отримання Адміністрацією заяви про порушення інтелектуальних прав внаслідок розміщення на Сайті Контенту Користувачем або за його вказівкою, Адміністрація залишає за собою право негайно видалити будь-який Контент з Сайту. При цьому Адміністрація не приймає на себе зобов’язань щодо повідомлення Користувача про видалення Контенту і врегулювання можливого спору або виплати компенсації будь-яких збитків у зв’язку з зазначеними діями.

6.10. У зв’язку зі встановленою законодавством відповідальністю інформаційного посередника за розміщення і надання доступу до нелегального Контенту Адміністрація залишає за собою право негайно видалити будь-який Контент з Сайту. При цьому Адміністрація не приймає на себе зобов’язань щодо повідомлення Користувача про видалення Контенту і врегулювання можливого спору або виплати компенсації будь-яких збитків у зв’язку з зазначеними діями.

6.11. У разі багаторазового або грубого порушення умов даної Угоди, Ліцензійної угоди та/або вимог законодавства, Адміністрація залишає за собою право заблокувати Ваш обліковий запис (акаунт) повністю, видалити його або іншим чином обмежити (припинити) надання Сервісу.

6.12. У разі залучення Адміністрації до відповідальності або накладення на неї стягнення у зв’язку з допущеними Вами порушеннями прав та/або інтересів третіх осіб, як і встановлених законодавством заборон або обмежень, Ви зобов’язані у повному обсязі відшкодувати збитки Адміністрації.

6.13. Адміністрація зберігає за собою право розміщення в спеціальних блоках на Сайті рекламних матеріалів та посилань на інші ресурси, при цьому Адміністрація не несе жодної відповідальності за рекламні матеріали та доступність таких ресурсів, за їх Контент, а також за будь-які наслідки, пов’язані з використанням даних ресурсів, їх Контенту або реклами.

6.14. Адміністрація усувається від будь-якої відповідальності у зв’язку з допущеними Вами порушеннями, а також заподіянням Вам шкоди або збитків за зазначених вище обставин.

6.15. Адміністрація не несе відповідальності за використання ким би то не було загальнодоступних персональних даних Користувачів.

7. Повідомлення

7.1. Ви погоджуєтеся отримувати від Адміністрації на вказану у Вашому профілі на Сайті електронну адресу інформаційні електронні повідомлення (надалі — «нотифікатори») про важливі події, що відбуваються в рамках Сайту або у зв’язку з ним.

7.2. Адміністрація зобов’язується використовувати нотифікатори виключно для інформування Користувача про можливості Платформи та (або) Сайту Адміністрації та/або про зміну в розміщених на них інформаційних ресурсах.

7.3. Адміністрація зобов’язується не супроводжувати нотифікатори рекламними повідомленнями від третіх осіб.

8. Інші умови:

8.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється відповідно до Політики конфіденційності Адміністрації.

8.2. Зареєстрований Користувач самостійно визначає умови і порядок використання створеного ним акаунта (профілю), які однак за жодних умов не можуть суперечити даній Угоді.

8.3. Застосовне право. Дана Угода, порядок її укладення та виконання, а також питання, не врегульовані даною Угодою, регулюється чинним законодавством Республіки Кіпр.

8.4. Арбітраж. Всі суперечки щодо Угоди або у зв’язку з нею підлягають розгляду у суді за місцем знаходження Адміністрації відповідно до чинного процесуального права Республіки Кіпр.

8.5. Зміни. Дану Угоду може бути змінено або припинено Адміністрацією в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача і без виплати будь-якої компенсації у зв’язку з цим.

8.6. Редакція Угоди. Чинну редакцію даної Угоди розміщено на Сайті Адміністрації і вона є доступною у мережі Інтернет за адресою: http://law.2gis.ua/rules/.

Редакція від 04.08.2020 р.