Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

Угода про використання сервісів 2GIS

Цей документ «Угода про використання сервісів 2GIS» є пропозицією 2GIS LIMITED (далі — «Адміністрація»), укласти договір на викладених нижче умовах Угоди.

1. Загальні положення

1.1. У цьому документі і витікаючих або пов'язаним з ним відносинах Сторін застосовуються такі терміни та визначення:

а) Платформа — програмно-апаратні засоби, інтегровані з Сайтом Адміністрації.

б) Користувач — дієздатна фізична особа, яка приєдналася до даної Угоди у власних інтересах або виступає від імені і в інтересах представленої ним юридичної особи.

в) Сайт Адміністрації / Сайт — інтернет-сайти, розміщені в доменах за адресою 2gis.de, 2gis.dk, 2gis.gr, 2gis.hk, 2gis.kg, 2gis.kz, 2gis.pl, 2gis.se, 2gis.sg, 2gis.si, 2gis.tj, 2gis.tw, 2gis.uz, 2gis.vn,, а також інших доменах, що входять в домени 2gis.de, 2gis.dk, 2gis.gr, 2gis.hk, 2gis.kg, 2gis.kz, 2gis.pl, 2gis.se, 2gis.sg, 2gis.si, 2gis.tj, 2gis.tw, 2gis.uz, 2gis.vn та інші.

г) Сервіси 2GIS — матеріали, засоби, доступ до яких надається Користувачу за допомогою Сайту та Платформи.

д) Угода — дана угода з усіма доповненнями та змінами.

е) Ліцензійна угода — Ліцензійна угода на використання програмних продуктів і/або онлайн-сервісів «2GIS», розміщене в мережі Інтернет за адресоюhttp://law.2gis.ua/licensing-agreement/.

є) Політика конфіденційності — Політика конфіденційності, розміщена в мережі Інтернет за адресою: http://law.2gis.ua/privacy/.

ж) Пін-код — унікальна послідовність цифр, що генерується програмно-апаратними засобами Правовласника за запитом Користувача і призначена для забезпечення зв'язку окремих Онлайн-сервісів 2GIS і/або Програмних продуктів 2GIS, а також їх зв'язку з іншими програмними продуктами, сервісам.

з) Особистий кабінет — персональний розділ Сайту, до якого Користувач отримує доступ після проходження реєстрації та/або авторизації на Сайті. Особистий кабінет призначений для зберігання інформації Користувача, перегляду статистики, новин Адміністрації, внесення змін Користувачем в довідкову інформацію про юридичну особу / індивідуального підприємця, представником якого є Користувач, розміщену в Довіднику організацій, управління Статусом, отримання повідомлень, надання рекламних матеріалів Адміністрації, а також здійснення інших дій та отримання додаткової інформації відповідно до Правил надання рекламних та інформаційних послуг з використанням Продуктів 2GIS і/або Правилами надання послуг з використанням окремих Сервісів 2GIS.

и) Статус — набір функціональних можливостей Платформи, вибір яких здійснюється Користувачем з використанням програмних засобів в Особистому кабінеті на Сайті Адміністрації.

і) Сервис Flamp — сервіс, що належить Правовласнику, який дозволяє Користувачам обмінюватися думками і залишати відгуки щодо товарів, робіт та послуг, що надаються юридичними особами та індивідуальними підприємцями, інформація про яких міститься в Довіднику організацій.

ї) Буклет – сторінка профілю юридичної особи / індивідуального підприємця (організації), відомості про яку/якого містяться в Довіднику організацій певної території, з інформацією про товари,що виготовляються або реалізуються, послуги, які їм надаються або роботи, що виконуються, яка розміщується на Сайті 2gis.ua для цілей інформування споживачів сайту 2gis.ua про реалізовані товари, роботи, послуги.

й) Знижки   сторінка профілю юридичної особи / індивідуального підприємця (організації), відомості про яку/якого містяться в Довіднику організацій, прив'язані до профілю організації певної території, з інформацією про знижки або акції, що проводяться, розміщувана Замовником на сайті 2gis.ua для цілей інформування споживачів сайту 2gis.ua про реалізовані організацією товари, роботи, послуги.

к) Фотографії – фотографії, явно відносяться до діяльності юридичної особи / індивідуального підприємця (організації), відомості про яку/якого містяться в Довіднику організацій певної території, прив'язані до профілю організації, наявного в Довіднику організацій, і розміщені Замовником на сайті 2gis.ua для цілей інформування споживачів сайту 2gis.ua про реалізовані організацією товари, роботи, послуги.

1.2. В цій Угоді можуть бути використані інші терміни та визначення, які не вказані в п.1.1. Угоди. В цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно до тексту Угоди. У разі відсутності однозначного тлумачення терміна або визначення в тексті Угоди слід керуватися його тлумаченням, визначеним: в першу чергу — Ліцензійною угодою, в другу чергу — Політикою конфіденційності, в третю чергу — законодавством Республіки Кіпр, і в подальшому — звичаями ділового обороту і науковою доктриною .

1.3. Використання Вами Сервісів 2GIS будь-яким способом і в будь-якій формі в межах його оголошених функціональних можливостей, включаючи:

 • перегляд розміщених на Сайті матеріалів (Контенту);
 • реєстрація та/або авторизація на Сайті;
 • розміщення та відображення на Сайті будь-яких матеріалів, включаючи але не обмежуючись такими як: тексти, гіпертекстові посилання, зображення, аудіо та відео-файли, відомості та/або інша інформація (дані).

створює договір на умовах даної Угоди і складає його невід'ємну частину Ліцензійної угоди та Політики конфіденційності.

1.4. Скориставшись будь-якою із зазначених вище можливостей по використанню Сервісів 2GIS, Ви підтверджуєте, що:

а) Ознайомилися з умовами даної Угоди, Ліцензійної угоди та Політики конфіденційності в повному обсязі до початку використання Сервісів 2GIS.

б) Приймаєте усі умови цієї Угоди, Ліцензійної угоди та Політики конфіденційності в повному об'ємі без будь-яких вилучень і обмежень з Вашого боку і зобов'язуєтеся їх дотримуватися або припинити використання Сервісу. Якщо Ви не згодні з умовами даної Угоди і/або Ліцензійної угоди або не маєте права на укладення договору на їх основі, Вам слід негайно припинити будь-яке використання Сервісу.

в) Угода (у тому числі будь-яка з його частин) може бути змінена Адміністрацією без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті Адміністрації або доведення до відома Користувача в іншій зручній формі, якщо інше не передбачене новою редакцією Угоди.

2. Загальні умови користування Сервісами 2GIS

2.1. Для того щоб скористатися деякими Сервісами 2GIS або окремими функціональними можливостями Сервісів 2GIS, Користувачеві необхідно пройти процедуру реєстрації та/або авторизації на Сайті Адміністрації, в результаті якої буде створена унікальна обліковий запис.

2.2. Перелік Сервісів 2GIS, окремих функціональних можливостей Сервісів 2GIS, використання яких вимагає попередньої реєстрації та/або авторизації, визначається на одноосібний розсуд Адміністрації і може час від часу змінюватися.

2.3. Щоб скористатися можливістю забезпечення зв'язку деяких Сервісів 2GIS, їх окремих функціональних можливостей, і/або Програмних продуктів, в тому числі їх зв'язку з іншими програмними продуктами, сервісам, Користувачеві необхідно ввести отриманий від Правовласника пін-код.

2.4. Технічні, організаційні та комерційні умови використання Сервісів 2GIS, в тому числі його функціональних можливостей можуть доводитися до відома Користувачів шляхом окремого розміщення на Сайті або шляхом нотифікації Користувачів.

2.5. При реєстрації Користувач при необхідності зобов'язується підтвердити свої повноваження виступати від імені та в інтересах представленої ним юридичної особи, відомості про яку містяться в Програмних продуктах 2GIS.

2.6. Користувач не має права передавати свої логін та пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно вибираючи спосіб їх зберігання.

2.7. Будь-які дії, вчинені з використанням його логіна та пароля, вважаються досконалими відповідним Користувачем за винятком випадків, коли Користувач, в порядку, передбаченому п. 2.8 даної Угоди, повідомив Адміністрацію про несанкціонований доступ третіх осіб до логіну та паролю Користувача, їх втрати Користувачем. Користувач самостійно несе відповідальність за всі дії і їх наслідки в рамках і/або в зв'язку з використанням Сервісів 2GIS під його обліковим записом, включаючи випадки передачі Користувачем даних для доступу третіх осіб на будь-яких умовах.

2.8. У разі несанкціонованого доступу до логіну та паролю, їх втрати або розкриття третім особам Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Адміністрації шляхом надсилання електронного листа з зазначеної в своєму обліковому записі на Сайті адреси електронної пошти. З метою безпеки, Користувач зобов'язаний самостійно здійснювати безпечне завершення роботи під своїм обліковим записом після закінчення кожної сесії роботи з Сервісами 2GIS. Адміністрація не відповідає за можливу втрату або псування даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, які можуть статися через порушення Користувачем даного розділу Угоди.

2.9. Адміністрація має право в будь-який момент вимагати від Користувача документи, що підтверджують дані, зазначені ним при реєстрації. У разі ненадання Користувачем підтверджуючих документів Адміністрація має право на свій розсуд заблокувати або видалити обліковий запис Користувача і відмовити Користувачеві у використанні Сервісів 2GIS або їх окремих функцій. У разі якщо дані Користувача, зазначені в наданих їм документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Адміністрація має право відмовити Користувачеві в доступі до Особистого кабінету і використанні Сервісів 2GIS.

2.10. Інформація, що міститься в обліковому записі Користувача, зберігається і обробляється Адміністрацією відповідно до умов Політики конфіденційності.

2.11. Користувач має право в будь-який момент видалити свій обліковий запис на будь-якому з Сервісів 2GIS, скориставшись відповідною функцією в персональному розділі.

2.12. Адміністрація має право заблокувати або видалити обліковий запис Користувача, а також заборонити доступ з використанням будь-якого облікового запису до окремих Сервісів 2GIS; тимчасово заблокувати можливість написання відгуків на сайті, на якому розміщений Сервіс Flamp стосовно юридичної особи / індивідуального підприємця, інформація про який міститься в Довіднику організацій, на термін до трьох місяців; і видалити будь-який контент без пояснення причин, в тому числі в разі порушення Користувачем умов Угоди або умов інших документів, згаданих в розділі 1 Угоди.

3. Допустиме використання Сервісів 2GIS

3.1. Адміністрація надає зареєстрованому і/або авторизованому Користувачу право безоплатного функціонального використання Платформи та Сайту Адміністрації на умовах простої (невиключної) непередаваної ліцензії в межах функціональних можливостей Сервісу на території всіх країн світу.

3.2. Користувачеві дозволяється розміщувати (у тому числі транслювати з зовнішніх джерел), редагувати і видаляти зображення, текстові, аудіо- та відеоматеріали, а також інші об'єкти авторських і (або) суміжних прав (далі по тексту - «Контент») при дотриманні обмежень і гарантій згідно п.4 цієї Угоди.

3.3. Адміністрація має право встановлювати ліміти за обсягом розміщеного Користувачем контенту, а також вводити інші технічні обмеження використання Платформи та (або) Сайту Адміністрації, які час від часу будуть доводитись до відома Користувачів в формі і способом за вибором Адміністрації.

3.4. Використання Платформи та (або) Сайту Адміністрації іншими способами, в тому числі шляхом копіювання (відтворення) розміщеного на Сайті Контенту, а також входять до складу Платформи та (або) Сайту Адміністрації елементів дизайну, програм для ЕОМ і баз даних, їх декомпіляція і модифікація , суворо заборонені.

4. Гарантії Користувача

Приймаючи умови цієї Угоди, Ви підтверджуєте та гарантуєте, що:

4.1. Ви володієте всіма необхідними правами і повноваженнями для укладення Договору на використання Сервісу і його виконання;

4.2. Використання Сервісу буде здійснюватися Вами виключно для цілей, дозволених даною Угодою з дотриманням її положень, а так само вимог Ліцензійної угоди, застосовуваного права і загальноприйнятої практики;

4.3. Ви не будете здійснювати будь-яких дій, які вступають в протиріччя або перешкоджають наданню Сервісу або роботі відповідного обладнання, мереж, або програмного забезпечення, за допомогою яких надається Сервіс;

4.4. Використання Вами Сервісу для конкретних цілей не порушує майнових і/або особистих немайнових прав третіх осіб, а так само заборон і обмежень, встановлених відповідним законом, включаючи без обмеження: авторські та суміжні права, права на товарні знаки, знаки обслуговування і найменування місць походження товарів, права на промислові зразки, права на використання зображень людей, Контент, що розміщується Вами, не містить інформації та/або образів, що ображають честь, гідність і ділову репутацію осіб, а також пропагують насильство, порнографію, наркотики, расову або національну ворожнечу, і Вами отримані всі необхідні дозволи від уповноважених осіб в зв'язку з використанням Контенту.

5. Ліцензія на використання призначеного для користувача Контенту

5.1. Приймаючи умови даної Угоди, Ви безоплатно надаєте Адміністрації просту (невиключну) ліцензію на використання Контенту, який Ви додаєте (розміщуєте або транслюєте) на Сайт Адміністрації, на території всіх країн світу.

5.2. Зазначена проста (невиключна) ліцензія на використання Контенту надається Адміністрації одночасно з додаванням Вами Контенту на Сайт Адміністрації на весь термін дії виключних прав на об'єкти авторських і (або) суміжних прав, що утворюють такий Контент, для використання на території всіх країн світу.

5.3. В рамках наданої Адміністрацією простої (невиключної) ліцензії дозволяється використання Контенту наступними способами:

 •  відтворювати Контент, тобто здійснювати виготовлення одного або більше примірників Контенту в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис в пам'ять електронного пристрою (право на відтворення);
 •  поширювати примірники Контенту, тобто надавати доступ до відтворюваного в будь-якій матеріальній формі Контенту, в тому числі мережевими та іншими способами, а також шляхом продажу, прокату, здавання під найм, надання в борг, включаючи імпорт для будь-якої з цих цілей (право на поширення);
 •  публічно показувати Контент (право на публічний показ);
 •  публічно виконувати Контент (право на публічне виконання);
 •  повідомляти Контент таким чином, при якому будь-яка особа може мати доступ до нього в інтерактивному режимі з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором (право на доведення до загального відома);
 •  модифікувати Контент, тобто переробляти або іншим чином змінювати Контент, включаючи переклад Контенту з однієї мови на іншу (право на переробку);
 •  право переуступити всі або частину отриманих прав третім особам (право на субліцензування).

6. Обмеження

Погоджуючись з умовами цієї Угоди, Ви розумієте і визнаєте, що:

6.1. Сервіси 2GIS надаються на умовах «як є», у зв'язку з чим Вам не надаються будь-які гарантії, що Сервіси 2GIS будуть відповідати Вашим вимогам; надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок; результати, які можуть бути отримані з використанням Сервісів 2GIS, будуть точними і надійними; якість будь-якого продукту, послуги, інформації та іншого Контенту, отриманого з використанням Сервісів 2GIS, будуть відповідати Вашим очікуванням; всі помилки в програмному забезпеченні Сервісів 2GIS будуть виправлені.

6.2. Оскільки Сервіси 2GIS знаходиться на стадії постійного доповнення та оновлення нових функціональних можливостей, форма і характер наданих Послуг 2GIS можуть час від часу змінюватися без Вашого попереднього повідомлення. Адміністрація має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до Сервісів 2GIS (або будь-яким окремим функціональним можливостям Сервісів 2GIS) всіх Користувачів взагалі або Вам, зокрема, без Вашого попереднього повідомлення.

6.3. Адміністрація ніяк не пов'язана з Контентом, розміщеним (в тому числі тим, який транслюється) Користувачами на Сайті, і не здійснює перевірку змісту, достовірності і безпеки цього Контенту або його компонентів, а так само його відповідності вимогам чинного права, і наявності у користувачів необхідного обсягу прав на його використання.

6.4. Зокрема Вам забороняється використання Сервісів 2GIS для:

 • розміщення і/або розповсюдження контрафактного Контенту;
 • розміщення і/або розповсюдження Контенту порнографічного характеру, а так само пропаганди порнографії та дитячої еротики, і реклами інтимних послуг;
 • розміщення і/або розповсюдження Контенту, що представляє собою акт недобросовісної конкуренції;
 • розміщення і/або розповсюдження Контенту, що містить ненормативну лексику або складених з грубими порушеннями загальноприйнятих правил орфографії і пунктуації; а також Контенту, що містить чергування великих і малих літер, написаного з включеним «Caps Lock»;
 • розміщення рекламних матеріалів на Сайті Адміністрації (за винятком випадків укладення окремих Угод з Адміністрацією на підставі Правил надання рекламних та інформаційних послуг з використанням продуктів 2GIS (http://law.2gis.ua/advert-rules/);
 • розміщення і/або розповсюдження будь-якої забороненої інформації, включаючи матеріали, екстремістського характеру, а також спрямованих на обмеження прав і свобод людини за ознаками расової та національної приналежності, віросповідання, мови, і статі, що підбурюють до вчинення насильницьких дій по відношенню до людини, або до нелюдської поведінки з тваринами, закликають до здійснення інших протиправних дій, в тому числі роз'яснюють порядок виготовлення і застосування зброї, наркотичних засобів та їх компонентів, і т.д .;
 • розміщення, зберігання, поширення і надання доступу іншим чином до комп'ютерних вірусів, троянів та інших шкідливих програм;
 • переважного чи виняткового розміщення посилань на інші сайти;
 • розміщення посилань на ресурси в мережі Інтернет, зміст яких суперечить чинному законодавству;
 • обмеження за допомогою пароля або іншим способом доступу до файлів, розміщених на Сайті Адміністрації або такого, що транслюється на нього;
 • поширення матеріалів рекламного характеру в особистих повідомленнях іншим Користувачам без отримання їх попередньої згоди на отримання таких матеріалів (СПАМ);
 • розголошення персональних даних та іншої конфіденційної інформації про третіх осіб;
 • розміщення і/або розповсюдження Контенту від імені особи, яка не надала Користувачу відповідних прав на розміщення Контенту на Сайті Адміністрації від його імені;
 • розміщення і/або розповсюдження будь-якої іншої інформації, яка, на думку Адміністрації, є небажаною, не відповідає цілям створення Сервісу, принижує інтереси інших користувачів та інших третіх осіб або з інших причин є небажаною для публікації на Сайті.

6.5. Незважаючи на встановлену заборону, при використанні Сервісу Ви можете отримати Контент, який можете порахувати таким, який містить інформацію образливого чи непристойного характеру, а також в іншій формі порушує застосовне право, права і/або інтереси третіх осіб.

6.6. Всю відповідальність за зміст Контенту і відповідність його вимогам чинного права несе особа, яка створила даний Контент і/або що додала його на Сайт Адміністрації.

6.7. У разі виявлення порушення Ваших прав і/або інтересів у зв'язку з наданням Сервісу, в тому числі розміщенням Контенту іншим Користувачем, Вам слід повідомити про це Адміністрації. Для цього Вам необхідно направити Адміністрації письмове повідомлення з докладним викладом обставин порушення і гіпертекстовим посиланням на сторінку сайту, що містить матеріали, якими порушуються Ваші права і/або інтереси.

6.8. У разі виникнення будь-яких претензій третіх осіб щодо порушення будь-яких майнових і/або особистих немайнових прав третіх осіб, а так само встановлених законодавством заборон або обмежень ви зобов'язані на вимогу Адміністрації пройти офіційну ідентифікацію, надавши Адміністрації зобов'язання врегулювати виниклі претензії власними силами і за свій рахунок із зазначенням своїх паспортних даних для передачі зазначеної інформації Адміністрацією особі, яка подала відповідну претензію.

6.9. У разі отримання Адміністрацією заяви правовласника про порушення інтелектуальних прав в результаті розміщення на Сайті Контенту Користувачем або за його вказівкою, Адміністрація залишає за собою право негайно видалити будь-який Контент з Сайту. При цьому Адміністрація не приймає на себе зобов'язань щодо повідомлення Користувача про видалення Контенту і врегулювання можливого спору або виплати компенсації будь-яких збитків у зв'язку з зазначеними діями.

6.10. У зв'язку з встановленої законодавством відповідальністю інформаційного посередника за розміщення і надання доступу до нелегального Контенту Адміністрація залишає за собою право негайно видалити будь-який Контент з Сайту. При цьому Адміністрація не приймає на себе зобов'язань щодо повідомлення Користувача про видалення Контенту і врегулювання можливого спору або виплати компенсації будь-яких збитків у зв'язку з зазначеними діями.

6.11. У разі одноразового або грубого порушення умов цієї Угоди, Ліцензійної угоди і/або вимог законодавства, Адміністрація залишає за собою право заблокувати Ваш обліковий запис (аккаунт) цілком, видалити його або іншим чином обмежити (припинити) надання Сервісу.

6.12. У разі залучення Адміністрації до відповідальності або накладення на неї стягнення у зв'язку з допущеними Вами порушеннями прав і / або інтересів третіх осіб, а так само встановлених законодавством заборон або обмежень, Ви зобов'язані в повному обсязі відшкодувати збитки Адміністрації.

6.13. Адміністрація зберігає за собою право розміщення в спеціальних блоках на Сайті рекламних матеріалів і посилань на інші ресурси, при цьому адміністрація не несе жодної відповідальності за рекламні матеріали і доступність таких ресурсів, за їх Контент, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням даних ресурсів, їх Контенту або реклами.

6.14. Адміністрація усувається від якої б то не було відповідальності у зв'язку з допущеними Вами порушеннями, а також заподіянням Вам шкоди або збитків при зазначених вище обставинах.

6.15. Адміністрація не несе відповідальності за використання ким би то не було загальнодоступних персональних даних Користувачів.

7. Повідомлення

7.1. Ви погоджуєтеся отримувати від Адміністрації на вказану у Вашому профілі на Сайті електронну адресу інформаційні електронні повідомлення (далі - «нотифікатор») про важливі події, що відбуваються в рамках Сайту або у зв'язку з ним.

7.2. Адміністрація зобов'язується використовувати нотифікатор виключно для інформування Користувача про можливості Платформи та (або) Сайту Адміністрації і/або про зміну в розміщених на них інформаційних ресурсах.

7.3. Адміністрація зобов'язується не супроводжувати нотифікатор рекламними повідомленнями від третіх осіб.

8. Інші умови:

8.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється відповідно до Політики конфіденційності Адміністрації.

8.2. Зареєстрований Користувач самостійно визначає умови і порядок використання створеного ним аккаунта (профілю), які однак ні за яких умов не можуть суперечити цій Угоді.

8.3. Застосовне право. Ця Угода, порядок її укладення і виконання, а також питання, не врегульовані цією Угодою, регулюється чинним законодавством Республіки Кіпр.

8.4. Арбітраж. Всі суперечки щодо Угоди або у зв'язку з нею підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Адміністрації відповідно з чинним процесуальним правом Республіки Кіпр.

8.5. Зміни. Ця Угода може бути змінена або припинена Адміністрацією в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача і без виплати будь-якої компенсації в зв'язку з цим.

8.6. Редакція Угоди. Чинна редакція цієї Угоди розміщена на Сайті Адміністрації і доступна в мережі Інтернет за адресою: http://law.2gis.ua/rules/.

Редакція від 13.04.2016 р.